archus-gangaren-elektrolux

Green House Sthlm – Ett multifunktionellt kvarter som lever över dygnets alla timmar

I stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen kommer Electrolux nya huvudkontor att omformas till ett multifunktionellt kvarter. Archus har uppdraget att bland annat genom en ny detaljplan skapa flexibla byggrätter som möjliggör flera olika utvecklingsscenarier för Electrolux verksamhet.

Ett mixed-use kvarter
Electrolux kommer erhålla en ökad byggrätt för kontor mot ett nytt torg vid Sankt Göransgatan. Kvarteret kommer inom en snar framtid att husera drygt 600 bostäder, en förskola, restauranger och kafeer och en operatör med fokus på wellbeing och arbetsplatser. Archus har ett övergripande ansvar för helhetsaffären vilket innefattar affärsplan, måldokument, bolagsstruktur, fastighetsstrategi, succesiva affärskalkyler, finansiering och affärsfrågor inför beslut och realisering.

Tar ansvar med ett helhetsgrepp
Archus ansvarar för alla frågor kring bostadsrättsföreningen, liksom realiseringen av projektet. Kalkyler, paketering av affär, start av bostadsrättsföreningen, försäljning med mera ingår i uppdraget.
Den första etappen omfattar 114 bostäder. Totalt är hela projektets omfattning cirka 55 000 kvadratmeter och den första etappen är cirka 23 000 kvadratmeter.

Tre av Archus fyra bolag är engagerade i projektet
Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 13, som ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse, 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.
Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

Gångaren 13

Uppdragsgivare:
Electrolux, genom Fastighets AB Gångaren

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Huset byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläpp.

Team:
Sarah Paskota, affärsutvecklare

BRF GOURMET

Green House Sthlm – Ett multifunktionellt kvarter som lever över dygnets alla timmar

I stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen kommer Electrolux nya huvudkontor att omformas till ett multifunktionellt kvarter. Archus har uppdraget att bland annat genom en ny detaljplan skapa flexibla byggrätter som möjliggör flera olika utvecklingsscenarier för Electrolux verksamhet.

Ett mixed-use kvarter
Electrolux kommer erhålla en ökad byggrätt för kontor mot ett nytt torg vid Sankt Göransgatan. Kvarteret kommer inom en snar framtid att husera drygt 600 bostäder, en förskola, restauranger och kafeer och en operatör med fokus på wellbeing och arbetsplatser. Archus har ett övergripande ansvar för helhetsaffären vilket innefattar affärsplan, måldokument, bolagsstruktur, fastighetsstrategi, succesiva affärskalkyler, finansiering och affärsfrågor inför beslut och realisering.

Tar ansvar med ett helhetsgrepp
Archus ansvarar för alla frågor kring bostadsrättsföreningen, liksom realiseringen av projektet. Kalkyler, paketering av affär, start av bostadsrättsföreningen, försäljning med mera ingår i uppdraget.
Den första etappen omfattar 114 bostäder. Totalt är hela projektets omfattning cirka 55 000 kvadratmeter och den första etappen är cirka 23 000 kvadratmeter.

Tre av Archus fyra bolag är engagerade i projektet
Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 13, som ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse, 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.
Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

Gångaren 13

Uppdragsgivare:
Electrolux, genom Fastighets AB Gångaren

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Huset byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläpp.

Kontaktperson:
Sarah Paskota, affärsutvecklare