vinsta_med text

Ny hållbar blandstad i Vinsta verksamhetsområde

Hur transformeras ett slutet industriområde med sociala problem av utanförskap och kriminalitet till en integrerande stadsdelshub för Vällingby/Hässelby/Vinsta med bostäder, arbetsplatser, service och trygga mötesplatser för dygnets alla timmar?

Archus företräder ett tjugotal tomträttshavare (däribland, KF-Fastigheter, Klövern och Balder) i arbetet med ett nytt planprogram för Vinsta-Johannelund. Målet har sedan början varit 5 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser i en miljö där bevarad och ny bebyggelse blandas och, kopplingar till förbifart Stockholm och kollektivtrafik skapar god tillgänglighet.

Här skapas en trygg och socialt hållbar blandstad
Området ska erbjuda invånare och besökare en blandning av service, skola, arbetsplatser, fritid och handel. Archus arbetar i projektet för att genom god ekonomisk hållbarhet i fastighetsaffären kunna generera en trygg, attraktiv och socialt hållbar miljö. Just den sociala hållbarheten finns i fokus där integrationen av omgivande områden och den levande blandstaden är en ledstjärna. Här ser vi också ett ekonomiskt hållbart projekt utifrån stadens möjlighet att utveckla områdets publika ytor och gatumiljö.

Engagerad samordnare
Archus har format en enad grupp av tomträttshavarna, lyft deras behov och önskemål och stärkt deras röst i processen. Vi ansvarar för samtliga avtal, kontakter med Stockholm stad, myndigheter, ledningsägare och övriga aktörer med intresse för projektutvecklingen.

.

.

BILD: Tidig vision, White arkitekter.

Vinsta, Johannelund

Uppdragsgivare:
Tjugotal tomträttshavare

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Team:
Horst Petri, projektutvecklare
Anders Rastin, affärsutvecklare

VINSTA, JOHANNELUND

Ny hållbar blandstad i Vinsta verksamhetsområde

Hur transformeras ett slutet industriområde med sociala problem av utanförskap och kriminalitet till en integrerande stadsdelshub för Vällingby/Hässelby/Vinsta med bostäder, arbetsplatser, service och trygga mötesplatser för dygnets alla timmar?

Archus företräder ett tjugotal tomträttshavare (däribland, KF-Fastigheter, Klövern och Balder) i arbetet med ett nytt planprogram för Vinsta-Johannelund. Målet har sedan början varit 5 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser i en miljö där bevarad och ny bebyggelse blandas och, kopplingar till förbifart Stockholm och kollektivtrafik skapar god tillgänglighet.

Här skapas en trygg och socialt hållbar blandstad
Området ska erbjuda invånare och besökare en blandning av service, skola, arbetsplatser, fritid och handel. Archus arbetar i projektet för att genom god ekonomisk hållbarhet i fastighetsaffären kunna generera en trygg, attraktiv och socialt hållbar miljö. Just den sociala hållbarheten finns i fokus där integrationen av omgivande områden och den levande blandstaden är en ledstjärna. Här ser vi också ett ekonomiskt hållbart projekt utifrån stadens möjlighet att utveckla områdets publika ytor och gatumiljö.

Engagerad samordnare
Archus har format en enad grupp av tomträttshavarna, lyft deras behov och önskemål och stärkt deras röst i processen. Vi ansvarar för samtliga avtal, kontakter med Stockholm stad, myndigheter, ledningsägares och övriga aktörer med intresse för projektutvecklingen.

 

.

.

 

BILD: Tidig vision, White arkitekter.

Vinsta, Johannelund

Uppdragsgivare:
Tjugotal tomträttshavare

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Team:
Horst Petri, projektutvecklare
Anders Rastin, affärsutvecklare