Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Transaktions­rådgivning

Vi skapar tydlighet och trygghet under försäljnings- eller köpprocessen för att säkerställa våra uppdragsgivares behov.

Vi möjliggör fastighetsaffärer

Vi har lång erfarenheter av att bistå våra uppdragsgivare att genomföra goda affärer. Både i egenskap av strategiska rådgivare, genom att bistå med fördjupad marknadskunskap, leda Due diligence​ processer eller strukturera och leda försäljnings- eller köpprocesser. Vår erfarenhet återfinns inom samtliga segment men har ett extra fokus på byggrätter och utvecklingsfastigheter där vi tillsammans med övriga tjänsteområden inom Archus kan bistå med omfattande kunskap och erfarenhet.

Byggrätter och utvecklingsfastigheter är komplexa. Planförutsättningar, fastighetsbildningsstrategier, risker, tidsaspekter och möjligheter skiljer sig åt jämfört med fullt uthyrda kommersiella fastigheter. Där kommer Archus breda kompetens väl till pass.

Christofer Sköld

Transaktionsrådgivare

Vår expertis inom transaktionsrådgivning

Här kan du läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom transaktionsrådgivning.

Transaktionsrådgivning

Helhetserbjudande inom strukturerade förvärvs- och försäljningsprocesser. Analys & Strategi, Prisbedömning, Försäljningsprospekt & Marknadsföring, DD & Förhandling: exploateringsfrågor, fastighetsbildnings- och fastighetsrättsliga frågor.

Strategisk rådgivning

Mot bakgrund av vår fördjupade kunskap över köpares och säljares drivkrafter bistår vi våra uppdragsgivare med att ta fram anpassade strategiska planer för att uppnå satta affärsmål.

Styrkan ligger i vår samlade kompetens

Vi tänker ett steg extra och tar ett helhetsansvar, även där vi bara är inne som en del i kedjan. Det gör oss till en trygg partner i uppdragets alla faser.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.