Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Leverantörs­information

Som leverantör till Archus och våra dotterbolag hittar du all relevant information om fakturering med mera här.

Välkommen som leverantör till Archus

Archus hanterar leverantörsfakturor elektroniskt, vilket innebär att vi har krav på inköpsmärkning av alla fakturor som skickas till oss. Kontakta alltid din kontaktperson hos oss för att få rätt märkning. Vi kan inte godkänna samlingsfakturor eller fakturor i pappersformat som skickas till kontoren.

Fakturor skickas enligt något av nedanstående alternativ.

Archus AB, org.nr 556353–6746

Digital faktura: archus@pdf.scancloud.se
Pappersfaktura: Archus AB, FE 1461, 831 90 Östersund

Archus Arkitektur AB, org.nr 556733–6374

EDI-faktura: GLN nr: 7365567336374.
Digital faktura: archusarkitektur@pdf.scancloud.se
Pappersfaktura: Archus Arkitektur AB, FE 843 Scancloud, 831 90 Östersund

Archus Affärsutveckling & Projektledning AB, org.nr 556921–4058

EDI-faktura: GLN nr: 7365569214057
Digital faktura: archusdevelopment@pdf.scancloud.se
Pappersfaktura: Archus Development AB, FE 841 Scancloud, 831 90 Östersund

Archus Transaktion AB, org.nr 559357-5656

Digital faktura: archustransaktion@pdf.scancloud.se
Pappersfaktura: Archus Transaktion AB, FE 7369 Scancloud, 831 90 Östersund

Archus Husarkitektur Uppsala AB, org.nr 559380-8651

EDI faktura: Peppol id: 0007:5593808651 (Ersätter GLN)
Digital faktura: archushusarkitektur@pdf.scancloud.se
Pappersfaktura: Archus Husarkitektur AB, FE 7413 Scancloud, 831 90 Östersund

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.