Archus development

Archus development

Kista Limitless – The Kloud

Kista Limitless – The Kloud

Archus har fått det prestigefyllda uppdraget att, tillsammans med bolagets VD, driva projektbolaget Kista Limtiless. Detta sker på uppdrag av bolagets ägare, som är de fem […]

Källberga – ett bostadsområde passande en ekokommun

Källberga – ett bostadsområde passande en ekokommun

Ett helt nytt samhälle har börjat anläggas i Källberga, strax norr om Nynäshamn. Fullt utbyggt kommer bostadsområdet att rymma 600–700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, […]

Strategisk rådgivning skapar långsiktiga boenden i Heby

Strategisk rådgivning skapar långsiktiga boenden i Heby

Heby kommun är i behov av ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 nya platser som de inte vill äga eller förvalta själva. Archus kompetens bidrar […]

Archus rådgivare åt Enköpings kommun när nytt kommunhus upphandlas

Archus rådgivare åt Enköpings kommun när nytt kommunhus upphandlas

Enköpings kommun söker en privat fastighetsägare för att hyra ett nytt kommunhus i centrala Enköping. Archus är den rådgivare som ska leda hyresvärdsupphandlingen för att hitta […]