Föregående  projekt
Nästa projekt
Slider

Archus styr utvecklingen av 500 nya arbetsplatser

Trafikverket har, sedan utlokaliseringen av Vägverket på 1980-talet, haft sitt huvudkontor i Borlänge. Nu behöver de befintliga lokalerna utvecklas för att möta framtidens krav på flexibla och effektiva kontor. För att svara upp mot detta behövs projektledning av en aktör med förståelse för framtidens behov.

En diskret och omfattande ombyggnation
Att genomföra en omfattande om- och tillbyggnad utan att ha negativ inverkan på hyresgästens pågående verksamhet kräver lyhördhet, samarbete, kreativitet och en effektiv projekterings- och produktionsprocess. På så sätt hålls kostnaderna nere samtidigt som produktionstiden minimeras. Uppdraget består av att i nära samverkan med Trafikverket genomföra programprojektering, evakueringsplanering och förverkligande av framtidens aktivitetsbaserade kontor. Inom ramen för projektet har tillfälligakontorslokaler, i form av modulbyggnader, iordningställts för 400 personer.

Plats för ytterligare 500 medarbetare
På kort tid kunde Archus skapa förutsättningar för projektering i samverkan med kundens kund. Upphandling av projektörer och entreprenörer genomfördes genom partnering. Successiv kalkylering under projekteringsskedet ledde till en produktionskalkyl enligt givna ramar. Genom särskilt fokus på samverkan och kommunikation, engagerade leverantörer och myndigheter säkerställs en effektiv projektprocess. När projektet är färdigställt kommer Trafikverket att kunna gå från att rymma 1 300 anställda, till att rymma 1 800 anställda i lokaler som omfattar 30 000 kvadratmeter.

”Vi är väldigt stolta och glada över att kunna erbjuda Trafikverket ett helt nytt modernt kontorskoncept genom utveckling av befintliga lokaler. Det stärker både möjligheten attattrahera nya kompetenser till verksamheten och till Borlänge som stad.”
Knut Rost, VD Diös

 

Foto: Thomas Jernberg, Precision Mätteknik Sweden AB

Trafikverkets huvudkontor – Borlänge

Uppdragsgivare:
Diös Fastigheter

Ort:
Borlänge

Status:
Pågående

Hållbarhet:
BREEAM In-Use, Very Good

Team:
Henrik Belin, projektutveckling

Peter Efverström, projektledning

TRAFIKVERKETS HUVUDKONTOR, BORLÄNGE

Archus styr utvecklingen av 500 nya arbetsplatser

Trafikverket har sedan 1980-talet haft sitt huvudkontor i Borlänge. Nu behöver de befintliga lokalerna utvecklas för att möta framtidens krav på flexibla och effektiva kontor. För att svara upp mot detta behövs projektledning av en aktör med förståelse för framtidens behov.

En diskret och omfattande ombyggnation
Att genomföra en omfattande om- och tillbyggnad utan att ha negativ inverkan på hyresgästens pågående verksamhet kräver lyhördhet, samarbete, kreativitet och eneffektiv projekterings- och produktionsprocess. På så sätt hålls kostnaderna nere samtidigt som produktionstiden minimeras. Uppdraget består av att i nära samverkan med Trafikverket genomföra programprojektering, evakueringsplanering och förverkligande av framtidens aktivitetsbaserade kontor. Inom ramen för projektet har tillfälligakontorslokaler, i form av modulbyggnader, iordningställts för 400 personer.

Plats för ytterligare 500 medarbetare
På kort tid kunde Archus skapa förutsättningar för projektering i samverkan med kundens kund. Upphandling av projektörer och entreprenörer genomfördes genom partnering. Successiv kalkylering under projekteringsskedet ledde till en produktionskalkyl enligt givna ramar. Genom särskilt fokus på samverkan och kommunikation, engagerade leverantörer och myndigheter säkerställs en effektiv projektprocess. När projektet är färdigställt kommer Trafikverket att kunna gå från att rymma 1 300 anställda, till att rymma 1 800 anställda i lokaler som omfattar 30 000 kvadratmeter.

”Vi är väldigt stolta och glada över att kunna erbjuda Trafikverket ett helt nytt modernt kontorskoncept genom utveckling av befintliga lokaler. Det stärker både möjligheten attattrahera nya kompetenser till verksamheten och till Borlänge som stad.”
Knut Rost, VD Diös

Trafikverkets huvudkontor – Borlänge

Uppdragsgivare:
Diös Fastigheter

Ort:
Borlänge

Status:
Pågående

Hållbarhet:
BREEAM In-Use, Very Good

Team:
Henrik Belin, affärsutvecklare