Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Fotograf: Johan Eldrot

Kronåsen hus 5

Vi på Archus fick, på uppdrag av IR Bygg åt Hemsö, förtroendet att arbeta med slutförandet av detta kulturhistoriska projekt genom projektering, 3D-samordning och färgsättning. Under våren 2024 slog byggnaden upp sina tillgängliga portar för hälsofrämjande aktiviteter – ett transformerat exercishus 2.0!

Byggnaden

Hus 5 på Kronåsen har genom varsam ombyggnation och renovering återtagit sin ursprungliga funktion som idrottshall inom byggnadsminnet Polacksbacken i Uppsala.

Byggnaden uppfördes år 1909 efter typritningar signerade arkitekt Viktor Bodin och fungerade som ”gymnastik och exercis­hus” för Uppsala regemente och är samtida med de andra stora kasern­byggnaderna i rödrosa puts på området. När den militära verksamheten upphörde 1983 så transformerades området till en samlande utbildningsmiljö.

Hus 5 har länge brukats som tentamenssal av Uppsala universitet men nu stundar en ny era och byggnaden har återfått sin ursprungliga funktion - den här gången för områdets alla gymnasieelever på det nya Campus Kronåsen.

Vi på Archus fick, på uppdrag av IR Bygg åt Hemsö, förtroendet att arbetat med slutförandet av detta kulturhistoriska projekt genom projektering, 3D-samordning och färgsättning. White stod för förfrågningsunderlaget.

Ett nytt sportgolv har lagts ovanpå originalet, de generösa ljusinsläppen har kompletterats med reflektionsdämpande textil. Nya ljudabsorbenter i taket ger balanserad akustik i ett rum fyllt av rörelse där både material- och kulörval syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet. Att välja hållbara material som tål slitage över tid har varit centralt liksom bevarandet av ursprungliga detaljer. Genom att ta tillvara byggnadens struktur, material och historia värnar projektet såväl platsens kulturhistoriska värden som planetens begränsade resurser.

Under våren 2024 slog byggnaden upp sina tillgängliga portar för hälsofrämjande aktiviteter – ett transformerat exercishus 2.0!

Kronåsen Hus 5

Tjänster
Arkitektur
Segment
Samhällsfastigheter
Uppdragsgivare
IR Bygg (Hemsö)
Ort
Uppsala
Status
2022-2024
Hållbarhet
Miljöbyggnad 3.0

Team

Martin Karlsson

Arkitekt

Owjan Pourmetrahi

Byggnadsingenjör

Sara Eldrot

Arkitekt MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.