Archus Team – Förvaltning

Archus Team – Förvaltning

Behöver du stöd i din förvaltningsorganisation? Vid behov av resursförstärkning eller specialiststöd inom olika verksamhetsområden kan det ibland vara svårt att få stödet i tid och inom alla ämnesområden. Vårt erbjudande till Er är att nyttja vårt team inom fastighetsförvaltning! Här finner du såväl ekonomisk, teknisk och affärsmässig kompetens från privat och offentlig sektor. Våra kollegor har bred erfarenhet och kunskap inom strategiska frågor och ledningsfunktioner hos kommersiella fastighetsägare och kommuner.

Nedan får ni en kort presentation och introduktion till våra kollegor inom teamet. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om era behov.
Vi vill med detta önska alla Er en riktigt fin sommar!!

Jessica Nyman

Kontakta Jessica på:
Mobil: 070-552 67 83
Mail:jessica.nyman@archus.se

Jessica har med sin långa bakgrund inom förvaltning en mycket god kunskap om
daglig förvaltning och hur man skapar attraktiva lokaler för
hyresgäster på affärsmässig grund. Jessica har arbetat med,
såväl värdering, etablering, förvaltning och affärsutveckling hos
etablerade fastighetsföretag. I sina roller som affärsområdeschef
har hon utvecklat den strategiska och långsiktiga blicken för att
skapa och utveckla fastighetsvärde.

Frederick Cederborg

Kontakta Frederick på:
Mobil: 070-583 21 31
Mail:frederick.cederborg@archus.se

Frederick har en bred bakgrund inom såväl fastighetsförvaltning som energifrågor och installationer för uppvärmning, kyla och luftbehandling. Från början verksam som projektledare och projektör inom energibranschen för att sedan ta steget till fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. Frederick har arbetat såväl operativt som strategiskt och innehaft ledande befattningar inom Västerås Stads teknik- och fastighetsförvaltning.


Åsa Svedjetun

Kontakta Åsa på:
Mobil: 070-342 22 55
Mail:asa.svedjetun@archus.se

Åsa, har en gedigen bakgrund inom hotell, handel och centrumutveckling.
Genom utvecklings- och samverkansprojekt har hon arbetat upp en
god förmåga att skapa samarbeten och samverkan mellan
fastighetsägare och i tvärsnittet mellan privat och offentlig
sektor. Med sitt engagemang och intresse för såväl affären
som för samhällsfrågor är Åsa väl insatt i processer, dialog
och lagstiftning kring samhällsfastigheter.


Archus Team – Förvaltning

Behöver du stöd i din förvaltningsorganisation? Vid behov av resursförstärkning eller specialiststöd inom olika verksamhetsområden kan det ibland vara svårt att få stödet i tid och inom alla ämnesområden. Vårt erbjudande till Er är att nyttja vårt team inom fastighetsförvaltning! Här finner du såväl ekonomisk, teknisk och affärsmässig kompetens från privat och offentlig sektor. Våra kollegor har bred erfarenhet och kunskap inom strategiska frågor och ledningsfunktioner hos kommersiella fastighetsägare och kommuner.

Nedan får ni en kort presentation och introduktion till våra kollegor inom teamet. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om era behov.
Vi vill med detta önska alla Er en riktigt fin sommar!!

Jessica Nyman

Kontakta Jessica på:
Mobil: 070-552 67 83
Mail:jessica.nyman@archus.se

Jessica har med sin långa bakgrund inom förvaltning en mycket god kunskap om
daglig förvaltning och hur man skapar attraktiva lokaler för
hyresgäster på affärsmässig grund. Jessica har arbetat med,
såväl värdering, etablering, förvaltning och affärsutveckling hos
etablerade fastighetsföretag. I sina roller som affärsområdeschef
har hon utvecklat den strategiska och långsiktiga blicken för att
skapa och utveckla fastighetsvärde.

Frederick Cederborg

Kontakta Frederick på:
Mobil: 070-583 21 31
Mail:frederick.cederborg@archus.se

Frederick har en bred bakgrund inom såväl fastighetsförvaltning som energifrågor och installationer för uppvärmning, kyla och luftbehandling. Från början verksam som projektledare och projektör inom energibranschen för att sedan ta steget till fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. Frederick har arbetat såväl operativt som strategiskt och innehaft ledande befattningar inom Västerås Stads teknik- och fastighetsförvaltning.


Åsa Svedjetun

Kontakta Åsa på:
Mobil: 070-342 22 55
Mail:asa.svedjetun@archus.se

Åsa, har en gedigen bakgrund inom hotell, handel och centrumutveckling.
Genom utvecklings- och samverkansprojekt har hon arbetat upp en
god förmåga att skapa samarbeten och samverkan mellan
fastighetsägare och i tvärsnittet mellan privat och offentlig
sektor. Med sitt engagemang och intresse för såväl affären
som för samhällsfrågor är Åsa väl insatt i processer, dialog
och lagstiftning kring samhällsfastigheter.


Dela denna nyhet
Datum

7 juli, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Archus development