Föregående  projekt
Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur_n3
Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur_n4
Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur_n5
Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur_n1
Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur_n2
Nästa projekt

Industriområde blir en livsanpassad stadsdel

Från industriområde till en levande och aktiv stadsdel. Det är förvandlingen som pågår i det naturnära Lotängen, där Archus är med och skapar cirka 1000 nya bostäder, med skola, förskola och centrumverksamhet i Knivsta Kommun. 

Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur_n4

Från fastighetsutveckling till artikektur
I uppdraget att förvandla Lötängen agerar Archus både fastighetsutvecklare och arkitekt. Både genom att driva utveckling och detaljplaneprocessen som skapar byggrätter för bostäder i Knivsta kommun, samt att samordna bebyggelsestruktur, omfattning och landskapsarkitektur.

Integrerade stadsdelar
Genom att nyttja det kollektivnära läget skapas en stadsdel med naturlig anknytning till Knivsta Centrum. Samtidigt skapas verksamheter och service som bidrar till trivsel i området – som förskola, skola och handel. Målsättningen är att ett naturligt flöde mellan befintliga och nya verksamheter upprättas i området, vilket bidrar till en integrerad och levande stadsdel.

”Att vara med i processen att utveckla ett område där människor verkligen vill bo är alltid givande. Knivsta är en spännande plats där det satsas på invånarna och där mångasamtidigt har råd att bo. Du får mycket livskvalitet för pengarna helt enkelt.”

Michael Larsson, VD Archus Development.

Lötängen, Knivsta

Uppdragsgivare:
Svevia
Amymone
Alsike Maskin

Ort:
Knivsta

Status:
Pågående

Team:
Salman Salman, affärsutvecklare
Pål Noren, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA

LÖTÄNGEN, KNIVSTA

Industriområde blir en livsanpassad stadsdel

Från industriområde till en levande och aktiv stadsdel. Så kommer det naturnära Lötängen förvandlas, när Archus är med och skapar 1200-1400 nya bostäder, med skola och förskola i Knivsta Kommun.

Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur5

Från fastighetsutveckling till artikektur
I uppdraget att förvandla Lötängen agerar Archus både fastighetsutvecklare och arkitekt. Både genom att driva utveckling och detaljplaneprocessen som skapar byggrätter för bostäder i Knivsta kommun, samt att samordna bebyggelsestruktur, omfattning och landskapsarkitektur.

Integrerade stadsdelar
Genom att nyttja det kollektivnära läget skapas en stadsdel med naturlig anknytning till Knivsta Centrum. Samtidigt skapas verksamheter och service som bidrar till trivsel i området – som förskola, skola och handel. Målsättningen är att ett naturligt flöde mellan befintliga och nya verksamheter upprättas i området, vilket bidrar till en integrerad och levande stadsdel.

”Att vara med i processen att utveckla ett område där människor verkligen vill bo är alltid givande. Knivsta är en spännande plats där det satsas på invånarna och där mångasamtidigt har råd att bo. Du får mycket livskvalitet för pengarna helt enkelt.”

Michael Larsson, VD Archus Development.

Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur_n4

Lötängen, Knivsta

Uppdragsgivare:
Svevia
Amymone
Alsike Maskin

Ort:
Knivsta

Status:
Pågående

Team:
Salman Salman, affärsutvecklare
Pål Noren, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA