Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Affärsutveckling

Affärsutveckling leder den strategiska processen att ta idé till säkerställd affär, färdig byggrätt, med en omsorg om hållbarhet i varje steg. Denna resa kräver en kombination av djupgående kunskap och erfarenhet. Genom att noggrant undersöka fastighetens potential strävar vi efter att skapa långsiktiga värden och förstå de varierande perspektiven hos alla inblandade intressenter.

Stadshagen gångaren

Vi skapar och förverkligar idéer

På Archus är vi brobyggare mellan vision och realitet. Vi pratar dagligen med fastighetsägare och investerare för att omvandla inspirerande utvecklingsidéer till konkreta projekt. Vare sig det är att förädla en befintlig fastighet eller att skapa nya projekt från grunden – vår passion ligger i att skapa värde varje steg på vägen, från råmark till detaljplan till färdig byggnad och livsmiljö.

Vi bygger hållbart. Genom att väva in hållbarhetstänk i varje projekt strävar vi efter att balansera ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter för att leverera lösningar som inte bara är genomförbara, men också ansvarsfulla. Det är så vi arbetar på Archus – med ett öga på framtiden och fötterna stadigt i nuet.

Michael Larsson

VD Archus Affärsutveckling & Projektledning

Vår expertis inom affärsutveckling

Här kan du läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom affärsutveckling.

Fastighetsutveckling

Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi ett strategiskt utformat förslag. Ett förslag som ska öka fastighetens värde, minska dess ekologiska avtryck och komplettera samhällets behov.

Vi driver detaljplaner inom alla tillgångsslag, förhandlar exploateringsavtal, genomför kalkyler och genomförandeplanerar, åt både privata och offentliga beställare. Vår kompetens inom utveckling, bygg, projektledning, transaktion och förvaltning resulterar i affärer som gynnar alla.

Operating Partner

Archus är inte bara din rådgivare; vi är din partner i att förverkliga din investeringsstrategi i en framtid där hållbarhet och ekonomisk framgång går hand i hand.

Vår samlade erfarenhet inom specialområdena asset management, affärsutveckling, arkitektur och transaktioner, ger oss den bredd och djup vi behöver för att se möjligheter ur olika perspektiv.

Strategisk rådgivning

Med förståelse för hur det offentliga och privata fungerar skapas förmågan att agera opartisk rådgivare. Vi har kunskapen för att föreslå hur en fastighet bör förädlas för att uppnå sin fulla potential. En expertis som gör att vi agerar bollplank i komplexa affärer och kan ge en second opinions.

Stöd åt offentliga aktörer

Som rådgivare för offentliga aktörer har vi god insyn i den politiska processen​ och en vana att hantera en kommunal- eller offentligverksamhets intressen. Som opartiska rådgivare ger vi förslag på hur ni kan effektivisera kommunens investeringar och när det gäller hyresvärdsupphandlingar är vi bäst i Sverige.

Hållbarhetsrådgivning

Archus hållbarhetserbjudande är brett och rådgivningen, som gäller både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, innefattar bland annat strategier för hållbarhet i stadsutveckling, hållbarhetsprogram, social hållbarhet, klimatdeklarationer och samordning av certifieringar samt rådgivning för återbruk, cirkuläret och materialbedömningar.

Styrkan ligger i vår samlade kompetens

Vi tänker ett steg extra och tar ett helhetsansvar, även där vi bara är inne som en del i kedjan. Det gör oss till en trygg partner i uppdragets alla faser.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.