GreenHouse Sthlm – Början på något stort

GreenHouse Sthlm – Början på något stort

På västra Kungsholmen i Stockholm, i direkt anslutning till Stadshagens tunnelbanestation, växer Greenhouse Sthlm fram - ett nytt kvarter med stort fokus på hållbarhet.

Den första etappen, brf Gourmet, omfattar 114 klimatsmarta, Svanenmärkta och yteffektiva 1:or och 2:or med balkong eller terrass, generösa gemensamhetsutrymmen i form av gemensam lounge, kök med matsal och med direkt access till kvarterets café och conciergeservice.

Huset byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläppen och på tak och fasader finns solceller och solfångare som genererar värme. De gröna gårdarna som delas av alla som bor och verkar här bidrar till ökad biologisk mångfald. På gårdarna finns förutom små gröna oaser även odlingslotter, biodlingar och ett utomhuskök där du och dina vänner kan laga maten tillsammans och umgås.

Kanske serveras något du odlat alldeles själv, på din balkong eller i din odlingslott? Hydroponisk odling finns också i kvarteret, som försörjer kvarterets restauranger med örter och sallad.

Kvarteret kommer också att ha ett pool- och fitnesscenter med milsvid utsikt.

Mobilitetslösningar i form av bil- och cykelpooler kommer att erbjudas.

Början på någonting stort

Stockholms stad har godkänt en plan som innebär ett nytillskott av nästan 1 800 bostäder i Stadshagen. Det ska bli en stadsdel som sjuder av liv och rörelse.

Stadshagen är på väg att omvandlas till en tätare stadsdel som är bättre integrerad med övriga staden och som bidrar till ett mer blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv. Nya parker och torg planeras, bland annat nya Centrumtorget i korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan och nya gångkopplingar i sydvästlig/nordostlig riktning samt gångstig ned till Karlbergssjön. Den befintliga park- och naturmarken rustas upp. Parker, lekplatser och promenadstråk samt naturmarken på Stadshagsklippan knyts ihop till ett sammanhållet grönt stråk - en grön loop.

S:t Göransgatan utvecklas till ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna. På så sätt bidrar bebyggelsen till upplevelserika gator som sjuder av liv och rörelse.

Ett parkeringsgarage med 250 - 300 parkeringsplatser planeras centralt i området.

En ny grundskola planeras för ca 750 elever samt fem nya förskolor. Idrotten är ett fortsatt dominerande inslag i Stadshagen med en 11-mannaplan och en 7-mannaplan för fotboll samt tennishall under mark.

Av de 1 800 planerade bostäderna har Primula, JM och Stockholmshem redan kommit igång med bostadsbyggandet (status december 2021).

Det är i detta sammanhang som kvarteret Greenhouse Sthlm, med ca 650 nya bostäder, nu tar form och bidrar till att skapa det nya Stadshagen.

Archus som generalkonsult

I projektet agerar Archus generalkonsult vilket innebär att vi upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

- Det här är ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vara en metod som fungerar väl för alla parter, säger Johnnie Pettersson, uppdragsansvarig på Archus.

GreenHouse Sthlm – Början på något stort

På västra Kungsholmen i Stockholm, i direkt anslutning till Stadshagens tunnelbanestation, växer Greenhouse Sthlm fram - ett nytt kvarter med stort fokus på hållbarhet.

Den första etappen, brf Gourmet, omfattar 114 klimatsmarta, Svanenmärkta och yteffektiva 1:or och 2:or med balkong eller terrass, generösa gemensamhetsutrymmen i form av gemensam lounge, kök med matsal och med direkt access till kvarterets café och conciergeservice.

Huset byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläppen och på tak och fasader finns solceller och solfångare som genererar värme. De gröna gårdarna som delas av alla som bor och verkar här bidrar till ökad biologisk mångfald. På gårdarna finns förutom små gröna oaser även odlingslotter, biodlingar och ett utomhuskök där du och dina vänner kan laga maten tillsammans och umgås.

Kanske serveras något du odlat alldeles själv, på din balkong eller i din odlingslott? Hydroponisk odling finns också i kvarteret, som försörjer kvarterets restauranger med örter och sallad.

Kvarteret kommer också att ha ett pool- och fitnesscenter med milsvid utsikt.

Mobilitetslösningar i form av bil- och cykelpooler kommer att erbjudas.

Början på någonting stort

Stockholms stad har godkänt en plan som innebär ett nytillskott av nästan 1 800 bostäder i Stadshagen. Det ska bli en stadsdel som sjuder av liv och rörelse.

Stadshagen är på väg att omvandlas till en tätare stadsdel som är bättre integrerad med övriga staden och som bidrar till ett mer blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv. Nya parker och torg planeras, bland annat nya Centrumtorget i korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan och nya gångkopplingar i sydvästlig/nordostlig riktning samt gångstig ned till Karlbergssjön. Den befintliga park- och naturmarken rustas upp. Parker, lekplatser och promenadstråk samt naturmarken på Stadshagsklippan knyts ihop till ett sammanhållet grönt stråk - en grön loop.

S:t Göransgatan utvecklas till ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna. På så sätt bidrar bebyggelsen till upplevelserika gator som sjuder av liv och rörelse.

Ett parkeringsgarage med 250 - 300 parkeringsplatser planeras centralt i området.

En ny grundskola planeras för ca 750 elever samt fem nya förskolor. Idrotten är ett fortsatt dominerande inslag i Stadshagen med en 11-mannaplan och en 7-mannaplan för fotboll samt tennishall under mark.

Av de 1 800 planerade bostäderna har Primula, JM och Stockholmshem redan kommit igång med bostadsbyggandet (status december 2021).

Det är i detta sammanhang som kvarteret Greenhouse Sthlm, med ca 650 nya bostäder, nu tar form och bidrar till att skapa det nya Stadshagen.

Archus som generalkonsult

I projektet agerar Archus generalkonsult vilket innebär att vi upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

- Det här är ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vara en metod som fungerar väl för alla parter, säger Johnnie Pettersson, uppdragsansvarig på Archus.

Dela denna nyhet
Datum

24 februari, 2022

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Arkitektur Projektledning