archus-gangaren-elektrolux

Green House Sthlm – Ett multifunktionellt kvarter som lever över dygnets alla timmar

I stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen kommer Electrolux nya huvudkontor att omformas till ett multifunktionellt kvarter. Archus har uppdraget att bland annat genom en ny detaljplan för fastigheten Gångaren 13, skapa flexibla byggrätter som möjliggör flera olika utvecklingsscenarier för Electrolux verksamhet.

Ett mixed-use kvarter

Electrolux kommer erhålla en ökad byggrätt för kontor mot ett nytt torg vid Sankt Göransgatan. Kvarteret kommer inom en snar framtid att husera drygt 600 bostäder, en förskola, restauranger och kaféer och en operatör med fokus på well-being och arbetsplatser. Archus har ett övergripande ansvar för helhetsaffären vilket innefattar affärsplan, måldokument, bolagsstruktur, fastighetsstrategi, succesiva affärskalkyler, finansiering och affärsfrågor inför beslut och realisering.

Tar ansvar med ett helhetsgrepp

Archus ansvarar för alla frågor kring bostadsrättsföreningen, liksom realiseringen av projektet. Kalkyler, paketering av affär, start av bostadsrättsföreningen, försäljning med mera ingår i uppdraget.

Den första etappen med bostäder, brf Gourmet omfattar 114 lägenheter fördelade på 1 RoK och 2 RoK och försäljningen av dessa startade i januari 2022.  Totalt är hela projektets omfattning cirka 55 000 kvadratmeter och den första etappen är cirka 23 000 kvadratmeter.

Tre av Archus fyra bolag är engagerade i projektet

Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 13, som ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse, 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

För mer information om GreenHouse Sthlm, se: https://greenhousesthlm.se

Förmer  information om Brf Gourmet, se:  https://norban.se/vara-bostader/Brf-Gourmet-1rum-Stadshagen-Stockholm-nyproduktion-2117

Gångaren 13

Uppdragsgivare:
Electrolux, genom Fastighets AB Gångaren

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Huset byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläpp.

Team:

Sarah Paskota, affärsutvecklare

Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

Anna Bjälemar, biträdande affärsutvecklare

BRF GOURMET

Green House Sthlm – Ett multifunktionellt kvarter som lever över dygnets alla timmar

I stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen kommer Electrolux nya huvudkontor att omformas till ett multifunktionellt kvarter. Archus har uppdraget att bland annat genom en ny detaljplan för fastigheten Gångaren 13, skapa flexibla byggrätter som möjliggör flera olika utvecklingsscenarier för Electrolux verksamhet.

Ett mixed-use kvarter

Electrolux kommer erhålla en ökad byggrätt för kontor mot ett nytt torg vid Sankt Göransgatan. Kvarteret kommer inom en snar framtid att husera drygt 600 bostäder, en förskola, restauranger och kaféer och en operatör med fokus på well-being och arbetsplatser. Archus har ett övergripande ansvar för helhetsaffären vilket innefattar affärsplan, måldokument, bolagsstruktur, fastighetsstrategi, succesiva affärskalkyler, finansiering och affärsfrågor inför beslut och realisering.

Tar ansvar med ett helhetsgrepp

Archus ansvarar för alla frågor kring bostadsrättsföreningen, liksom realiseringen av projektet. Kalkyler, paketering av affär, start av bostadsrättsföreningen, försäljning med mera ingår i uppdraget.

Den första etappen med bostäder, brf Gourmet omfattar 114 lägenheter fördelade på 1 RoK och 2 RoK och försäljningen av dessa startade i januari 2022.  Totalt är hela projektets omfattning cirka 55 000 kvadratmeter och den första etappen är cirka 23 000 kvadratmeter.

Tre av Archus fyra bolag är engagerade i projektet

Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 13, som ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse, 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

För mer information om GreenHouse Sthlm, se https://greenhousesthlm.se

Förmer  information om Brf Gourmet se  https://norban.se/vara-bostader/Brf-Gourmet-1rum-Stadshagen-Stockholm-nyproduktion-2117

Gångaren 13

Uppdragsgivare:
Electrolux, genom Fastighets AB Gångaren

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Huset byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläpp.

Team:
Sarah Paskota, affärsutvecklare

Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

Anna Bjälemar, biträdande affärsutvecklare