Miljonsatsning ska öka återbruk av byggprodukter

Miljonsatsning ska öka återbruk av byggprodukter

Archus är en av aktörerna som ingår i forskningsprojektet ”Bygg med bättre begagnat” som blivit beviljats ett bidrag på fyra miljoner kronor för att öka mängden byggprodukter som återbrukas. Projektet gäller bland annat Emausskolan som just nu håller på att byggas ut.

Emausskolan i Västerås ska byggas ut för att rymma upp till 750 elever och den befintliga byggnaden ska moderniseras samt få en fullstor idrottshall. I samband med ombyggnaden deltar Emausskolan i projektet ”Bygg med bättre begagnat”, ett forskningsprojekt koordinerat av RISE, som ska hålla på fram till den 31 december 2024.

Det övergripande målet med projektet är bidra till en mer hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi genom att öka mängden byggprodukter som återbrukas från gamla byggnader. Genom fallstudien i Emausskolan ska projektet bl a ta fram kvalitetskriterier för återbrukade produkter och utforska möjligheten till certifiering av både produkter, personer och aktörer.  

Archus är ansvarig arkitekt för Emmausskolan och arbetar redan idag med återbruk i projektet. Bland annat kommer tegel från de gamla fasaderna att återanvändas samt mycket utav befintlig inredning såsom wc-stolar, stommar, kapprumsinredning och akustikpanel från andra byggnader. Förutom återbruk arbetar man brett kring hållbarhet och använder bland annat trästomme i nybyggnadsdelen för skolan och idrottshallen.

-Archus drivkraft är att jobba med alla aspekter av hållbarhet. Varje år sätter vi upp delmål kring hållbarhet och från och med i år har vi ett extra stort fokus på återbruk, både i liten och stor skala, berättar Mikael Hassel, arkitekt i projektet och hållbarhetsansvarig på Archus.

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Miljonsatsning ska öka återbruk av byggprodukter

Archus är en av aktörerna som ingår i forskningsprojektet ”Bygg med bättre begagnat” som blivit beviljats ett bidrag på fyra miljoner kronor för att öka mängden byggprodukter som återbrukas. Projektet gäller bland annat Emausskolan som just nu håller på att byggas ut.

Emausskolan i Västerås ska byggas ut för att rymma upp till 750 elever och den befintliga byggnaden ska moderniseras samt få en fullstor idrottshall. I samband med ombyggnaden deltar Emausskolan i projektet ”Bygg med bättre begagnat”, ett forskningsprojekt koordinerat av RISE, som ska hålla på fram till den 31 december 2024.

Det övergripande målet med projektet är bidra till en mer hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi genom att öka mängden byggprodukter som återbrukas från gamla byggnader. Genom fallstudien i Emausskolan ska projektet bl a ta fram kvalitetskriterier för återbrukade produkter och utforska möjligheten till certifiering av både produkter, personer och aktörer.  

Archus är ansvarig arkitekt för Emmausskolan och arbetar redan idag med återbruk i projektet. Bland annat kommer tegel från de gamla fasaderna att återanvändas samt mycket utav befintlig inredning såsom wc-stolar, stommar, kapprumsinredning och akustikpanel från andra byggnader. Förutom återbruk arbetar man brett kring hållbarhet och använder bland annat trästomme i nybyggnadsdelen för skolan och idrottshallen.

-Archus drivkraft är att jobba med alla aspekter av hållbarhet. Varje år sätter vi upp delmål kring hållbarhet och från och med i år har vi ett extra stort fokus på återbruk, både i liten och stor skala, berättar Mikael Hassel, arkitekt i projektet och hållbarhetsansvarig på Archus.

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Dela denna nyhet
Datum

3 november, 2022

Skribent

Archus