Pressmeddelande: Grönt ljus för nya bostäder i Oxbackens centrum

Pressmeddelande: Grönt ljus för nya bostäder i Oxbackens centrum

Archus har tagit fram den nu lagakraftvunna detaljplanen för nya Oxbackens centrum som bland annat innebär tillskapandet av 160 nya bostäder, men också utveckling av befintlig vårdcentral, kyrka, torg och gröna ytor i området.

Oxbackens centrum är ett mindre stadsdelscentrum i centrala Västerås, precis utanför cityringen. Archus har på uppdrag av Imperia Fastigheter, som äger delar marken i planområdet, tagit fram de bebyggelseförslag som ligger som underlag för detaljplanen, samt ritat 160 nya bostäder med centrumverksamhet i bottenvåningarna. Lägenheterna blir yteffektiva citybostäder i varierad byggnadshöjd med flera takterrasser och fokus på sociala ytor.

Trafikmiljön är enligt planen avsedd att fungera på fotgängarnas villkor och inne i området föreslås därför ett torg med en gångpassage mellan vårdcentralen och parkeringshuset.

Fler gröna ytor tillskapas genom ett nytt mobilitetshus som samlar områdets parkering på ett yteffektivt sätt och minskar trafiken genom området.

Den nya detaljplanen vann laga kraft den 29 oktober.

Pressmeddelande: Grönt ljus för nya bostäder i Oxbackens centrum

Archus har tagit fram den nu lagakraftvunna detaljplanen för nya Oxbackens centrum som bland annat innebär tillskapandet av 160 nya bostäder, men också utveckling av befintlig vårdcentral, kyrka, torg och gröna ytor i området.

Oxbackens centrum är ett mindre stadsdelscentrum i centrala Västerås, precis utanför cityringen. Archus har på uppdrag av Imperia Fastigheter, som äger delar marken i planområdet, tagit fram de bebyggelseförslag som ligger som underlag för detaljplanen, samt ritat 160 nya bostäder med centrumverksamhet i bottenvåningarna. Lägenheterna blir yteffektiva citybostäder i varierad byggnadshöjd med flera takterrasser och fokus på sociala ytor.

Trafikmiljön är enligt planen avsedd att fungera på fotgängarnas villkor och inne i området föreslås därför ett torg med en gångpassage mellan vårdcentralen och parkeringshuset.

Fler gröna ytor tillskapas genom ett nytt mobilitetshus som samlar områdets parkering på ett yteffektivt sätt och minskar trafiken genom området.

Den nya detaljplanen vann laga kraft den 29 oktober.

Dela denna nyhet
Datum

6 november, 2020

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur Pressmeddelande