Idag publicerar Archus vår första hållbarhetsredovisning!

Idag publicerar Archus vår första hållbarhetsredovisning!

Idag publicerar vi på Archus vår första hållbarhetsredovisning!

Under 2022 har vi arbetat för att ytterligare stärka och samla hållbarhetsarbetet. En stor del i det är beslutet och påbörjan av arbetet med den hållbarhetsredovisning som idag är klar. Redovisningen är ett samlat grepp om vårt hållbarhetsarbete och ett avstamp för att nå nya höjder inom hållbart samhällsbyggande. Archus omfattas ej av lagkravet för att ta fram en hållbarhetsredovisning men vi ser en stor möjlighet i att ta ett helhetsgrepp kring vårt arbete med hållbarhet för att ytterligare integrera det i verksamheten. Därför känns det extra kul att idag presentera redovisningen, ett bevis på vår vilja att förändra och påverka vår bransch och ett avstamp för de kommande årens arbete med hållbarhet.

Archus hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet är organiserat koncernöverskridande och grundar sig i Agenda 2030 där vi primärt fokuserar på fem fokusområden som är utvalda med hjälp av en intressent- och väsentlighetsanalys – resurseffektivitet, biologisk mångfald, samhällen och bostäder för alla, hållbart företag, och hållbara kalkyler. Utvecklingen av hållbarhetsarbetet samordnas av Archus hållbarhetsgrupp på uppdrag av koncernledningen. På så sätt säkerställer vi att hela bredden av hållbarhetsfrågan tillvaratas samtidigt som alla bolag engageras där de kan få störst möjlighet till påverkan. Samtliga anställda på Archus är en del av hållbarhetsarbetet i och med att det är genom våra uppdrag som vi har störst möjlighet till att påverka.

Nu har vi ett gemensamt dokument som ett tydligt och konkret sätt sammanfattar var vi står i vårt hållbarhetsarbete och vilken riktning och mål vi har framöver. Vi kommer kunna följa upp de ansträngningar vi gör inom våra fem utvalda fokusområden och på så sätt säkerställa framdrift, för en mer hållbar framtid.

Idag publicerar Archus vår första hållbarhetsredovisning!

Idag publicerar vi på Archus vår första hållbarhetsredovisning!

Under 2022 har vi arbetat för att ytterligare stärka och samla hållbarhetsarbetet. En stor del i det är beslutet och påbörjan av arbetet med den hållbarhetsredovisning som idag är klar. Redovisningen är ett samlat grepp om vårt hållbarhetsarbete och ett avstamp för att nå nya höjder inom hållbart samhällsbyggande. Archus omfattas ej av lagkravet för att ta fram en hållbarhetsredovisning men vi ser en stor möjlighet i att ta ett helhetsgrepp kring vårt arbete med hållbarhet för att ytterligare integrera det i verksamheten. Därför känns det extra kul att idag presentera redovisningen, ett bevis på vår vilja att förändra och påverka vår bransch och ett avstamp för de kommande årens arbete med hållbarhet.

Archus hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet är organiserat koncernöverskridande och grundar sig i Agenda 2030 där vi primärt fokuserar på fem fokusområden som är utvalda med hjälp av en intressent- och väsentlighetsanalys – resurseffektivitet, biologisk mångfald, samhällen och bostäder för alla, hållbart företag, och hållbara kalkyler. Utvecklingen av hållbarhetsarbetet samordnas av Archus hållbarhetsgrupp på uppdrag av koncernledningen. På så sätt säkerställer vi att hela bredden av hållbarhetsfrågan tillvaratas samtidigt som alla bolag engageras där de kan få störst möjlighet till påverkan. Samtliga anställda på Archus är en del av hållbarhetsarbetet i och med att det är genom våra uppdrag som vi har störst möjlighet till att påverka.

Nu har vi ett gemensamt dokument som ett tydligt och konkret sätt sammanfattar var vi står i vårt hållbarhetsarbete och vilken riktning och mål vi har framöver. Vi kommer kunna följa upp de ansträngningar vi gör inom våra fem utvalda fokusområden och på så sätt säkerställa framdrift, för en mer hållbar framtid.

Dela denna nyhet
Datum

5 maj, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Archus arkitektur Archuskontor