Föregående  projekt
Nästa projekt
Slider

Bostäder passande en ekokommun

I utvecklingen av det nya bostadsområdet i Källberga, arbetar Archus jämsides med Nynäshamns hållbarhetsambition om att vara en ekokommun. En målsättning som
genomsyrar hela projektet från materialval till samhället i dess helhet. 

Ett helhetuppdrag för alla livssituationer
I utkanten av Nynäshamn, planeras för ett nytt bostadsområde om cirka 600-700 bostäder. Planering och byggnation kommer att ske utifrån höga ambitioner för hållbar utveckling. Ett ekologiskt och socialt hållbart område efterfrågas för att ge möjlighet att bo i Källberga under livets olika skeden, vilket resulterar i en blandad bebyggelse som ska fungera över tid och i olika livssituationer. Archus uppdrag består av att driva projektledningen av Källberga till färdig byggrätt, utbyggnad av infrastruktur samt avyttring av byggrätter. Målsättningen är att skapa största möjliga långsiktiga värde för ägarna.

Archus erfaren som realiserar visioner
Genom att bistå färdigställandet av detaljplanen samt förhandling av exploateringsavtalet tillsammans med dåvarande projektledning lades en strategisk grund för hur utvecklingen av Källberga bör ske över tid. Archus arbetar tätt ihop med ägarna för att löpande stämma av beslut och strategi för gemensam säkerställan att projektet driver mot de uppsatta målen. Med hjälp av tidigare erfarenheter inom stadsutvecklingsprojekt kan strategisk rådgivning ges gällande utbyggnation av infrastruktur, fastighetsbildning och miljö i samråd med ekonomi och finansiering. 

Källberga, Nynäshamn

Kategori:
Bostäder

Kompetens:
Affärsutveckling
Projektutveckling
Strategisk rådgiving

Uppdragsgivare:
Källberga Mark AB 

Ort:
Nynäshamn

Kontaktperson:
Sarah Paskota, affärsutvecklare

KÄLLBERGA, NYNÄSHAMN

Bostäder passande en ekokommun

I utvecklingen av det nya bostadsområdet i Källberga, arbetar Archus jämsides med Nynäshamns hållbarhetsambition om att vara en ekokommun. En målsättning som
genomsyrar hela projektet från materialval till samhället i dess helhet.

Ett helhetuppdrag för alla livssituationer
I utkanten av Nynäshamn, planeras för ett nytt bostadsområde om cirka 600-700 bostäder. Planering och byggnation kommer att ske utifrån höga ambitioner för hållbar utveckling. Ett ekologiskt och socialt hållbart område efterfrågas för att ge möjlighet att bo i Källberga under livets olika skeden, vilket resulterar i en blandad bebyggelse som ska fungera över tid och i olika livssituationer. Archus uppdrag består av att driva projektledningen av Källberga till färdig byggrätt, utbyggnad av infrastruktur samt avyttring av byggrätter. Målsättningen är att skapa största möjliga långsiktiga värde för ägarna.

Archus erfaren som realiserar visioner
Genom att bistå färdigställandet av detaljplanen samt förhandling av exploateringsavtalet tillsammans med dåvarande projektledning lades en strategisk grund för hur utvecklingen av Källberga bör ske över tid. Archus arbetar tätt ihop med ägarna för att löpande stämma av beslut och strategi för gemensam säkerställan att projektet driver mot de uppsatta målen. Med hjälp av tidigare erfarenheter inom stadsutvecklingsprojekt kan strategisk rådgivning ges gällande utbyggnation av infrastruktur, fastighetsbildning och miljö i samråd med ekonomi och finansiering.

Källberga, Nynäshamn

Kategori:
Bostäder

Kompetens:
Affärsutveckling
Projektutveckling
Strategisk rådgiving

Uppdragsgivare:
Källberga Mark AB

Ort:
Nynäshamn

Kontaktperson:
Sarah Paskota, affärsutvecklare