Diplomerad strateg

Diplomerad strateg

Archus utvecklar spetskompetens inom Hållbar stadsutveckling och samhällsplanering 
Viktor Ståhl, Elisabeth Hagströmer och Suzete Timba Pihl är först ut på Archus med att genomföra kursen “Diplomerad strateg - hållbar stadsutveckling och samhällsplanering” 

Vad innebär det, och vad gör en diplomerad strateg? 
“Kursen gav en aktuell överblick på de ramverk och certifieringar som styr arbetet när vi arbetar för en hållbar stadsutveckling, t ex de globala målen för hållbar utveckling, EU-taxonomin och Klimatkontrakt (t ex Viable cities/klimatneutrala städer 2030). Vi fick även en översikt på exempel på metoder och dialogverktyg som finns för att arbeta och lyfta hållbarhetsfrågor i stadsbyggnadsprocessen, där vi provade på delar av en metod som heter Symbiocity praktiskt.” säger Elisabeth.  

“Vi fick också ett annat perspektiv om hur man kan prata om hållbarhet. Nu när många kanske är trötta på begreppet och andra inte riktig förstår vad det betyder i verkligheten” fortsätter Suzete 

Hur kommer Archus att dra nytta av den nya kompetensen? 
Elisabeth svarar “Vi som har gått kursen är från olika kompetensområden inom Archus, och samarbetar med uppdrag och metodutveckling och hållbar stadsutveckling inom Archus Plan. Kunskaper från kursen kan vi ta in i det arbetet. Vi är också alla inblandade i uppdrag i tidiga skeden, och där är det viktigt att vi får in arbete med hållbarhetsfrågor, eftersom det kan göra stor skillnad för projektet när det görs tidigt i planeringen.  

"Vi kommer även kunna tydliggöra affärsnyttan för våra kunder att jobba med metoder för en hållbar stadsutveckling. Här handlar det exempelvis om att metoder för en hållbar stadsutveckling, skapar ökade förutsättningar för gröna investeringar” flikar Viktor in. 

Varför är det aktuellt med den kompetensen? 
“Det är viktigt att vi på Archus är uppdaterade i styrmedel och metoder för hållbarhetsfrågor, för att kunna vara med och lyfta de frågorna i de uppdrag vi arbetar med. Då kan vi vara ett stöd för beställarna, som även de får alltmer högre krav och riktlinjer om hållbarhet. Jag tror att det är viktigt att vi alltid vågar lyfta och prata om de här frågorna i våra uppdrag, och då är det viktigt att ha kunskap i ryggen” menar Elisabeth. 

Viktor fortsätter “Tendensen är alltmer ökade krav kring hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt, såväl detaljplaner som gröna investeringar. Då kan våra kunder med hjälp av våra kunskaper få rådgivning hur de kan möta kraven.” 

Utifrån din roll i företaget, vad är det viktigaste du tar med dig från kursen? 
“Jag blev väldigt peppad av kursen, och tyckte också att den kändes hoppingivande. En sak jag tar med mig är att Archus arkitekturprocess gärna får utvecklas ytterligare vad det gäller hållbarhet, och att vi där kan ta hjälp av delar från Symbiocitymodellen. Ett annat tips är att vi ska söka samarbete med de 23städer/kommuner i Sverige som skrivit på att vara klimatneutrala år 2030 (Viable cities 2030). Där finns mycket vilja och utvecklingsanda!”
svarar Elisabeth 
 
“Upplysning av behovet att arbeta utifrån de krav som finns inom EU-taxonomin. Det kan innebära en ökad investeringsvilja och ökade förutsättningar för banklån i stadsutvecklingsprojekt. Stadsutvecklingsprojekt kommer alltmer behöva drivas med ökad innovationsförmåga, målstyrning och samverkan mellan parter i ett tidigt skede. Detta för att möta de klimatmål som finns. Vi kommer här inom Archus tydliggöra och använda våra specialkompetenser alltmer. Med kursen fick jag med mig nya kunskaper i ryggsäcken för att bidra till det arbetet.” säger Viktor 

“Jag tar med mig fakta som kommer att stödja min relation med kunderna jättemycket när jag behöver argumentera eller övertyga dem att välja en hållbar lösning och att kunna förklara varför blir det blir ännu viktigare nu. Jag fick också mycket hopp om att det fortfarande finns mycket vi kan göra och att det finns mycket mer stöd från kraven och de som leder frågan, som vi tänkte. Den information vi fick om vad som gäller och vad ska tänka på främst var jätte givande och jag blev bara inspirerad att driva frågan ännu hårdare nu” avslutar Suzete 

Kursen hålls av Aktuell Hållbarhet/Bonnier Akademi 
Kursledare Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på RISE (Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner) och Åsa Lindgren, hållbarhetschef på Ramböll.  

Diplomerad strateg

Archus utvecklar spetskompetens inom Hållbar stadsutveckling och samhällsplanering 
Viktor Ståhl, Elisabeth Hagströmer och Suzete Timba Pihl är först ut på Archus med att genomföra kursen “Diplomerad strateg - hållbar stadsutveckling och samhällsplanering” 

Vad innebär det, och vad gör en diplomerad strateg? 
“Kursen gav en aktuell överblick på de ramverk och certifieringar som styr arbetet när vi arbetar för en hållbar stadsutveckling, t ex de globala målen för hållbar utveckling, EU-taxonomin och Klimatkontrakt (t ex Viable cities/klimatneutrala städer 2030). Vi fick även en översikt på exempel på metoder och dialogverktyg som finns för att arbeta och lyfta hållbarhetsfrågor i stadsbyggnadsprocessen, där vi provade på delar av en metod som heter Symbiocity praktiskt.” säger Elisabeth.  

“Vi fick också ett annat perspektiv om hur man kan prata om hållbarhet. Nu när många kanske är trötta på begreppet och andra inte riktig förstår vad det betyder i verkligheten” fortsätter Suzete 

Hur kommer Archus att dra nytta av den nya kompetensen? 
Elisabeth svarar “Vi som har gått kursen är från olika kompetensområden inom Archus, och samarbetar med uppdrag och metodutveckling och hållbar stadsutveckling inom Archus Plan. Kunskaper från kursen kan vi ta in i det arbetet. Vi är också alla inblandade i uppdrag i tidiga skeden, och där är det viktigt att vi får in arbete med hållbarhetsfrågor, eftersom det kan göra stor skillnad för projektet när det görs tidigt i planeringen.  

"Vi kommer även kunna tydliggöra affärsnyttan för våra kunder att jobba med metoder för en hållbar stadsutveckling. Här handlar det exempelvis om att metoder för en hållbar stadsutveckling, skapar ökade förutsättningar för gröna investeringar” flikar Viktor in. 

Varför är det aktuellt med den kompetensen? 
“Det är viktigt att vi på Archus är uppdaterade i styrmedel och metoder för hållbarhetsfrågor, för att kunna vara med och lyfta de frågorna i de uppdrag vi arbetar med. Då kan vi vara ett stöd för beställarna, som även de får alltmer högre krav och riktlinjer om hållbarhet. Jag tror att det är viktigt att vi alltid vågar lyfta och prata om de här frågorna i våra uppdrag, och då är det viktigt att ha kunskap i ryggen” menar Elisabeth. 

Viktor fortsätter “Tendensen är alltmer ökade krav kring hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt, såväl detaljplaner som gröna investeringar. Då kan våra kunder med hjälp av våra kunskaper få rådgivning hur de kan möta kraven.” 

Utifrån din roll i företaget, vad är det viktigaste du tar med dig från kursen? 
“Jag blev väldigt peppad av kursen, och tyckte också att den kändes hoppingivande. En sak jag tar med mig är att Archus arkitekturprocess gärna får utvecklas ytterligare vad det gäller hållbarhet, och att vi där kan ta hjälp av delar från Symbiocitymodellen. Ett annat tips är att vi ska söka samarbete med de 23städer/kommuner i Sverige som skrivit på att vara klimatneutrala år 2030 (Viable cities 2030). Där finns mycket vilja och utvecklingsanda!”
svarar Elisabeth 
 
“Upplysning av behovet att arbeta utifrån de krav som finns inom EU-taxonomin. Det kan innebära en ökad investeringsvilja och ökade förutsättningar för banklån i stadsutvecklingsprojekt. Stadsutvecklingsprojekt kommer alltmer behöva drivas med ökad innovationsförmåga, målstyrning och samverkan mellan parter i ett tidigt skede. Detta för att möta de klimatmål som finns. Vi kommer här inom Archus tydliggöra och använda våra specialkompetenser alltmer. Med kursen fick jag med mig nya kunskaper i ryggsäcken för att bidra till det arbetet.” säger Viktor 

“Jag tar med mig fakta som kommer att stödja min relation med kunderna jättemycket när jag behöver argumentera eller övertyga dem att välja en hållbar lösning och att kunna förklara varför blir det blir ännu viktigare nu. Jag fick också mycket hopp om att det fortfarande finns mycket vi kan göra och att det finns mycket mer stöd från kraven och de som leder frågan, som vi tänkte. Den information vi fick om vad som gäller och vad ska tänka på främst var jätte givande och jag blev bara inspirerad att driva frågan ännu hårdare nu” avslutar Suzete 

Kursen hålls av Aktuell Hållbarhet/Bonnier Akademi 
Kursledare Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på RISE (Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner) och Åsa Lindgren, hållbarhetschef på Ramböll.  

Dela denna nyhet
Datum

6 april, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Archus Partner Arkitekt Landskapsarkitektur Projektledare stadsutveckling