archus-kista-limitless

Från ett utdaterat ICT kluster till en dynamisk stadsdel

Kista Limitless ägs av de fem största fastighetsägarna i Kista och har under tiden Archus varit drivande etablerat ett tätt samarbete mellan privat näringsliv, fastighetsägare och Stockholm stad. Målet med projektet är att återigen göra Kista till en attraktiv, konkurrenskraftig och pulserande plats.

Kista står idag inför stora utmaningar. Stadsdelen upplevs som utdaterad, stängd och otrygg. Stadsdelen är tungt viktad mot kontorslokaler vilket medför att de människor som verkar i området enbart är där under dagtid. Detta i kombination med ett dåligt utbud av övriga tjänster i området gör att de som arbetar i Kista inte har några incitament att stanna kvar när arbetsdagen är över.

The Kloud – Kistas gemensama röst
Med förundersökningen Kista 5.0 som utgångspunkt har Archus varit delaktiga i att starta upp bolaget Kista Limitless AB och initiativet The Kloud, Kistas gemensamma röst, för att öppna upp Kista och tillföra liv och rörelse i stadsdelen. Genom att låta innovationerna som faktiskt sker inuti byggnaderna ta plats i stadsrummet och tillföra de mjuka värden som idag saknas får området nytt liv och blir ett attraktivt område att bo, leva och verka i.

En hållbar stadsdel genom inkludering
Genom att skapa en holistisk och sammanhängande upplevelse av Kista kan området utvecklas på ett hållbart sätt. För att uppnå detta krävs det en involvering och inkludering av relevanta aktörer och målgrupper i utvecklingen.

Kista Limitless strävar efter att Kista återigen ska bli ett mecka för bolagen som ligger längst fram i sina respektive fält, samtidigt som nya innevånare tillkommer i de bostäder som byggs i området. Då alla parter är investerade i områdets framtid kommer Kista kunna erbjuda betydligt mer än kontorsplatser, och kommer agera som förebild hur man modellerar en sann funktionsblandad stadsdel.

– Vill man påverka en hel stadsdel på riktigt så är det absolut viktigaste en bred uppslutning kring det man vill åstadkomma. Jag har privilegiet att börja med en stabil grund, där initiativtagarna redan har gjort ett omfattande förankringsarbete bland områdets aktörer. Det är en fantastiskt bra utgångspunkt, säger Johan Thomsson, vd för Kista Limitless.

För mer information om vad som händer i Kista, gå in på www.TheKloud.se.

Kista Limitless, Kista

Uppdragsgivare:
Kista Limitless AB, Vasakronan, Corem, Kungsleden, Revelop, Atrium Ljungberg

Ort:
Kista, Stockholm

Status:
Pågående

Team:

Sarah Paskota, ansvarig affärsutvecklare
Felix Nässelkvist, bitr affärsutvecklare
Michael Larsson, vd Archus Development

KISTA LIMITLESS, KISTA

Från ett utdaterat ICT kluster till en dynamisk stadsdel

Kista Limitless ägs av de fem största fastighetsägarna i Kista och har under tiden Archus varit drivande etablerat ett tätt samarbete mellan privat näringsliv, fastighetsägare och Stockholm Stad. Målet med projektet är att återigen göra Kista till en attraktiv, konkurrenskraftig och pulserande plats.

Kista står idag inför stora utmaningar. Stadsdelen upplevs som utdaterad, stängd och otrygg där det senare är det många associerar Kista med. Stadsdelen är tungt viktad mot kontorslokaler vilket medför att de människor som verkar i området enbart är där under arbetstid. Detta i kombination med ett skralt utbud av övriga tjänster i området gör att de som arbetar i Kista inte har några incitament att stanna kvar när arbetsdagen är över.

Men en gemensam röst ska göra Kista levande igen
Med förundersökningen Kista 5.0 som utgångspunkt har Archus varit delaktiga i att starta upp bolaget Kista Limitless AB och initiativet The Kloud, Kistas gemensamma röst, för att öppna upp Kista och tillföra liv och rörelse i stadsdelen. Genom att låta innovationerna som faktiskt sker inuti byggnaderna ta plats i stadsrummet och tillföra de mjuka värden som idag saknas får området nytt liv och blir ett attraktivt område att bo, leva och verka i.

En hållbar stadsdel genom inkludering
Genom att skapa en holistisk och sammanhängande upplevelse av Kista kan området utvecklas på ett hållbart sätt. För att uppnå detta krävs det en involvering och inkludering av relevanta aktörer och målgrupper i utvecklingen.

Kista Limitless strävar efter att Kista återigen ska bli ett mecka för bolagen som ligger längst fram i sina respektive fält, samtidigt som en ny innevånare tillkommer i de bostäder som byggs i området. Då alla parter är investerade i områdets framtid kommer Kista kunna erbjuda betydligt mer än kontorsplatser, och kommer agera som förebild hur man modellerar en sann funktionsblandad stadsdel.

– Vill man påverka en hel stadsdel på riktigt så är det absolut viktigaste en bred uppslutning kring det man vill åstadkomma. Jag har privilegiet att börja med en stabil grund, där initiativtagarna redan har gjort ett omfattande förankringsarbete bland områdets aktörer. Det är en fantastiskt bra utgångspunkt, säger Johan Thomsson, vd för Kista Limitless.

För mer information om vad som händer i Kista, gå in på www.TheKloud.se.

Kista Limitless, Kista

Uppdragsgivare:
Kista Limitless AB, Vasakronan, Corem, Kungsleden, Revelop, Atrium Ljungberg

Ort:
Kista, Stockholm

Status:
Pågående

Team:

Sarah Paskota, ansvarig affärsutvecklare
Felix Nässelkvist, biträdande affärsutvecklare
Michael Larsson, vd Archus Development