Pressmeddelande: Archus växlar upp – värvar två nya nyckelpersoner

Pressmeddelande: Archus växlar upp – värvar två nya nyckelpersoner

Archuskoncernen fortsätter att expandera befintlig verksamhet och stärker organisationen med flera nya medarbetare. Till Stockholmskontoret ansluter två nyckelpersoner inom affärsutveckling och projektutveckling.

Per Wåhlin har rekryterats som affärsutvecklare med fokus på tidiga skeden. Per har 15 år i fastighetsbranschen och kommer närmast från Svefa där han arbetat på avdelningen Värdering & Analys i olika roller, bland annat som affärschef och ansvarig för byggrättsvärderingar. Per tillträdde sin tjänst i oktober.

Ted Mattsson ansluter som projektutvecklare och kommer att stärka Archus verksamhet i Stockholm. Ted har över 20 års erfarenhet av fastighetsutveckling och byggprojekt, både som entreprenör och beställare. Han har tidigare arbetat med projektutveckling i ledande roller på bland annat Serneke och Oscar Properties och har även varit projektchef åt Stockholm stad vid uppförandet av Tele2 Arena. Ted kommer närmast från en tjänst som projektutvecklingschef på Stendörren Fastigheter och inleder uppdraget på Archus i januari 2121.

– Medarbetarna är framgångsfaktorn hos oss och jag är stolt över att vi attraherar kompetenta personer som passar väl in i vår entreprenöriella kultur. Trots den pandemi vi nu går igenom är den ökade tillströmningen av uppdrag från nya och befintliga kunder så pass stark att vi vågar satsa och utöka teamen ytterligare, säger Gustav Källén, koncernchef på Archus.

Under hösten har Archus-koncernen rekryterat flera nya medarbetare.

Silvia Rodrigues har rekryterats som ny arkitekt till Archus i Borlänge. Silvia är utbildad inredningsarkitekt MSA men har även lång erfarenhet av att arbeta som husbyggnadsarkitekt.

I Uppsala har Carolina Ögren rekryterats. Carolina är landskapsarkitekt med examen från SLU Ultuna och kommer närmast från Sweco Architects i Stockholm.

Till kontoret i Borlänge har även Anna Bjälemar rekryterats som ny biträdande affärsutvecklare. Anna är nyexaminerad från bygg- och samhällsvetenskapliga programmet på Högskolan Dalarna.

Till Archus i Västerås välkomnas Ida Sahlström som ny biträdande affärsutvecklare. Ida har en fil.kand. från bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad.

Pressmeddelande: Archus växlar upp – värvar två nya nyckelpersoner

Archuskoncernen fortsätter att expandera befintlig verksamhet och stärker organisationen med flera nya medarbetare. Till Stockholmskontoret ansluter två nyckelpersoner inom affärsutveckling och projektutveckling.

Per Wåhlin har rekryterats som affärsutvecklare med fokus på tidiga skeden. Per har 15 år i fastighetsbranschen och kommer närmast från Svefa där han arbetat på avdelningen Värdering & Analys i olika roller, bland annat som affärschef och ansvarig för byggrättsvärderingar. Per tillträdde sin tjänst i oktober.

Ted Mattsson ansluter som projektutvecklare och kommer att stärka Archus verksamhet i Stockholm. Ted har över 20 års erfarenhet av fastighetsutveckling och byggprojekt, både som entreprenör och beställare. Han har tidigare arbetat med projektutveckling i ledande roller på bland annat Serneke och Oscar Properties och har även varit projektchef åt Stockholm stad vid uppförandet av Tele2 Arena. Ted kommer närmast från en tjänst som projektutvecklingschef på Stendörren Fastigheter och inleder uppdraget på Archus i januari 2121.

– Medarbetarna är framgångsfaktorn hos oss och jag är stolt över att vi attraherar kompetenta personer som passar väl in i vår entreprenöriella kultur. Trots den pandemi vi nu går igenom är den ökade tillströmningen av uppdrag från nya och befintliga kunder så pass stark att vi vågar satsa och utöka teamen ytterligare, säger Gustav Källén, koncernchef på Archus.

Under hösten har Archus-koncernen rekryterat flera nya medarbetare.

Silvia Rodrigues har rekryterats som ny arkitekt till Archus i Borlänge. Silvia är utbildad inredningsarkitekt MSA men har även lång erfarenhet av att arbeta som husbyggnadsarkitekt.

I Uppsala har Carolina Ögren rekryterats. Carolina är landskapsarkitekt med examen från SLU Ultuna och kommer närmast från Sweco Architects i Stockholm.

Till kontoret i Borlänge har även Anna Bjälemar rekryterats som ny biträdande affärsutvecklare. Anna är nyexaminerad från bygg- och samhällsvetenskapliga programmet på Högskolan Dalarna.

Till Archus i Västerås välkomnas Ida Sahlström som ny biträdande affärsutvecklare. Ida har en fil.kand. från bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad.

Dela denna nyhet
Datum

10 november, 2020

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Karriär Projektutveckling