Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Projekt- och byggledning

Som fristående byggherreombud säkerställer vi att projektet blir korrekt utfört. Med hög kompetens och stort engagemang garanterar vi en smidig och säker process, både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv, från vision till nyckelfärdig fastighet med ekonomiskt och administrativt ansvar.

Vi står på beställarens sida

Vi hjälper er med ert projekt som fristående byggherreombud med projekt- och byggledning hela vägen. Vi har erfarenhet av projekt inom kontor, skola, industri, mark & anläggning, anpassningar av lokaler och säkerhetsklassade projekt.

Michael Larsson

VD Archus Affärsutveckling & Projektledning

Vår expertis inom projekt- och byggledning

Här kan du läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom projekt- och byggledning.

Projektledning

Tillsammans med våra beställare leder vi projektets utveckling och struktur. Vi kartlägger förutsättningar och har helhetstänket genom projektet. Vi säkerställer att norm och regelverk följs och organiserar projektet tillsammans med beställaren för att uppnå definierat mål.

Byggledning

Vi säkrar kvalitén och säkerheten på plats mot normer och regelverk inom bygg och leder produktionen med kunniga byggledare utifrån aktuell entreprenadform med fokus på kvalitet, tidplan, ekonomi och hållbarhet. Vi följer och leder projektet på nära håll och är delaktiga på plats på arbetsplatsen.

Specialistkompetens

Förutom en bred specialisterfarenhet inom regelverk såsom PBL, BBR och genomförandeformer med avtal och kontrakt. Har vi också kompetenser inom installations- och säkerhetsprojekt där vi har säkerhetsklassad personal. Vi utför uppdrag som kontrollansvarig och arbetar med rivningsentreprenader där vi tar hand om helheten och leder uppdrag.

Styrkan ligger i vår samlade kompetens

Vi tänker ett steg extra och tar ett helhetsansvar, även där vi bara är inne som en del i kedjan. Det gör oss till en trygg partner i uppdragets alla faser.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.