Archus-vasteras-sodra-kalltorp-fastighetsutveckling

Framtidens Västerås byggs på hållbar grund

Boende för de äldre, förskola för de yngre, idrottsplats för de aktiva — och bostäder för livet, såklart. Södra Källtorp byggs med blicken mot framtidens Västerås.

Heltäckande ansvar för ett heltäckande uppdrag
På uppdrag av Västerås stad tog Archus år 2013 fram tre olika förslag med affärskalkyler, utbyggnadsstruktur och process för utveckling. Sedan dess har Archus uppdraget att realisera planerna med förskola, ett trygghetsboende, ett vård- och omsorgsboende med 120 platser samt 550 bostäder. Uppdraget innebar att förhandla fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna och att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. I uppdraget ingår även att arbeta med alla affärs- och genomförandefrågor i projektet, samt att stötta Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet.

Ett framtidsanpassat samhälle
Totalt byggs cirka 700 bostäder, ett modernt äldreboende, trygghetsbostäder och en förskola i Södra Källtorp. I området blir det också en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen. Komponenter som tillsammans skapar framtidens samhälle.

”I vårt förslag har det legat stort fokus på att skapa en attraktiv boendemiljö med goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Södra Källtorp kommer att bli ett mycket bra bostadsområde med en fin mix av arbetsplatser och kommersiella lokaler.”
Michael Larsson, VD Archus Development.

Södra Källtorp, Västerås

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development.

SÖDRA KÄLLTORP, VÄSTERÅS

Framtidens Västerås byggs på hållbar grund

Boende för de äldre, förskola för de yngre, idrottsplats för de aktiva — och bostäder för livet, såklart. Södra Källtorp byggs med blicken mot framtidens Västerås.

Heltäckande ansvar för ett heltäckande uppdrag
På uppdrag av Västerås stad tog Archus år 2013 fram tre olika förslag med affärskalkyler, utbyggnadsstruktur och process för utveckling. Sedan dess har Archus uppdraget att realisera planerna med förskola, ett trygghetsboende, ett vård- och omsorgsboende med 120 platser samt 550 bostäder. Uppdraget innebar att förhandla fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna och att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. I uppdraget ingår även att arbeta med alla affärs- och genomförandefrågor i projektet, samt att stötta Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet.

Ett framtidsanpassat samhälle
Totalt byggs cirka 700 bostäder, ett modernt äldreboende, trygghetsbostäder och en förskola i Södra Källtorp. I området blir det också en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen. Komponenter som tillsammans skapar framtidens samhälle.

”I vårt förslag har det legat stort fokus på att skapa en attraktiv boendemiljö med goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Södra Källtorp kommer att bli ett mycket bra bostadsområde med en fin mix av arbetsplatser och kommersiella lokaler.”
Michael Larsson, VD Archus Development.

Södra Källtorp, Västerås

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development.