Archus development

Archus development

Källberga hållbar stadsutveckling på landsbygden

Källberga hållbar stadsutveckling på landsbygden

Ett helhetsuppdrag för alla livssituationerKällberga är beläget i den nordligare delen av Nynäshamns kommun med direkta anknytningar till Ösmo. Källberga planeras för att bli ett nytt […]

Archus Team – Förvaltning

Archus Team – Förvaltning

Behöver du stöd i din förvaltningsorganisation? Vid behov av resursförstärkning eller specialiststöd inom olika verksamhetsområden kan det ibland vara svårt att få stödet i tid och […]

Ses vi i Almedalen?

Ses vi i Almedalen?

Välkommen till Archus Arena! Under hela veckan finns Archus på plats i Visby för att ta del av de viktigaste bransch- och samhällsbyggnadsfrågorna. Likt förra året […]

Kista Limitless – The Kloud

Kista Limitless – The Kloud

Archus har fått det prestigefyllda uppdraget att, tillsammans med bolagets VD, driva projektbolaget Kista Limtiless. Detta sker på uppdrag av bolagets ägare, som är de fem […]

Källberga – ett bostadsområde passande en ekokommun

Källberga – ett bostadsområde passande en ekokommun

Ett helt nytt samhälle har börjat anläggas i Källberga, strax norr om Nynäshamn. Fullt utbyggt kommer bostadsområdet att rymma 600–700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, […]

Strategisk rådgivning skapar långsiktiga boenden i Heby

Strategisk rådgivning skapar långsiktiga boenden i Heby

Heby kommun är i behov av ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 nya platser som de inte vill äga eller förvalta själva. Archus kompetens bidrar […]

Archus rådgivare åt Enköpings kommun när nytt kommunhus upphandlas

Archus rådgivare åt Enköpings kommun när nytt kommunhus upphandlas

Enköpings kommun söker en privat fastighetsägare för att hyra ett nytt kommunhus i centrala Enköping. Archus är den rådgivare som ska leda hyresvärdsupphandlingen för att hitta […]