Archus ritar ny mobilitetshubb åt Fabege i Arenastaden

Archus ritar ny mobilitetshubb åt Fabege i Arenastaden

Efter sex års arbete med detaljplan och projektering har byggnadsnämnden i Solna nu beviljat bygglov för det 19 000 kvadratmeter stora parkeringshuset Semaforen i Arenastaden. På uppdrag av Fabege har Archus ritat och projekterat den nya mobilitetshubben.

− Vi fortsätter samarbetet med Fabege och Solna stad och ser fram emot att bidra med en ny mobilitetshubb för cyklar, bilar och service. Byggnaden kommer att serva både boende, besökare och verksamheter, säger Mattias Fredberg, ansvarig arkitekt på Archus.

Mobilitetshubben kommer framför allt att försörja det nya kontors- och badhuset samt ICA:s huvudkontor med parkering.

I sin skala ansluter mobilitetshubben med sina tio våningar väl in i områdets siluett. Med den runda formen blir parkeringshuset en effektiv lösning. Husets avtryck blir litet i förhållande till hur många parkeringsplatser som skapas. Ambitionen är att förbättra områdets närmiljö samt skapa en tilltalande yttre gestaltning. Med sitt formspråk pratar parkeringshuset lite med kontors- och badhuset på andra sidan Gustav III boulevard.

Platsen för mobilitetshubben ligger i en trafikmiljö som skapades när Signalbron uppfördes som en ny länk från Arenastaden över järnvägen till Kolonnvägen. I mitten av avfarten från bron blev ett område över.

Efter byggnation av Signalbron innehåller marken idag bar rester av schaktmassor och gamla betongfundament. Denna yta är idag en oanvändbar grusbädd. Området vid rampen är ogästvänligt och dåligt anpassat för den gång- och cykeltrafik som passerar vid området.

Mobilitetshubben ska vara lätt att urskilja och att hitta till. På håll ska man med en tydlig ljussättning bidra till att bilister kvällstid snabbare hittar hit utan att behöva åka runt i området och leta parkeringsplats. Det ska vara en accent i trafikapparaten.

Genom huset, under mark, går ett reservat av ledningar. Övrig yta i bottenvåningen används för cykelparkering och bilvård.

Den nya mobilitetshubben planeras att vara färdigbyggd och invigd kvartal fyra 2023.

Archus ritar ny mobilitetshubb åt Fabege i Arenastaden

Efter sex års arbete med detaljplan och projektering har byggnadsnämnden i Solna nu beviljat bygglov för det 19 000 kvadratmeter stora parkeringshuset Semaforen i Arenastaden. På uppdrag av Fabege har Archus ritat och projekterat den nya mobilitetshubben.

− Vi fortsätter samarbetet med Fabege och Solna stad och ser fram emot att bidra med en ny mobilitetshubb för cyklar, bilar och service. Byggnaden kommer att serva både boende, besökare och verksamheter, säger Mattias Fredberg, ansvarig arkitekt på Archus.

Mobilitetshubben kommer framför allt att försörja det nya kontors- och badhuset samt ICA:s huvudkontor med parkering.

I sin skala ansluter mobilitetshubben med sina tio våningar väl in i områdets siluett. Med den runda formen blir parkeringshuset en effektiv lösning. Husets avtryck blir litet i förhållande till hur många parkeringsplatser som skapas. Ambitionen är att förbättra områdets närmiljö samt skapa en tilltalande yttre gestaltning. Med sitt formspråk pratar parkeringshuset lite med kontors- och badhuset på andra sidan Gustav III boulevard.

Platsen för mobilitetshubben ligger i en trafikmiljö som skapades när Signalbron uppfördes som en ny länk från Arenastaden över järnvägen till Kolonnvägen. I mitten av avfarten från bron blev ett område över.

Efter byggnation av Signalbron innehåller marken idag bar rester av schaktmassor och gamla betongfundament. Denna yta är idag en oanvändbar grusbädd. Området vid rampen är ogästvänligt och dåligt anpassat för den gång- och cykeltrafik som passerar vid området.

Mobilitetshubben ska vara lätt att urskilja och att hitta till. På håll ska man med en tydlig ljussättning bidra till att bilister kvällstid snabbare hittar hit utan att behöva åka runt i området och leta parkeringsplats. Det ska vara en accent i trafikapparaten.

Genom huset, under mark, går ett reservat av ledningar. Övrig yta i bottenvåningen används för cykelparkering och bilvård.

Den nya mobilitetshubben planeras att vara färdigbyggd och invigd kvartal fyra 2023.

Dela denna nyhet
Datum

9 november, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur