Järntorget- Hållbarhet när den är som bäst

Järntorget- Hållbarhet när den är som bäst

Att omvandla en hård parkeringsyta till en mjuk mötesplats

Genom att göra en gedigen analys av platsen har Archus varit med och och bidragit till att Järntorget i Fagersta fått en ny utformning. En utformning som ödmjukt tar vara på dess historik, karaktär och befintliga värden och som skapar en stark platskänsla. Vi ville skapa ett torg med ett enkelt och självklart formspråk som andas hantverk och kvalitet. Ny aktivitet och möjlighet till flexibel användning över året ska förstärka torget som en social mötesplats i staden.  
Om projektet: 
Järntorget ligger centralt i Fagersta och har en lång historik tätt kopplad till Fagersta Järnbruk. Från att ha fungerat som en plats för torghandel och möten hade torget länge främst fungerat som parkeringsyta. Archus fick i uppdrag av NVK Fagersta och Fagersta kommun att tillsammans med VVing. att ta fram en ny gestaltning för att lyfta torget som den mötesplats det en gång var. 

En gedigen analys av platsens historik, karaktär och befintliga värden ledde fram till ett gestaltningsförslag som andas återbruk och som tar till vara platsens kvaliteter. 

Torgets befintliga markmaterial bestod till stor del av natursten i form av smågatsten, storgatsten och kantsten av granit.  

Natursten är en stor tillgång, den åldras vackert och kan enkelt plockas upp och återanvändas i en ny gestaltning, vilket också var vad vi gjorde här. Genom att kombinera smågatstenen med släta ytor av betongplattor kunde tillgängligheten lösas samtidigt som största delen av markmaterialet består av återbrukad smågatsten. Storgatsten och kantsten av granit återbrukades som kanter och friser. 

Den utrustning som fanns på torget inventerades för att identifiera vad som var karaktärsbärande och vad som kunde återbrukas. På torget fanns äldre dubbelarmade belysningsstolpar med glober som kunde renoveras och bevaras. Befintliga blomsterurnor och papperskorgar i gjuten aluminium bevarades samt kompletterades med fler. Ny utrustning i form av sittmöbler och cykelpollare är även den i svart utförande för att matcha den befintliga. 

På torget stod en stor oxel och tre lindar som bedömdes värdefulla att bevara men som också hade behov av att få bättre växtbäddar för att kunna fortsätta utvecklas. Växtbäddarna renoverades och ytorna kompletterades med nytt växtmaterial i form av perenner, buskar och lökväxter under träden. Planteringsytorna fick nya inramningar av låga smidesräcken för att förhindra att människor går genom planteringarna vilket kan göra att jorden kompakteras med syrebrist som följd. Den stora oxeln fick också ny effektbelysning för att lyfta fram den i gaturummet även när det är mörkt. 

Sammanfattningsvis har det varit en väldigt rolig och givande process att tillsammans med beställaren, lyfta och bygga vidare på det som redan fanns. 

Järntorget- Hållbarhet när den är som bäst

Att omvandla en hård parkeringsyta till en mjuk mötesplats

Genom att göra en gedigen analys av platsen har Archus varit med och och bidragit till att Järntorget i Fagersta fått en ny utformning. En utformning som ödmjukt tar vara på dess historik, karaktär och befintliga värden och som skapar en stark platskänsla. Vi ville skapa ett torg med ett enkelt och självklart formspråk som andas hantverk och kvalitet. Ny aktivitet och möjlighet till flexibel användning över året ska förstärka torget som en social mötesplats i staden.  
Om projektet: 
Järntorget ligger centralt i Fagersta och har en lång historik tätt kopplad till Fagersta Järnbruk. Från att ha fungerat som en plats för torghandel och möten hade torget länge främst fungerat som parkeringsyta. Archus fick i uppdrag av NVK Fagersta och Fagersta kommun att tillsammans med VVing. att ta fram en ny gestaltning för att lyfta torget som den mötesplats det en gång var. 

En gedigen analys av platsens historik, karaktär och befintliga värden ledde fram till ett gestaltningsförslag som andas återbruk och som tar till vara platsens kvaliteter. 

Torgets befintliga markmaterial bestod till stor del av natursten i form av smågatsten, storgatsten och kantsten av granit.  

Natursten är en stor tillgång, den åldras vackert och kan enkelt plockas upp och återanvändas i en ny gestaltning, vilket också var vad vi gjorde här. Genom att kombinera smågatstenen med släta ytor av betongplattor kunde tillgängligheten lösas samtidigt som största delen av markmaterialet består av återbrukad smågatsten. Storgatsten och kantsten av granit återbrukades som kanter och friser. 

Den utrustning som fanns på torget inventerades för att identifiera vad som var karaktärsbärande och vad som kunde återbrukas. På torget fanns äldre dubbelarmade belysningsstolpar med glober som kunde renoveras och bevaras. Befintliga blomsterurnor och papperskorgar i gjuten aluminium bevarades samt kompletterades med fler. Ny utrustning i form av sittmöbler och cykelpollare är även den i svart utförande för att matcha den befintliga. 

På torget stod en stor oxel och tre lindar som bedömdes värdefulla att bevara men som också hade behov av att få bättre växtbäddar för att kunna fortsätta utvecklas. Växtbäddarna renoverades och ytorna kompletterades med nytt växtmaterial i form av perenner, buskar och lökväxter under träden. Planteringsytorna fick nya inramningar av låga smidesräcken för att förhindra att människor går genom planteringarna vilket kan göra att jorden kompakteras med syrebrist som följd. Den stora oxeln fick också ny effektbelysning för att lyfta fram den i gaturummet även när det är mörkt. 

Sammanfattningsvis har det varit en väldigt rolig och givande process att tillsammans med beställaren, lyfta och bygga vidare på det som redan fanns. 

Dela denna nyhet
Datum

6 april, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Landskapsarkitektur