Pressmeddelande: Archus ritar ny stadsdel med 500 bostäder i Västerås

Pressmeddelande: Archus ritar ny stadsdel med 500 bostäder i Västerås

I ett kuperat skogsområde intill Gäddeholms herrgårdsmiljö, öster om Västerås centrum, börjar den nya stadsdelen Fredriksdal ta form. Planerna för området, med cirka 500 nya bostäder, förskola, service och grundskola, går nu ut på samråd.

Planområdet, som omfattar cirka 50 hektar, ägs idag av Västerås stad och Geddeholms AB. Hälften av bostäderna planeras bli småskaliga flerfamiljshus och resterande radhus, parhus och villor samt en till två gruppboenden. Vidare föreslås en förskola och en större grundskola.

”Att planlägga ett orört naturområde är alltid ett stort ingrepp i ett naturligt system” säger Matilda Olsson, landskapsarkitekt på Archus, som tillsammans med AL-Studio och Västerås stad lett arbetet med planprogrammet. ”Vi tycker själva att vi har uppnått ett förslag med bra balans för hur mycket bebyggelse platsen tål utan att tappa sin karaktär och resiliens.” 

Entrén till Fredriksdal ligger intill Gäddeholmsvägen. Här ligger skolan som en fond intill torget och bidrar med liv och rörelse till stadsrummet samt är en viktig målpunkt för både dags- och kvällsaktiviteter och stark dragmagnet för målgruppen barnfamiljer. Bebyggelsen är tät, låg och anpassad efter den naturliga terrängen. Med inspiration från den småskaliga trästadens täthet formas små kringbyggda kvarter längs områdets större gator. Stadsbyggnadsidén är att låta skogen få ta plats och sätta karaktär på hela området.

Behovet av nya bostäder i Västerås är stort och därför planerar staden för att på sikt bygga totalt 5 000 bostäder i Gäddeholm. Herrgårdsängen och Malmen har redan byggts och nu är det dags för Fredriksdal.

Samrådet kommer att pågå från den 2 november till och med den 4 december, därefter väntas detaljplanen gå ut på granskning någon gång under första delen av 2021.

Pressmeddelande: Archus ritar ny stadsdel med 500 bostäder i Västerås

I ett kuperat skogsområde intill Gäddeholms herrgårdsmiljö, öster om Västerås centrum, börjar den nya stadsdelen Fredriksdal ta form. Planerna för området, med cirka 500 nya bostäder, förskola, service och grundskola, går nu ut på samråd.

Planområdet, som omfattar cirka 50 hektar, ägs idag av Västerås stad och Geddeholms AB. Hälften av bostäderna planeras bli småskaliga flerfamiljshus och resterande radhus, parhus och villor samt en till två gruppboenden. Vidare föreslås en förskola och en större grundskola.

”Att planlägga ett orört naturområde är alltid ett stort ingrepp i ett naturligt system” säger Matilda Olsson, landskapsarkitekt på Archus, som tillsammans med AL-Studio och Västerås stad lett arbetet med planprogrammet. ”Vi tycker själva att vi har uppnått ett förslag med bra balans för hur mycket bebyggelse platsen tål utan att tappa sin karaktär och resiliens.” 

Entrén till Fredriksdal ligger intill Gäddeholmsvägen. Här ligger skolan som en fond intill torget och bidrar med liv och rörelse till stadsrummet samt är en viktig målpunkt för både dags- och kvällsaktiviteter och stark dragmagnet för målgruppen barnfamiljer. Bebyggelsen är tät, låg och anpassad efter den naturliga terrängen. Med inspiration från den småskaliga trästadens täthet formas små kringbyggda kvarter längs områdets större gator. Stadsbyggnadsidén är att låta skogen få ta plats och sätta karaktär på hela området.

Behovet av nya bostäder i Västerås är stort och därför planerar staden för att på sikt bygga totalt 5 000 bostäder i Gäddeholm. Herrgårdsängen och Malmen har redan byggts och nu är det dags för Fredriksdal.

Samrådet kommer att pågå från den 2 november till och med den 4 december, därefter väntas detaljplanen gå ut på granskning någon gång under första delen av 2021.

Dela denna nyhet
Datum

2 november, 2020

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur Landskapsarkitektur Pressmeddelande