Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Archus kompetenser bygger kunskap

Det tidigare Domus-varuhuset byggs om och till för att inhysa framtidens utbildning och forskning. Ett ambitiöst transformationsprojekt där en återbrukad stomme minimerar koldioxidutsläppen och samtidigt ger en central plats i staden möjlighet att leva upp på nytt. Den nya högskolan började byggas för över femtio år sedan och det återbruket är ett exempel på riktig hållbarhet. Även energimässigt skall byggnaden vara ett föredöme som också speglar den framstående forskning som bedrivs.

Gestaltning

Gestaltningen hämtar element från klassisk arkitektur med en tydlig symmetri i fasaden. Men med en nutida ton i materialval och där flygelbyggnaderna placeras upphöjda från gatan och inte tar ny mark i anspråk. Byggnadens form präglas också av att taken i huvudsak består av terrasser för forskning och utevistelse som tillsammans med byggnadens fönsterpartier visar upp verksamheten för staden men också tvärtom.

Arkitektur och projektledning

Archus bidrar både med sin kompetens inom arkitektur och projektledning i detta projekt. Med sin samlade kompetens kan Archus effektivt möta ambitionerna i att skapa ett campus som aktivt bidrar till Borlänges utveckling. Inom ramen för uppdraget ingår även att driva detaljplaneförändringar samt att bistå Högskolan i upphandlingen av partneringentreprenör för genomförande av projektering och produktion. Det nya citycampus beräknas stå klart sommaren 2024. Ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya läromiljöer, som även kan ge staden en ökad attraktionskraft.

Nya Campus Borlänge Högskolan

Tjänster
Arkitektur
Landskap
Projekt- och byggledning
Segment
Samhällsfastigheter
Utbildning
Uppdragsgivare
Diös Fastigheter
Ort
Borlänge
Status
Pågående
Hållbarhet
BREEAM In-Use, Very Good

Team

Johan Roos

Arkitekt SAR/MSA

Peter Efverström

Affärsutvecklare / Projektgenomförande

Tove Siöwall

Arkitekt SAR/MSA/Cert. sakkunnig av tillgänglighet
Porträttbild av Mangus Leksell, landskapsarkitekt och kontorschef på Archus kontor i Borlänge

Magnus Leksell

Landskapsarkitekt LAR/MSA
Porträttbild av Emma Nilsson, byggnadsingenjör på Archus

Emma Nilsson

Byggnadsingenjör

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.