Pressmeddelande: Källberga Mark avyttrar mark till Blooc och BrickHouse Bostäder i Nynäshamn

Pressmeddelande: Källberga Mark avyttrar mark till Blooc och BrickHouse Bostäder i Nynäshamn

Ytterligare två aktörer, Blooc och BrickHouse Bostäder, väljer nu att investera i den nya stadsdelen Källberga i Nynäshamns kommun. Här utvecklar Archus, på uppdrag av Källberga Mark AB*, ett nytt naturnära bostadsområde med högt satta ekologiska och sociala mål. Fullt utbyggt kommer det nya bostadsområdet rymma cirka 700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och skola/förskola.

Blooc och BrickHouse Bostäder har under våren valts ut som två partners i utvecklingen av Källberga och förvärvar därmed mark för upplåtelse av bostäder av Källberga Mark AB.

-Målsättningen har alltid varit att säkra olika samarbeten för ett långsiktigt partnerskap. Dessa aktörer kompletterar och säkrar olika typer av upplåtelseformer och bostäder som även delar Källbergas värderingar, säger Michael Larsson, projektchef.

Blooc planerar för 30 radhus/parhus inom den inledande etappen, Ängen, och kommer etablera områdets första bostadsrätter. Färdigutvecklad kommer etapp Ängen bestå av cirka 200 bostäder i olika upplåtelseformer, en idrottshall och en skola av Hoivatilat med plats för cirka 450 barn.

-Vi är mycket stolta över att få vara med och utveckla Källberga till en hållbar stadsdel för framtiden. Källberga har alla de kvalitéer som vi tycker är viktiga när vi väljer område att bygga bostäder i. Pendlingsnära, naturen inpå hörnet, förskola/skola och en genomtänkt gestaltning av området, säger VD Stefan Gustavsson, Blooc.

BrickHouse Bostäder förvärvar fem fastigheter i de inledande etapperna och avser att utveckla cirka 250 lägenheter med klimatsmart profil och fokus på omgivningens förutsättningar för umgänge, trygghet och ett aktivt liv. BrickHouse bygger flexibla boenden med varierande upplåtelseformer. Etappen består av cirka 350 bostäder fördelat mellan lägenheter och radhus.

-Vi är stolta att vara en del av den tidiga utvecklingen av Källberga, som en bidragande part för ett hållbart område med fokus på välbefinnande i vardagen och naturlig gemenskap för de som bor, besöker och arbetar här, säger Johan Blomster VD på BrickHouse Bostäder.

Läs mer om projektet på kallberga.se.

Se filmen där Fanny Sachs berättar om Källbergas vision här.

*Bakom Källberga Mark AB står Marcus Wallenberg och Fanny Sachs

Om Källberga

Källberga är ett nytt naturnära bostadsområde om cirka 700 bostäder i Nynäshamns kommun. Källberga utformas från den kuperade och omväxlande naturen för att harmonisera och skapa varierande boendekvarter och mötesplatser som tar vara på det öppna landskapsrummet. Exploateringen bygger kring ambitionen om att naturen ska spegla gestaltningen, både gällande utformningen av bebyggelsen och dess omgivning.

Nynäshamns kommun är sedan 1995 medlem i Sveriges ekokommuner och Källberga utvecklas i enlighet med kommunens miljömål där husen ska byggas med sunda material och låg energianvändning. Genom en blandning av hustyper och boendeformer ges grunden för social mångfald där människor i alla åldrar och livssituationer ska kunna bo, leva och närvara i Källberga. Attraktiva mötesplatser som gynnar sociala aktiviteter ska eftersträvas där målbilden är att Källberga ska leva under dygnets alla timmar.

Blooc planerar för 30 radhus
BrickHouse planerar för 250 lägenheter

Pressmeddelande: Källberga Mark avyttrar mark till Blooc och BrickHouse Bostäder i Nynäshamn

Ytterligare två aktörer, Blooc och BrickHouse Bostäder, väljer nu att investera i den nya stadsdelen Källberga i Nynäshamns kommun. Här utvecklar Archus, på uppdrag av Källberga Mark AB*, ett nytt naturnära bostadsområde med högt satta ekologiska och sociala mål. Fullt utbyggt kommer det nya bostadsområdet rymma cirka 700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och skola/förskola.

Blooc och BrickHouse Bostäder har under våren valts ut som två partners i utvecklingen av Källberga och förvärvar därmed mark för upplåtelse av bostäder av Källberga Mark AB.

-Målsättningen har alltid varit att säkra olika samarbeten för ett långsiktigt partnerskap. Dessa aktörer kompletterar och säkrar olika typer av upplåtelseformer och bostäder som även delar Källbergas värderingar, säger Michael Larsson, projektchef.

Blooc planerar för 30 radhus/parhus inom den inledande etappen, Ängen, och kommer etablera områdets första bostadsrätter. Färdigutvecklad kommer etapp Ängen bestå av cirka 200 bostäder i olika upplåtelseformer, en idrottshall och en skola av Hoivatilat med plats för cirka 450 barn.

-Vi är mycket stolta över att få vara med och utveckla Källberga till en hållbar stadsdel för framtiden. Källberga har alla de kvalitéer som vi tycker är viktiga när vi väljer område att bygga bostäder i. Pendlingsnära, naturen inpå hörnet, förskola/skola och en genomtänkt gestaltning av området, säger VD Stefan Gustavsson, Blooc.

BrickHouse Bostäder förvärvar fem fastigheter i de inledande etapperna och avser att utveckla cirka 250 lägenheter med klimatsmart profil och fokus på omgivningens förutsättningar för umgänge, trygghet och ett aktivt liv. BrickHouse bygger flexibla boenden med varierande upplåtelseformer. Etappen består av cirka 350 bostäder fördelat mellan lägenheter och radhus.

-Vi är stolta att vara en del av den tidiga utvecklingen av Källberga, som en bidragande part för ett hållbart område med fokus på välbefinnande i vardagen och naturlig gemenskap för de som bor, besöker och arbetar här, säger Johan Blomster VD på BrickHouse Bostäder.

Läs mer om projektet på kallberga.se.

Se filmen där Fanny Sachs berättar om Källbergas vision här.

*Bakom Källberga Mark AB står Marcus Wallenberg och Fanny Sachs

Om Källberga

Källberga är ett nytt naturnära bostadsområde om cirka 700 bostäder i Nynäshamns kommun. Källberga utformas från den kuperade och omväxlande naturen för att harmonisera och skapa varierande boendekvarter och mötesplatser som tar vara på det öppna landskapsrummet. Exploateringen bygger kring ambitionen om att naturen ska spegla gestaltningen, både gällande utformningen av bebyggelsen och dess omgivning.

Nynäshamns kommun är sedan 1995 medlem i Sveriges ekokommuner och Källberga utvecklas i enlighet med kommunens miljömål där husen ska byggas med sunda material och låg energianvändning. Genom en blandning av hustyper och boendeformer ges grunden för social mångfald där människor i alla åldrar och livssituationer ska kunna bo, leva och närvara i Källberga. Attraktiva mötesplatser som gynnar sociala aktiviteter ska eftersträvas där målbilden är att Källberga ska leva under dygnets alla timmar.

Blooc planerar för 30 radhus
BrickHouse planerar för 250 lägenheter
Dela denna nyhet
Datum

18 augusti, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Development