Archus

Trä på både insidan och utsidan i ICA:s nya kontor

Trä på både insidan och utsidan i ICA:s nya kontor

ICA:s nya kontor i Brunna har till största delen byggts i trä och som har målet att certifieras enligt Breeam Excellent.

Archus om morgondagens arbetsplats i framtidens kontor

Archus om morgondagens arbetsplats i framtidens kontor

Det senaste 1,5 året har förändrat synen på hur vi ser på kontorsarbete. Oavsett val av fysisk plats, så vill medarbetarna även efter pandemin behålla den […]

Trafikverkets nya huvudkontor – 29 000 kvm återbrukad yta

Trafikverkets nya huvudkontor – 29 000 kvm återbrukad yta

Trafikverket och tidigare Vägverket har sedan 1980-talet haft sitt huvudkontor i Borlänge och idag sitter de 1 600 medarbetarna på två olika adresser. För att möta framtidens […]

Nu är det klart – detaljplaner i Kopparlunden har vunnit laga kraft

Nu är det klart – detaljplaner i Kopparlunden har vunnit laga kraft

De nya detaljplanerna för Kopparlunden har nu vunnit laga kraft. Det betyder att detaljplanearbetet är klart och att vi kan börja skapa det nya Kopparlunden där […]

Artikel: Enklare upphandling skapar värde för kommuner

Artikel: Enklare upphandling skapar värde för kommuner

En enklare process som kommer att ge bättre förutsättningar för kommuner att få mer värde för skattekronan vid hyresupphandlingar. Archus välkomnar SKR:s nya vägledning om hyresvärdsupphandling. […]

Pressmeddelande: Archus startar nytt bolag inom transaktionsrådgivning

Pressmeddelande: Archus startar nytt bolag inom transaktionsrådgivning

För att möta marknadens efterfrågan av kvalificerad transaktionsrådgivning kompletterar Archus sitt erbjudande med att starta upp ytterligare ett bolag, Archus Transaktion. Det nya bolaget ska specialisera […]

Pressmeddelande: Archus toppar kompetensen dubbelt inom inredningsarkitektur

Pressmeddelande: Archus toppar kompetensen dubbelt inom inredningsarkitektur

Archus förstärker sitt erbjudande inom inredningsarkitektur och hyresgästanpassningar med två nya inredningsarkitekter med fokus på Stockholmsmarknaden.

NY PODCAST: Lärmiljöer som motverkar utanförskap och otrygghet

NY PODCAST: Lärmiljöer som motverkar utanförskap och otrygghet

Det ligger i människans och därmed samhällets natur att växa och utvecklas. Allteftersom samhället utvecklas växer dess krav, inte bara på oss utan även framtida generationer […]

Intervju med Frederick Cederborg, ny senior affärsutvecklare på Archus

Intervju med Frederick Cederborg, ny senior affärsutvecklare på Archus

Archus fortsätter växa inom stadsutveckling och i juni anslöt Frederick Cederborg som ny senior affärsutvecklare inom affärsområdet Archus Development. Frederick kommer närmast från en roll som […]