Archus ritar tre nya bostadshus i Eskilstuna

Archus ritar tre nya bostadshus i Eskilstuna

Nu har Kvarteret Odalmannen i Eskilstuna varit på samråd. Här har Archus på uppdrag av HSB Södermanland och HSB Projektpartner tagit fram underlag för en detaljplan som möjliggör tre nya bostadshus med totalt 100 lägenheter. Bebyggelsens stadsbyggnadkoncept framhäver platsens kvaliteter genom att dra fördel av de vida vyerna mot Balsta våtmarkspark, lyfta fram de gamla stigarna och husgrunderna, bevara skogsbrynets naturvärden och att säkerställa att de nya bostäderna tillvaratar det vackra norrljuset.

I sluttningen mot Kjulavägen, där stad möter natur med vida utsikter över fälten, kommer Odalmannens nya bostadshus att stå. Byggnadernas form leker med höjder och proportioner genom att tillvarata platsens topografi och suterrängmöjlighet. Mellan tvillinghusen ligger gården som åt ena hållet trappar ner mot vägen och fälten och åt andra hållet möter den redan byggda strukturen i ett gemensamt gårdsrum. Tvillinghusen dockar över och döljer samtidigt ett tvåvåningsgarage som utnyttjar befintlig terrassering mot Kjulavägen. I marknivå skapas en grönskande entréplats med sittmöjligheter och plats för cykelparkering.

Det tredje huset ligger längs Ägirgatan och är utformat som ett komplement till befintlig bebyggelse med igenkänning på takform. Huset vänder sig mot utsikten i norr med gård och grönstruktur och är utformat med en tanke om att rymma ett specialboende av någon sort.

”Tvillinghusens fasader spelar olika roller på mot norr och söder. Mot gårdssidan har vi släppt upp höjden och lagt entréerna intimt mot föreningens gård.  Mot det flacka naturområdet i norr är entrén tydligt vänd mot gatan och där döljs den översta våningen med sin takterrass i takformen, på så vis blir husen mindre dominanta i landskapet.” Mårten Bäckman, arkitekt.

Archus Team:

  • Therese Nyberg, arkitekt
  • Mårten Bäckman, arkitekt
  • Suzete Timba, arkitekt
  • Elisabeth Hagströmer, landskapsarkitekt
  • Mikael Lundahl, illustratör

Archus ritar tre nya bostadshus i Eskilstuna

Nu har Kvarteret Odalmannen i Eskilstuna varit på samråd. Här har Archus på uppdrag av HSB Södermanland och HSB Projektpartner tagit fram underlag för en detaljplan som möjliggör tre nya bostadshus med totalt 100 lägenheter. Bebyggelsens stadsbyggnadkoncept framhäver platsens kvaliteter genom att dra fördel av de vida vyerna mot Balsta våtmarkspark, lyfta fram de gamla stigarna och husgrunderna, bevara skogsbrynets naturvärden och att säkerställa att de nya bostäderna tillvaratar det vackra norrljuset.

I sluttningen mot Kjulavägen, där stad möter natur med vida utsikter över fälten, kommer Odalmannens nya bostadshus att stå. Byggnadernas form leker med höjder och proportioner genom att tillvarata platsens topografi och suterrängmöjlighet. Mellan tvillinghusen ligger gården som åt ena hållet trappar ner mot vägen och fälten och åt andra hållet möter den redan byggda strukturen i ett gemensamt gårdsrum. Tvillinghusen dockar över och döljer samtidigt ett tvåvåningsgarage som utnyttjar befintlig terrassering mot Kjulavägen. I marknivå skapas en grönskande entréplats med sittmöjligheter och plats för cykelparkering.

Det tredje huset ligger längs Ägirgatan och är utformat som ett komplement till befintlig bebyggelse med igenkänning på takform. Huset vänder sig mot utsikten i norr med gård och grönstruktur och är utformat med en tanke om att rymma ett specialboende av någon sort.

”Tvillinghusens fasader spelar olika roller på mot norr och söder. Mot gårdssidan har vi släppt upp höjden och lagt entréerna intimt mot föreningens gård.  Mot det flacka naturområdet i norr är entrén tydligt vänd mot gatan och där döljs den översta våningen med sin takterrass i takformen, på så vis blir husen mindre dominanta i landskapet.” Mårten Bäckman, arkitekt.

Archus Team:

  • Therese Nyberg, arkitekt
  • Mårten Bäckman, arkitekt
  • Suzete Timba, arkitekt
  • Elisabeth Hagströmer, landskapsarkitekt
  • Mikael Lundahl, illustratör
Dela denna nyhet
Datum

31 oktober, 2022

Skribent

Archus