Nyhet: Nu tas första spadtaget i Källberga

Nyhet: Nu tas första spadtaget i Källberga

I Källberga utvecklar Archus, på uppdrag av markägaren, Källberga Mark AB som ägs av makarna Marcus Wallenberg och Fanny Sachs, ett nytt bostadsområde i Nynäshamns kommun. Fullt utbyggt kommer det nya bostadsområdet rymma cirka 700 bostäder samt samhällsservice, butiker och förskola.

Igår, måndagen den 8 februari, togs det första spadtaget för stadsdelen Källberga i Nynäshamns kommun.

Markägaren Källberga Mark AB via Marcus Wallenberg och Fanny Sachs tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad planterade ett träd för att symbolisera projektets och kommunens gemensamma inriktning inom hållbarhet och långsiktighet.

Spadtaget är starten på den första av fem utbyggnadsetapper.

Klart kommer Källberga innehålla cirka 700 bostäder och skola samt förskolor om totalt runt 550 elever.

Den första utbyggnadsetapp omfattar en blandad bebyggelse om skola och förskola med tillhörande idrottshall, flerbostadshus, radhus och villor, samt den övergripande infrastrukturen i Källberga med allmänplatsmark i form av gator, parker, torg och VA.

– Målsättningen med första etappen har varit att säkra olika samarbeten för ett långsiktigt partnerskap. Aktörer som bygger bostäder med olika upplåtelseformer samt en långsiktig fastighetsägare inom samhällsservice som delar Källbergas värderingar, säger Michael Larsson, projektchef, i en kommentar.

Archus uppdrag består av att driva projektledningen av Källberga till färdig byggrätt, utbyggnad av infrastruktur samt avyttring av byggrätter. Målsättningen är att skapa största möjliga långsiktiga värde för ägarna.

Infrastrukturen byggs ut av AB Styrhytten som är ett familjeägt bolag med säte i Södertälje kommun.

En kombinerad förskola och skola utvecklas av Hoivatilat AB. En viktig samhällsfunktion med målsättning om terminsstart senast januari 2024 för cirka 450 elever.

Villorna upplåtes i samverkan med Fiskarhedenvillan AB där fokus är att arbeta fram en sammanhållen gestaltning med ett hållbart erbjudande gentemot framtida bostadsägare.

Flerbostadshusen och radhusen har flera intressenter, där slutförhandling pågår.

Första utbyggnadsetappen för infrastruktur beräknas vara klar i sin helhet 2024, produktionen av bostäderna och skolan beräknas produktionsstarta i fjärde kvartalet 2021, med inflyttning under 2023.

Det första spadtaget för Källberga. Markägaren Marcus Wallenberg och Fanny Sachs tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad.

Det första spadtaget för Källberga. Markägaren Marcus Wallenberg och Fanny Sachs tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad.

Nyhet: Nu tas första spadtaget i Källberga

I Källberga utvecklar Archus, på uppdrag av markägaren, Källberga Mark AB som ägs av makarna Marcus Wallenberg och Fanny Sachs, ett nytt bostadsområde i Nynäshamns kommun. Fullt utbyggt kommer det nya bostadsområdet rymma cirka 700 bostäder samt samhällsservice, butiker och förskola.

Igår, måndagen den 8 februari, togs det första spadtaget för stadsdelen Källberga i Nynäshamns kommun.

Markägaren Källberga Mark AB via Marcus Wallenberg och Fanny Sachs tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad planterade ett träd för att symbolisera projektets och kommunens gemensamma inriktning inom hållbarhet och långsiktighet.

Spadtaget är starten på den första av fem utbyggnadsetapper.

Klart kommer Källberga innehålla cirka 700 bostäder och skola samt förskolor om totalt runt 550 elever.

Den första utbyggnadsetapp omfattar en blandad bebyggelse om skola och förskola med tillhörande idrottshall, flerbostadshus, radhus och villor, samt den övergripande infrastrukturen i Källberga med allmänplatsmark i form av gator, parker, torg och VA.

– Målsättningen med första etappen har varit att säkra olika samarbeten för ett långsiktigt partnerskap. Aktörer som bygger bostäder med olika upplåtelseformer samt en långsiktig fastighetsägare inom samhällsservice som delar Källbergas värderingar, säger Michael Larsson, projektchef, i en kommentar.

Archus uppdrag består av att driva projektledningen av Källberga till färdig byggrätt, utbyggnad av infrastruktur samt avyttring av byggrätter. Målsättningen är att skapa största möjliga långsiktiga värde för ägarna.

Infrastrukturen byggs ut av AB Styrhytten som är ett familjeägt bolag med säte i Södertälje kommun.

En kombinerad förskola och skola utvecklas av Hoivatilat AB. En viktig samhällsfunktion med målsättning om terminsstart senast januari 2024 för cirka 450 elever.

Villorna upplåtes i samverkan med Fiskarhedenvillan AB där fokus är att arbeta fram en sammanhållen gestaltning med ett hållbart erbjudande gentemot framtida bostadsägare.

Flerbostadshusen och radhusen har flera intressenter, där slutförhandling pågår.

Första utbyggnadsetappen för infrastruktur beräknas vara klar i sin helhet 2024, produktionen av bostäderna och skolan beräknas produktionsstarta i fjärde kvartalet 2021, med inflyttning under 2023.

Det första spadtaget för Källberga. Markägaren Marcus Wallenberg och Fanny Sachs tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad.

Det första spadtaget för Källberga. Markägaren Marcus Wallenberg och Fanny Sachs tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad.

Dela denna nyhet
Datum

9 februari, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Strategisk Rådgivning