Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtidens bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsarkitektur. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Vi formar morgondagens samhällen

Vi är dedikerade till att forma framtidens samhällen genom arkitektur som är både vacker och funktionell. Vi samarbetar nära våra kunder och intressenter i en tvärdisciplinär process från de första utredningarna till den slutliga designen. Vårt mål är att skapa miljöer som inte bara fungerar i dag utan också bidrar till en hållbar framtid.

Behovet av arkitektur har aldrig varit större än idag. Vi driver den gröna omställningen av vår byggda miljö genom att sammanföra design, data och algoritmer. Generativ teknik integreras i designsystem för att snabbt och med mindre risk hantera komplexa utmaningar.

Per Ångquist

VD Archus Arkitektur

Vår expertis inom arkitektur

Vi på Archus erbjuder ett brett spektrum av tjänster som säkerställer att vi kan möta alla dina arkitektoniska behov, från idé till färdigställande.

Arkitektur

Vår expertis i arkitekturens alla skeden gör att vi kan transformera visioner till verklighet. Med ett brett kunskapsområde och en passion för nytänkande, formar vi bostäder, kontor och offentliga miljöer som är redo för både dagens och morgondagens behov.

Inredning, koncept & hyresgästsanpassning

Våra inredningsarkitekter specialiserar sig på att skapa interiörer som inte bara skapar en stark identitet utan också funktionella och hållbara. Genom att förstå verksamheternas unika behov, utvecklar vi tydliga koncept som förstärker kundens varumärke och som samtidigt får människor att trivas och må bra.

Landskap

I vårt arbete med landskapsarkitektur strävar vi efter att skapa inkluderande och estetiska tilltalande utomhusmiljöer, samtidigt som de kan verka som motståndskraft mot klimatförändringar. Med expertis från koncept till genomförande och en stark lokal närvaro, utvecklar vi lösningar som stödjer ett hållbart samhällsbygge.

Styrkan ligger i vår samlade kompetens

Vi tänker ett steg extra och tar ett helhetsansvar, även där vi bara är inne som en del i kedjan. Det gör oss till en trygg partner i uppdragets alla faser.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.