Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

Byggnationen av ett nytt campus i Borlänge är ett flerårigt projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet. Ett stort team på Archus har arbetat med projektet från tidiga skisser till underlag för ny detaljplan och nu projektering, byggsamordning och bygglov.

Högskolans nya adress blir Liljanhuset vid Liljeqvistska parken mitt i centrala Borlänge. Flytten av Högskolan blir till en viktig ny och livgivande nod i Borlänge centrum.

Just nu pågår ett intensivt arbete med bygglov där anpassningen av det befintliga huset sker med omsorg om platsens kvalitéer samtidigt som det blir ett samtida tillägg till stadsbilden. Byggstart av fastigheten planeras till första kvartalet 2022 och beräknas vara klar för tillträde under senare delen av våren 2024.

- Beslutet innebär en milstolpe för projektet och en ny årsring för Borlänge som stad. Potentialen med högskolan centralt i staden är stora, med många möjliga synergieffekter, säger Johan Roos som är ansvarig arkitekt för projektet.

- Det tidigare Domus-varuhuset har använts av olika verksamheter och har under åren fyllt sitt syfte, men det känns som att huset och staden har väntat på det här. Hållbarhetsaspekten i projektet är värt att betona extra. Marken är redan tagen i anspråk och den befintliga stommen som sparas har gjort sitt koldioxidavtryck, fortsätter Johan Roos.

Läs mer om Högskolan Dalarnas nya campus här >>

Johan Roos, arkitekt SAR/MSA
070–758 32 35, johan.roos@archus.se

Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

Byggnationen av ett nytt campus i Borlänge är ett flerårigt projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet. Ett stort team på Archus har arbetat med projektet från tidiga skisser till underlag för ny detaljplan och nu projektering, byggsamordning och bygglov.

Högskolans nya adress blir Liljanhuset vid Liljeqvistska parken mitt i centrala Borlänge. Flytten av Högskolan blir till en viktig ny och livgivande nod i Borlänge centrum.

Just nu pågår ett intensivt arbete med bygglov där anpassningen av det befintliga huset sker med omsorg om platsens kvalitéer samtidigt som det blir ett samtida tillägg till stadsbilden. Byggstart av fastigheten planeras till första kvartalet 2022 och beräknas vara klar för tillträde under senare delen av våren 2024.

- Beslutet innebär en milstolpe för projektet och en ny årsring för Borlänge som stad. Potentialen med högskolan centralt i staden är stora, med många möjliga synergieffekter, säger Johan Roos som är ansvarig arkitekt för projektet.

- Det tidigare Domus-varuhuset har använts av olika verksamheter och har under åren fyllt sitt syfte, men det känns som att huset och staden har väntat på det här. Hållbarhetsaspekten i projektet är värt att betona extra. Marken är redan tagen i anspråk och den befintliga stommen som sparas har gjort sitt koldioxidavtryck, fortsätter Johan Roos.

Läs mer om Högskolan Dalarnas nya campus här >>

Johan Roos, arkitekt SAR/MSA
070–758 32 35, johan.roos@archus.se

Dela denna nyhet
Datum

20 december, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur Samhällsfastigheter