Archus möjliggör för upp till 350 nya bostäder intill IFK Norrköpings hemmaarena

Archus möjliggör för upp till 350 nya bostäder intill IFK Norrköpings hemmaarena

350 nya bostäder, restauranger, butiker och ett nytt torg kan komma att ersätta den gamla konstgräsplanen vid Platinumcars arena, i Norrköping.

I nära samarbete med Norrköpings kommun och IFK Norrköping, som äger marken intill arenan, har Archus tagit fram den detaljplan för del av fastigheten Såpkullen 1:2 med närområde inom Såpkullen i Norrköping som nu är ute på samråd.

Omkring 300 nya bostäder föreslås att byggas där den gamla konstgräsplanen ligger i dag. Inom planområdet har Archus jobbat på uppdrag av fastighetsägaren IFK Norrköping. Planförslaget möjliggör cirka 260 nya bostäder inom IFK:s kvarter samt fyra nya punkthus som tagits fram av HSB. I anslutning tillskapas även en ny närpark uppe på Helgeberg, nya lokalgator, ett mindre torg samt en yta för ett större dagvattenmagasin inom fotbollsarenans säkerhetszon.

Detaljplanen är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt kopplat till Västra Staden där man förtätar i anslutning till redan byggd struktur för att staden ska få plats med fler bostäder och service och stadskvaliteter.

Planområdet är cirka 2,6 hektar stort och ligger centralt i Norrköping, inom stadsdelen Såpkullen angränsande stadens största fotbollsarena och IFK Norrköpings hemmaarena.

Lär mer om detaljplaneförslaget här!

Bilderna/renderingarna är framtagna av Norrköpings kommun.

Archus möjliggör för upp till 350 nya bostäder intill IFK Norrköpings hemmaarena

350 nya bostäder, restauranger, butiker och ett nytt torg kan komma att ersätta den gamla konstgräsplanen vid Platinumcars arena, i Norrköping.

I nära samarbete med Norrköpings kommun och IFK Norrköping, som äger marken intill arenan, har Archus tagit fram den detaljplan för del av fastigheten Såpkullen 1:2 med närområde inom Såpkullen i Norrköping som nu är ute på samråd.

Omkring 300 nya bostäder föreslås att byggas där den gamla konstgräsplanen ligger i dag. Inom planområdet har Archus jobbat på uppdrag av fastighetsägaren IFK Norrköping. Planförslaget möjliggör cirka 260 nya bostäder inom IFK:s kvarter samt fyra nya punkthus som tagits fram av HSB. I anslutning tillskapas även en ny närpark uppe på Helgeberg, nya lokalgator, ett mindre torg samt en yta för ett större dagvattenmagasin inom fotbollsarenans säkerhetszon.

Detaljplanen är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt kopplat till Västra Staden där man förtätar i anslutning till redan byggd struktur för att staden ska få plats med fler bostäder och service och stadskvaliteter.

Planområdet är cirka 2,6 hektar stort och ligger centralt i Norrköping, inom stadsdelen Såpkullen angränsande stadens största fotbollsarena och IFK Norrköpings hemmaarena.

Lär mer om detaljplaneförslaget här!

Bilderna/renderingarna är framtagna av Norrköpings kommun.

Dela denna nyhet
Datum

31 augusti, 2022

Skribent

Archus

Taggar

Archus arkitektur Arkitektur