Källberga – ett bostadsområde passande en ekokommun

Källberga – ett bostadsområde passande en ekokommun

Ett helt nytt samhälle har börjat anläggas i Källberga, strax norr om Nynäshamn. Fullt utbyggt kommer bostadsområdet att rymma 600–700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och skola. Den nya bebyggelsen kommer att bestå av en blandning av friliggande enbostadshus, parhus, radhus, kedjehus och flerfamiljshus för att skapa variation och för att området ska fungera över tid för människor i olika livssituationer. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft och det symboliska första spadtaget togs för ett år sedan. Nu har bygglovet för de första bostäderna beviljats och under kvartal 1 påbörjas byggnationen av de 19 villor som utgör startskottet för etapp 1 - Ängen. De 19 första husen, som ska byggas av Fiskarhedenvillan, är redan slutsålda. Nu pågår försäljningen av 30 parhus och radhus, som bostadsutvecklingsföretaget Blooc står bakom

Det har länge varit känt att det också ska finnas en skola i Källberga, som ska byggas och ägas av samhällsfastighetsbolaget Hoivatilat AB. Nu är det klart att det blir Raoul Wallenbergskolan som kommer att driva verksamheten. Ett hyresavtal mellan Hoivatilat och Raul Wallenbergskolan tecknades i början av februari 2022. Raoul Wallenbergskolorna ska vara ”Skolan mitt i byn” och utgöra mötesplatser för både barn, ungdomar och vuxna samt fungera som en positiv kraft i det omkringliggande samhället.  I anslutning till skolan planeras även en sporthall. 

Området har högt uppsatta sociala och ekologiska ambitioner och i utvecklingen av bostadsområdet arbetar Archus på uppdrag av Källberga Mark, jämsides med Nynäshamns hållbarhetsambition om att vara en ekokommun. En målsättning som genomsyrar hela projektet från materialval till samhället i dess helhet. 

Archus uppdrag består av att leda utvecklingen av Källberga till färdig byggrätt, utbyggnad av infrastruktur samt avyttring av byggrätter. Målsättningen är att skapa största möjliga långsiktiga värde för ägarna Källberga Mark AB. 

Besök gärna kallberga.se eller @boikallberga på Instagram för mer information, illustrationer och film. 

Vill du veta mer om hur vi Archus jobbar med stadsutveckling? Kontakta mig så berättar jag mer. 

Michael Larsson, VD Archus Development
Telefon: 073–685 10 00
Epost: michael.larsson@archus.se

Källberga – ett bostadsområde passande en ekokommun

Ett helt nytt samhälle har börjat anläggas i Källberga, strax norr om Nynäshamn. Fullt utbyggt kommer bostadsområdet att rymma 600–700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och skola. Den nya bebyggelsen kommer att bestå av en blandning av friliggande enbostadshus, parhus, radhus, kedjehus och flerfamiljshus för att skapa variation och för att området ska fungera över tid för människor i olika livssituationer. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft och det symboliska första spadtaget togs för ett år sedan. Nu har bygglovet för de första bostäderna beviljats och under kvartal 1 påbörjas byggnationen av de 19 villor som utgör startskottet för etapp 1 - Ängen. De 19 första husen, som ska byggas av Fiskarhedenvillan, är redan slutsålda. Nu pågår försäljningen av 30 parhus och radhus, som bostadsutvecklingsföretaget Blooc står bakom

Det har länge varit känt att det också ska finnas en skola i Källberga, som ska byggas och ägas av samhällsfastighetsbolaget Hoivatilat AB. Nu är det klart att det blir Raoul Wallenbergskolan som kommer att driva verksamheten. Ett hyresavtal mellan Hoivatilat och Raul Wallenbergskolan tecknades i början av februari 2022. Raoul Wallenbergskolorna ska vara ”Skolan mitt i byn” och utgöra mötesplatser för både barn, ungdomar och vuxna samt fungera som en positiv kraft i det omkringliggande samhället.  I anslutning till skolan planeras även en sporthall. 

Området har högt uppsatta sociala och ekologiska ambitioner och i utvecklingen av bostadsområdet arbetar Archus på uppdrag av Källberga Mark, jämsides med Nynäshamns hållbarhetsambition om att vara en ekokommun. En målsättning som genomsyrar hela projektet från materialval till samhället i dess helhet. 

Archus uppdrag består av att leda utvecklingen av Källberga till färdig byggrätt, utbyggnad av infrastruktur samt avyttring av byggrätter. Målsättningen är att skapa största möjliga långsiktiga värde för ägarna Källberga Mark AB. 

Besök gärna kallberga.se eller @boikallberga på Instagram för mer information, illustrationer och film. 

Vill du veta mer om hur vi Archus jobbar med stadsutveckling? Kontakta mig så berättar jag mer. 

Michael Larsson, VD Archus Development
Telefon: 073–685 10 00
Epost: michael.larsson@archus.se

Dela denna nyhet
Datum

24 februari, 2022

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Archus development