taljohalvon-skargard-1100x825-4

Stadsutveckling för havsutveckling i Åkersberga

Åkersberga blir en stad vid havet igen. Så låter projektvisionen för den nya stadsdelen Kanalstaden där Archus helhetslösning kommer att bidra till en strategisk förening av det nya samhället, regionens centrala delar och havet.

Långsiktig stadsutveckling 

Utvecklingen och uppbyggnaden av Västra Kanalstaden i centrala Åkersberga, i Österåker kommun, är ett långsiktigt projekt som kommer att pågå under de kommande 20–30 åren. Genom att göra området tillgängligt och upprätta 4000–5000 nya bostäder med allt från flerfamiljshus och samhällsfastigheter till restauranger, handel och utomhusmiljöer längs med Tunafjärden och Åkers kanal, kommer områdets potential att ta tillvara på. Uppdraget för Runö Fastigheter HB är omfattande med en stor utveckling över tid, vilket just efterfrågar Archus breda kompetens – med allt från idéutveckling, affärskalkyler, projektledning, strategisk rådgivning, Fastighetsutveckling, arkitektur, och avyttring. 

Tar ansvar med ett helhetsgrepp 

Archus utmaning i projektet ligger i de geotekniska förhållanden, klimatanpassning, drivande av detaljplan för samtliga bostäder, handel och sociala ytor som ska hålla över tid. Även marknadsföring och avyttring av kommande byggrätter till ”rätt aktörer” med långsiktigt fokus på hållbarhet. Genom att kliva in med ”VD-funktion” levererar Archus en helhetsprodukt där politiker, tjänstemän, konsulter och ägare samordnas och drivs gemensamt framåt mot ett tydligt uppsatt mål om att skapa en hållbar stadsdel för framtida generationer. Det här med utgångspunkt i de samhällstrender som vi ser framför oss. 

Läs mer om utvecklingen av Västra Kanalstaden och Täljöhalvön härj >> https://taljohalvon.se/

Västra Kanalstaden, Österåker

Uppdragsgivare:
Runö Fastigheter HB

Ort:
Österåker Kommun

Status:
Pågående

Team:
Sarah Paskota, affärsutvecklare

Viktor Ståhl, projektledare stadsutveckling

KANALSTADEN, ÖSTERÅKER

Stadsutveckling för havsutveckling i Åkersberga

Åkersberga blir en stad vid havet igen. Så låter projektvisionen för den nya stadsdelen Kanalstaden där Archus helhetslösning kommer att bidra till en strategisk förening av det nya samhället, regionens centrala delar och havet.

Långsiktig stadsutveckling 

Utvecklingen och uppbyggnaden av Västra Kanalstaden i centrala Åkersberga, i Österåker kommun, är ett långsiktigt projekt som kommer att pågå under de kommande 20–30 åren. Genom att göra området tillgängligt och upprätta 4000–5000 nya bostäder med allt från flerfamiljshus och samhällsfastigheter till restauranger, handel och utomhusmiljöer längs med Tunafjärden och Åkers kanal, kommer områdets potential att ta tillvara på. Uppdraget för Runö Fastigheter HB är omfattande med en stor utveckling över tid, vilket just efterfrågar Archus breda kompetens – med allt från idéutveckling, affärskalkyler, projektledning, strategisk rådgivning, Fastighetsutveckling, arkitektur, och avyttring. 

Tar ansvar med ett helhetsgrepp 

Archus utmaning i projektet ligger i de geotekniska förhållanden, klimatanpassning, drivande av detaljplan för samtliga bostäder, handel och sociala ytor som ska hålla över tid. Även marknadsföring och avyttring av kommande byggrätter till ”rätt aktörer” med långsiktigt fokus på hållbarhet. Genom att kliva in med ”VD-funktion” levererar Archus en helhetsprodukt där politiker, tjänstemän, konsulter och ägare samordnas och drivs gemensamt framåt mot ett tydligt uppsatt mål om att skapa en hållbar stadsdel för framtida generationer. Det här med utgångspunkt i de samhällstrender som vi ser framför oss. 

Läs mer om utvecklingen av Västra Kanalstaden och Täljöhalvön härj >> https://taljohalvon.se/

Västra Kanalstaden, Österåker

Uppdragsgivare:
Runö Fastigheter HB

Ort:
Österåker Kommun

Status:
Pågående

Team:
Sarah Paskota, affärsutvecklare

Viktor Ståhl, Projektledare stadsutveckling