Camilla Hedman

Archus Arkitektur rekryterar Sander Schuur föratt leda utveckling inom ´computational design´

Archus Arkitektur rekryterar Sander Schuur föratt leda utveckling inom ´computational design´

Ien tid där behovet av arkitektur aldrig varit större, ansluter Sander Schuur till Archus för att stärka företagets kompetens inom parametrisk och generativ design. Sander har […]

Archus Hållbarhetsinnovationspris 2024

Archus Hållbarhetsinnovationspris 2024

Campus Borlänge

Campus Borlänge

Det tidigare Domus-varuhuset byggs om och till för att inhysa framtidens utbildning och forskning. Med en återbrukad stomme minimeras koldioxidsläppen och samtidigt aktiveras en central plats […]

ELEVDIALOG MED ARCHUS

ELEVDIALOG MED ARCHUS

Dialogen är ett arbete tillsammans med eleverna för att låta dem förmedla sina upplevelser och önskemål om sin skolgård. Informationen från detta analyseras och tolkas av […]

Framtidens skolor och förskolor i Västerås

Framtidens skolor och förskolor i Västerås

Liksom på många andra platser byggs det många skolor och förskolor i Västerås just nu. Sedan en dryg månad finns det ett funktionsprogram med riktlinjer för […]

Bevara natur på skolgård

Bevara natur på skolgård

Nu byggs det för fullt vid Vittinge förskola där Archus landskap har ritat skolgården. Spännande att se det växa fram!Skolgårdens utformning tillåter den bevarade intilliggande skogen […]

Archus är med i startgroparna

Archus är med i startgroparna

Skapandet av en hållbar och tilltalande skolmiljö börjar redan i de tidiga planeringsstadierna. Inplaceringar är ett snabbt och enkelt arbetssätt att använda sig av för planering […]

Lokaler för anpassade grundskolan

Lokaler för anpassade grundskolan

Sveriges kommuner står inför utmaningen att utöka antalet platser i anpassade grundskolan (tidigare benämnt grundsärskola) Kommuner i hela landet upplever en markant ökning av antalet elever […]

Under ytan – vikten av färg

Under ytan – vikten av färg

Vad man tycker om färg och vilken kulör man gillar är personligt. Men färgsättning i en skolmiljö är så mycket mer än bara tycke och smak. […]