Kista Limitless – The Kloud

Kista Limitless – The Kloud

Archus har fått det prestigefyllda uppdraget att, tillsammans med bolagets VD, driva projektbolaget Kista Limtiless. Detta sker på uppdrag av bolagets ägare, som är de fem största fastighetsägarna i Kista. Målet är att omvandla Kista till en attraktiv, trygg och levande stadsdel – dygnet runt, året runt.  

Archus projektleder den samordnande gruppen av fastighetsägarna. Archus har även rollen som projektutvecklingschef i bolaget, vilket innefattar utveckla och projektleda platsaktiveringar i stadsrummet som inspirerar till innovation, Community samt skapar förutsättningar för en trygg, funktionell och dynamisk stadsmiljö. Initiativet benämns som “The Kloud” och består av, förutom fastighetsägarna, kommunen, Regionen, inkubatorer, Ericsson, universitetet, KTH och ett stort antal företag med stark närvaro i Kista. 

För Archus var det självklart att ta sig an uppdraget eftersom det handlar om samhällsutveckling och hållbarhet (social, ekonomisk såväl som ekologisk) i ett område med ett attraktivt geografiskt läge, men som har en enorm gömd potential . 

Målet är att, så långt som möjligt, omvandla det som redan finns, att aktivera platser, skapa trygghet och attraktivitet. För att leva och bo, men också för att bevara statusen som ett “tech-område” och därmed säkra fortsatt tillväxt i arbetstillfällen. Ambitionen är att skapa förutsättningar för 8000 nya arbetstillfällen och 8000 nya boende.  

Några av de utmaningar/frågeställningar som projektet står inför är: 

 • Tusentals personer åker till Kista för att arbeta på dagen och de åker sedan hem på kvällen, hur skapar vi en attraktivitet dygnet runt, året runt? 
 • På andra sidan tunnelbanespåret ligger bostadsområdet Järva, hur väver vi samman det med Kista? 
 • Hur tar vi vara på de resurser som redan använts för att bygga våra städer?  
 • Hur säkerställer vi att byggnader, infrastruktur och andra befintliga strukturer i våra samhällen används på ett effektivt sätt?  
 • Kista är idag stort, uppdelat, introvert och byggt för sin tid. Kista har idag otroligt mycket innovation, men det sker innanför sina stängda väggar. Hur omvandlar vi detta till ett kreativt nav och en tillväxtmotor som interagerar?  

Konkreta åtgärder skulle kunna vara att: 

 • Lägga fokus på löpande underhåll för att byggnader ska ha en lång livslängd 
 • Se över byggnader som inte längre svarar till dagens behov - kan de omvandlas för att möta nya behov? Finns det andra verksamheter som kan nyttja byggnaden utifrån dess utformning?  
 • Göra insatser för att öka tryggheten och trivseln i området, t ex: 
 • Aktivera bottenvåningar  
 • Låta olika verksamheter nyttja byggnaden vid olika tidpunkter, kontor på dagen,
  studiecirkel på kvällen? 
 • Pop-up evenemang  
 • Food-trucks  
 • AW  
 • Skapa trivsamma grönytor utomhus för  t ex yoga och andra friskvårdsfrämjande aktiviteter  
 • Integrera konst och belysning  
 • Blanda kontor och bostäder för att skapa liv och rörelse i staden flera olika tider på dygnet och därmed öka tryggheten i området. 
 • Sätta in arbetsmarknadsinsatser med syfte och mål att få boende i Järvaområdet att också bli en del av arbetslivet i Kista 

Kista Limitless – The Kloud

Archus har fått det prestigefyllda uppdraget att, tillsammans med bolagets VD, driva projektbolaget Kista Limtiless. Detta sker på uppdrag av bolagets ägare, som är de fem största fastighetsägarna i Kista. Målet är att omvandla Kista till en attraktiv, trygg och levande stadsdel – dygnet runt, året runt.  

Archus projektleder den samordnande gruppen av fastighetsägarna. Archus har även rollen som projektutvecklingschef i bolaget, vilket innefattar utveckla och projektleda platsaktiveringar i stadsrummet som inspirerar till innovation, Community samt skapar förutsättningar för en trygg, funktionell och dynamisk stadsmiljö. Initiativet benämns som “The Kloud” och består av, förutom fastighetsägarna, kommunen, Regionen, inkubatorer, Ericsson, universitetet, KTH och ett stort antal företag med stark närvaro i Kista. 

För Archus var det självklart att ta sig an uppdraget eftersom det handlar om samhällsutveckling och hållbarhet (social, ekonomisk såväl som ekologisk) i ett område med ett attraktivt geografiskt läge, men som har en enorm gömd potential . 

Målet är att, så långt som möjligt, omvandla det som redan finns, att aktivera platser, skapa trygghet och attraktivitet. För att leva och bo, men också för att bevara statusen som ett “tech-område” och därmed säkra fortsatt tillväxt i arbetstillfällen. Ambitionen är att skapa förutsättningar för 8000 nya arbetstillfällen och 8000 nya boende.  

Några av de utmaningar/frågeställningar som projektet står inför är: 

 • Tusentals personer åker till Kista för att arbeta på dagen och de åker sedan hem på kvällen, hur skapar vi en attraktivitet dygnet runt, året runt? 
 • På andra sidan tunnelbanespåret ligger bostadsområdet Järva, hur väver vi samman det med Kista? 
 • Hur tar vi vara på de resurser som redan använts för att bygga våra städer?  
 • Hur säkerställer vi att byggnader, infrastruktur och andra befintliga strukturer i våra samhällen används på ett effektivt sätt?  
 • Kista är idag stort, uppdelat, introvert och byggt för sin tid. Kista har idag otroligt mycket innovation, men det sker innanför sina stängda väggar. Hur omvandlar vi detta till ett kreativt nav och en tillväxtmotor som interagerar?  

Konkreta åtgärder skulle kunna vara att: 

 • Lägga fokus på löpande underhåll för att byggnader ska ha en lång livslängd 
 • Se över byggnader som inte längre svarar till dagens behov - kan de omvandlas för att möta nya behov? Finns det andra verksamheter som kan nyttja byggnaden utifrån dess utformning?  
 • Göra insatser för att öka tryggheten och trivseln i området, t ex: 
 • Aktivera bottenvåningar  
 • Låta olika verksamheter nyttja byggnaden vid olika tidpunkter, kontor på dagen,
  studiecirkel på kvällen? 
 • Pop-up evenemang  
 • Food-trucks  
 • AW  
 • Skapa trivsamma grönytor utomhus för  t ex yoga och andra friskvårdsfrämjande aktiviteter  
 • Integrera konst och belysning  
 • Blanda kontor och bostäder för att skapa liv och rörelse i staden flera olika tider på dygnet och därmed öka tryggheten i området. 
 • Sätta in arbetsmarknadsinsatser med syfte och mål att få boende i Järvaområdet att också bli en del av arbetslivet i Kista 

Dela denna nyhet
Datum

6 april, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Archus development