Emauskolan – en skola i hållbar förvandling

Emauskolan – en skola i hållbar förvandling

Västerås stad har gett Archus i uppdrag att bistå i arbetet med att bygga ut Emausskolan i Västerås till en F-6 skola. På ett hållbart sätt och alltså med återbruk som en självklar del. 

Ett uppdrag som passar mycket väl in i Archus mål; att med varje projekt göra världen bättre. Archus har definierat fem fokusområden där verksamheten har störst möjlighet att påverka samhället i en hållbar riktning, ett av dessa är effektivt resursutnyttjande och där ingår återbruk. Lärdomarna är många i projektet med Emausskolan. Vi som arkitekter behöver både tänka och rita annorlunda när vi arbetar med återbruk, t ex behöver vi kravställa efter funktion, typ, ungefärlig kulör och maxmått, istället för exakta produkter.  

Nya samarbeten krävs och Archus har bland annat samarbetat med återbrukskonsulten Återbygget, som tillsammans med Archus har haft en nyckelroll i projektet.  
Vi som arkitekter behöver också ha en mer aktiv roll i byggskedet när vi arbetar med återbruk än vid konventionell nyproduktion. Ett exempel på det är att många av de produkter som ska återbrukas blir tillgängliga långt efter att vi lämnat in våra underlag, helt enkelt för att de fram till dess suttit fast i en annan byggnad. 

Ett annat är att det ställs ännu högra krav på att samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar och att det finns en hög flexibilitet i projektet. Den absoluta framgångsfaktorn i ett sådant här projekt är att det finns en gemensam vision för projektet. Först när visionen är på plats kan alla enas kring det övergripande målet med att återbruka och därmed också jobba mot samma slutmål.  
Nybyggnationsdelarna har en stomme av massivt trä och under hela processen har det arbetats mycket aktivt med återbruk, det senare kan delas in i fyra delar, att: 

 1. spara de två befintliga byggnadskropparna. 
  Den första designen föreslog att två byggnadskroppar skulle rivas och ge plats åt skolans nya del. När vi omvärderade förutsättningarna visade det sig att en annan placering av den nya delen möjliggjorde att vi kunde spara de blev det tvärtom bättre att spara de två byggnadskropparna. På så sätt minskade vi klimatpåverkan avsevärt, eftersom grundläggning och stomme är de moment som har störst klimatpåverkan.  
  Beslutet att spara de två befintliga byggnadskropparna innebar också att vi kan skapa en bättre ljudmiljö på skolgården, att vi får en fin inramning av tomten, sparar flera stora träd och slipper en hel del sprängning. Beslutet ger också arkitektoniska kvalitéer såsom den befintliga idrottshallens stora fönster som nu kommer ge ett fantastiskt ljusinsläpp till skolans nya bildsal. 
 1. internt återbruka i den gamla skolan. 
  Tillsammans med entreprenören och återbrukskonsulten tog Archus fram ett arbetssätt för att effektivt kunna arbeta med återbruk i dessa delar. Vi arbetade igenom frågetecken kring katalogisering, lagring, demonterbarhet, pengar kontra koldioxid, garantier, kvalité, märkning för ny placering m.m. Allt för att skapa en effektiv process, som i sin tur kan användas som underlag när vi arbetar med återbruk i framtida projekt. 
 1. Att återbruka i nybyggnadsdelarna. 
  Vi arbetade också med återbrukade produkter i nybyggnationen bla i idrottshallen. Här sitter nu återbrukat tegel i fasaden och vi har också fått med dolt återbruk i form av flera hundra kvm begagnade akustikplattor bakom spaltpanelen i idrottshallen. Den här typen av lösningar möjliggör återbruk av produkter som inte längre klarar utseendemässiga krav, men som fortfarande har kvar sin funktion. Det leder i sin tur till att fler produktgrupper kvalificerar sig för återbruk. 
 1. Emausskolan deltar i forskningsprojektet ”Bygg med bättre begagnat” 
  Emausskolan lyckades också bli antagna som pilotprojekt i ett forskningsprojekt genom RISE som heter ”Bygg med bättre begagnat”. Det pågår till och med 2025 och samlar ett stort antal aktörer, Nynäshamnsbostäder, Västerås Stad, Akademiska hus samt Archus, för att nämna några.  

Archus del i projektet handlar främst om kvalitet. Hur kan vi garantera kvalitet på återbrukade produkter och vem tar ansvaret? Hur går processen med återbruk till i förhållande till kvalitet? Arbetet fortgår med löpande kunskapsöverföring till Archus medarbetare för att säkra en uppdaterad kunskapsnivå kring återbruk. 

(Bild som var med i nyhetsbrevet kommer från Topia Landskapsarkitekter)

Emauskolan – en skola i hållbar förvandling

Västerås stad har gett Archus i uppdrag att bistå i arbetet med att bygga ut Emausskolan i Västerås till en F-6 skola. På ett hållbart sätt och alltså med återbruk som en självklar del. 

Ett uppdrag som passar mycket väl in i Archus mål; att med varje projekt göra världen bättre. Archus har definierat fem fokusområden där verksamheten har störst möjlighet att påverka samhället i en hållbar riktning, ett av dessa är effektivt resursutnyttjande och där ingår återbruk. Lärdomarna är många i projektet med Emausskolan. Vi som arkitekter behöver både tänka och rita annorlunda när vi arbetar med återbruk, t ex behöver vi kravställa efter funktion, typ, ungefärlig kulör och maxmått, istället för exakta produkter.  

Nya samarbeten krävs och Archus har bland annat samarbetat med återbrukskonsulten Återbygget, som tillsammans med Archus har haft en nyckelroll i projektet.  
Vi som arkitekter behöver också ha en mer aktiv roll i byggskedet när vi arbetar med återbruk än vid konventionell nyproduktion. Ett exempel på det är att många av de produkter som ska återbrukas blir tillgängliga långt efter att vi lämnat in våra underlag, helt enkelt för att de fram till dess suttit fast i en annan byggnad. 

Ett annat är att det ställs ännu högra krav på att samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar och att det finns en hög flexibilitet i projektet. Den absoluta framgångsfaktorn i ett sådant här projekt är att det finns en gemensam vision för projektet. Först när visionen är på plats kan alla enas kring det övergripande målet med att återbruka och därmed också jobba mot samma slutmål.  
Nybyggnationsdelarna har en stomme av massivt trä och under hela processen har det arbetats mycket aktivt med återbruk, det senare kan delas in i fyra delar, att: 

 1. spara de två befintliga byggnadskropparna. 
  Den första designen föreslog att två byggnadskroppar skulle rivas och ge plats åt skolans nya del. När vi omvärderade förutsättningarna visade det sig att en annan placering av den nya delen möjliggjorde att vi kunde spara de blev det tvärtom bättre att spara de två byggnadskropparna. På så sätt minskade vi klimatpåverkan avsevärt, eftersom grundläggning och stomme är de moment som har störst klimatpåverkan.  
  Beslutet att spara de två befintliga byggnadskropparna innebar också att vi kan skapa en bättre ljudmiljö på skolgården, att vi får en fin inramning av tomten, sparar flera stora träd och slipper en hel del sprängning. Beslutet ger också arkitektoniska kvalitéer såsom den befintliga idrottshallens stora fönster som nu kommer ge ett fantastiskt ljusinsläpp till skolans nya bildsal. 
 1. internt återbruka i den gamla skolan. 
  Tillsammans med entreprenören och återbrukskonsulten tog Archus fram ett arbetssätt för att effektivt kunna arbeta med återbruk i dessa delar. Vi arbetade igenom frågetecken kring katalogisering, lagring, demonterbarhet, pengar kontra koldioxid, garantier, kvalité, märkning för ny placering m.m. Allt för att skapa en effektiv process, som i sin tur kan användas som underlag när vi arbetar med återbruk i framtida projekt. 
 1. Att återbruka i nybyggnadsdelarna. 
  Vi arbetade också med återbrukade produkter i nybyggnationen bla i idrottshallen. Här sitter nu återbrukat tegel i fasaden och vi har också fått med dolt återbruk i form av flera hundra kvm begagnade akustikplattor bakom spaltpanelen i idrottshallen. Den här typen av lösningar möjliggör återbruk av produkter som inte längre klarar utseendemässiga krav, men som fortfarande har kvar sin funktion. Det leder i sin tur till att fler produktgrupper kvalificerar sig för återbruk. 
 1. Emausskolan deltar i forskningsprojektet ”Bygg med bättre begagnat” 
  Emausskolan lyckades också bli antagna som pilotprojekt i ett forskningsprojekt genom RISE som heter ”Bygg med bättre begagnat”. Det pågår till och med 2025 och samlar ett stort antal aktörer, Nynäshamnsbostäder, Västerås Stad, Akademiska hus samt Archus, för att nämna några.  

Archus del i projektet handlar främst om kvalitet. Hur kan vi garantera kvalitet på återbrukade produkter och vem tar ansvaret? Hur går processen med återbruk till i förhållande till kvalitet? Arbetet fortgår med löpande kunskapsöverföring till Archus medarbetare för att säkra en uppdaterad kunskapsnivå kring återbruk. 

(Bild som var med i nyhetsbrevet kommer från Topia Landskapsarkitekter)
Dela denna nyhet
Datum

6 april, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur Inredningsarkitektur