Archus-vasteras-sodra-kalltorp-fastighetsutveckling

Framtidens Västerås byggs på hållbar grund

I Södra Källtorp möts friheten från naturen med de bekvämligheter staden innebär. Med närheten till aktivitet och natur är den centralt placerade stadsdelen något för alla, oavsett ålder. Södra Källtorp är en plats som kommer förse staden med bostäder för livet och byggs med blicken mot framtidens Västerås.

Framtidens Västerås byggs på hållbar grund 

I Södra Källtorp möts friheten från naturen med de bekvämligheter staden innebär. Med närheten till aktivitet och natur är den centralt placerade stadsdelen något för alla, oavsett ålder. Södra Källtorp är en plats som kommer förse Staden med bostäder för livet och byggs med blicken mot framtidens Västerås.  

Heltäckande ansvar för ett heltäckande uppdrag 

På uppdrag av Västerås stad tog Archus år 2013 fram tre olika förslag med affärskalkyler, utbyggnadsstruktur och process för utveckling. Sedan dess har Archus haft uppdraget att realisera planerna med förskola, trygghetsboende, vård- och omsorgsboende med 120 platser samt 550 bostäder. Detaljplanen vann laga kraft i mars 2019. Uppdraget innebar att förhandla fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna och att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. I uppdraget ingick även att arbeta med alla affärs- och genomförandefrågor i projektet, samt att stötta Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet. 

Ett framtidsanpassat samhälle 

Byggs på en plats med en historia, tidigare låg Wenströmska gymnasiet på denna plats som var Sveriges största gymnasieskola när de byggdes för 40 år sedan. Wenströmska gymnasiet var uppkallat efter uppfinnaren Jonas Wenström (1855–93). Hans dynamomaskiner och trefassystem lade grunden till Asea, senare ABB, och ledde till växelströmmens tidiga genombrott i Sverige. I och med att samhället förändras tog kommunen beslut om att skolan skulle läggas ned, då konkurrensen var för hård. Nu ger området plats för den nya stadsdelen istället när skolan revs och kan förse området med dess behov för framtiden.  

Totalt är det planerat för cirka 700 bostäder i form av radhus, parhus och mindre flerbostadshus, inkluderat äldreboende, trygghetsboende och förskola. I området blir det också en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen. Byggnationen delas in i fem etapper, den första etappen påbörjades 2021. Komponenter som tillsammans skapar framtidens samhälle. 

”I vårt förslag har det legat stort fokus på att skapa en attraktiv boendemiljö med goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Södra Källtorp kommer att bli ett mycket bra bostadsområde med en fin mix av arbetsplatser och kommersiella lokaler.” 

Michael Larsson, vd Archus Development

Södra Källtorp, Västerås

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, vd Archus Development

Linda Högbacka, biträdande affärsutvecklare

SÖDRA KÄLLTORP, VÄSTERÅS

Framtidens Västerås byggs på hållbar grund

I Södra Källtorp möts friheten från naturen med de bekvämligheter staden innebär. Med närheten till aktivitet och natur är den centralt placerade stadsdelen något för alla, oavsett ålder. Södra Källtorp är en plats som kommer förse Staden med bostäder för livet och byggs med blicken mot framtidens Västerås.  

Framtidens Västerås byggs på hållbar grund 

I Södra Källtorp möts friheten från naturen med de bekvämligheter staden innebär. Med närheten till aktivitet och natur är den centralt placerade stadsdelen något för alla, oavsett ålder. Södra Källtorp är en plats som kommer förse Staden med bostäder för livet och byggs med blicken mot framtidens Västerås.  

Heltäckande ansvar för ett heltäckande uppdrag 

På uppdrag av Västerås stad tog Archus år 2013 fram tre olika förslag med affärskalkyler, utbyggnadsstruktur och process för utveckling. Sedan dess har Archus haft uppdraget att realisera planerna med förskola, trygghetsboende, vård- och omsorgsboende med 120 platser samt 550 bostäder. Detaljplanen vann laga kraft i mars 2019. Uppdraget innebar att förhandla fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna och att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. I uppdraget ingick även att arbeta med alla affärs- och genomförandefrågor i projektet, samt att stötta Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet. 

Ett framtidsanpassat samhälle 

Byggs på en plats med en historia, tidigare låg Wenströmska gymnasiet på denna plats som var Sveriges största gymnasieskola när de byggdes för 40 år sedan. Wenströmska gymnasiet var uppkallat efter uppfinnaren Jonas Wenström (1855–93). Hans dynamomaskiner och trefassystem lade grunden till Asea, senare ABB, och ledde till växelströmmens tidiga genombrott i Sverige. I och med att samhället förändras tog kommunen beslut om att skolan skulle läggas ned, då konkurrensen var för hård. Nu ger området plats för den nya stadsdelen istället när skolan revs och kan förse området med dess behov för framtiden.  

Totalt är det planerat för cirka 700 bostäder i form av radhus, parhus och mindre flerbostadshus, inkluderat äldreboende, trygghetsboende och förskola. I området blir det också en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen. Byggnationen delas in i fem etapper, den första etappen påbörjades 2021. Komponenter som tillsammans skapar framtidens samhälle. 

”I vårt förslag har det legat stort fokus på att skapa en attraktiv boendemiljö med goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Södra Källtorp kommer att bli ett mycket bra bostadsområde med en fin mix av arbetsplatser och kommersiella lokaler.” 

Michael Larsson, vd Archus Development

Södra Källtorp, Västerås

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development.