Föregående  projekt
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling7
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling6
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling5
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling4
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling4
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling4
Nästa projekt

Såpkullen Detaljplan

Kvartersstrukturen i Idrottsparken bygger vidare på visionen om Västra stadens skala och principer för förtätning. Naturområdet uppe på berget kopplas samman med de nya bostadskvarteren och vidare med stadsdelen via Målgränd över Ektorpsgatan. Inom planområdet har Archus jobbat på uppdrag av fastighetsägaren IFK Norrköping. Planförslaget möjliggör ca 260 nya bostäder inom IFK:s kvarter samt fyra nya punkthus som tagits fram av HSB. I anslutning tillskapas en ny närpark uppe på Helgeberg, nya lokalgator, ett mindre torg samt en yta för ett större dagvattenmagasin inom fotbollsarenans säkerhetszon.

archus-arkitektur-sapkullen-detaljplan

På platsen sker en övergång mellan storskalighet och småskalighet. Mellan den egna bostaden och stadsdelens gemensamma gårdsrum, gaturum och parker och allmänna platser. Här möter de nya bostäderna en stadsdel i förvandling, med en livlig arena i norr och en tillkommande moské i söder. Huskropparna ligger som en yttre krans där de tydligt definierar gatorna samtidigt som de bidrar till att skapa en skyddad inre gårdsmiljö. Närmare berget och bryts de slutna kvarteren upp för att släppa in ljus och bidra till mer dynamik i gaturummet.

Kvarterens garage är i två plan och till hälften nedsänkta under gårdsbjälklagen vilket medför att gårdarna blir halvt upphöjda, mer privata, samtidigt som det första bostadsplanet kommer upp en bit från gatan och minskar direkt insyn från förbipasserande. I korsningspunkten mellan Supportergatan och Målgränd ligger det symboliska gröna hjärtat. För stadsdelen blir det en gåfartsgata med inslag av grönska breddar upp och kopplar samman berget med Ektorpsgatan och i sin förlängning Karlhedsparken och kvarteren vid Målgränd. För kvarteren blir det en zon för det större grannskapet att se varandra och kanske stanna upp en stund på väg till och från bostaden.

Det nya bostadskvarteren bildar en stadsmässig fond mot Ektorpsgatan. Här är taklandskapet relativt strikt med takfot på den fjärde våning och därefter branta valmade tak som bryts igenom av takkupor och burspråk och inredda vindsvåningar. Mot den inre delen av Supportergatan får kvarteret en mer dynamisk karaktär. Här dockar två punkthus i kvarterens ytterhörn med flacka tak och indragna takvåningar som möjliggör terrasser runt hela huset.

Mot Ektorpsgatan är fasaderna relativt strikta och hämtar i inspiration från äldre stadsbyggnadsstrukturen i centrum med en med markerad entrévåning med möjlighet till högre rumshöjd. Balkongerna som vetter mot gata är relativt grunda och blir en del av den arkitektoniska fasaduttrycket. Mot gården gestaltas husen med en friare karaktär där både balkonger och fasadgestaltning har en mer flexibel och tillåtande karaktär.

Klicka här och läs mer om projektet på Norrköpings kommuns hemsida.

Såpkullen Detaljplan

Uppdragsgivare:
IFK Norrköping

Ort:
Norrköping

Status:
Samråd

Team:
Therese Nyberg, Arkitekt Sar/Msa
Johnnie Pettersson, Affärsutvecklare/Arkitekt
Elisabeth Hagströmer, Landskapsarkitekt Lar/Msa
Pascal Lavaud, Arkitekt Msa
Rebecca Sjöstrand-Härlin, Landskapsarkitekt Lar/Msa

archus-arkitektur-supportergatan

SÅPKULLEN, NORRKÖPING

Såpkullen Detaljplan

Kvartersstrukturen i Idrottsparken bygger vidare på visionen om Västra stadens skala och principer för förtätning. Naturområdet uppe på berget kopplas samman med de nya bostadskvarteren och vidare med stadsdelen via Målgränd över Ektorpsgatan. Inom planområdet har Archus jobbat på uppdrag av fastighetsägaren IFK Norrköping. Planförslaget möjliggör ca 260 nya bostäder inom IFK:s kvarter samt fyra nya punkthus som tagits fram av HSB. I anslutning tillskapas en ny närpark uppe på Helgeberg, nya lokalgator, ett mindre torg samt en yta för ett större dagvattenmagasin inom fotbollsarenans säkerhetszon.

archus-arkitektur-sapkullen-detaljplan

På platsen sker en övergång mellan storskalighet och småskalighet. Mellan den egna bostaden och stadsdelens gemensamma gårdsrum, gaturum och parker och allmänna platser. Här möter de nya bostäderna en stadsdel i förvandling, med en livlig arena i norr och en tillkommande moské i söder. Huskropparna ligger som en yttre krans där de tydligt definierar gatorna samtidigt som de bidrar till att skapa en skyddad inre gårdsmiljö. Närmare berget och bryts de slutna kvarteren upp för att släppa in ljus och bidra till mer dynamik i gaturummet.

Kvarterens garage är i två plan och till hälften nedsänkta under gårdsbjälklagen vilket medför att gårdarna blir halvt upphöjda, mer privata, samtidigt som det första bostadsplanet kommer upp en bit från gatan och minskar direkt insyn från förbipasserande. I korsningspunkten mellan Supportergatan och Målgränd ligger det symboliska gröna hjärtat. För stadsdelen blir det en gåfartsgata med inslag av grönska breddar upp och kopplar samman berget med Ektorpsgatan och i sin förlängning Karlhedsparken och kvarteren vid Målgränd. För kvarteren blir det en zon för det större grannskapet att se varandra och kanske stanna upp en stund på väg till och från bostaden.

Det nya bostadskvarteren bildar en stadsmässig fond mot Ektorpsgatan. Här är taklandskapet relativt strikt med takfot på den fjärde våning och därefter branta valmade tak som bryts igenom av takkupor och burspråk och inredda vindsvåningar. Mot den inre delen av Supportergatan får kvarteret en mer dynamisk karaktär. Här dockar två punkthus i kvarterens ytterhörn med flacka tak och indragna takvåningar som möjliggör terrasser runt hela huset.

Mot Ektorpsgatan är fasaderna relativt strikta och hämtar i inspiration från äldre stadsbyggnadsstrukturen i centrum med en med markerad entrévåning med möjlighet till högre rumshöjd. Balkongerna som vetter mot gata är relativt grunda och blir en del av den arkitektoniska fasaduttrycket. Mot gården gestaltas husen med en friare karaktär där både balkonger och fasadgestaltning har en mer flexibel och tillåtande karaktär.

Klicka här och läs mer om projektet på Norrköpings kommuns hemsida.

Såpkullen Detaljplan

Uppdragsgivare:
IFK Norrköping

Ort:
Norrköping

Status:
2022-samråd

Team:

Therese Nyberg

Johnnie Pettersson