Föregående  projekt
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Kv Mimer, Högskolan Dalarnas nya campus bild 1
Kv Mimer, Högskolan Dalarnas nya campus bild 2
Kv Mimer, Högskolan Dalarnas nya campus bild 3
Nästa projekt

Archus kompetenser bygger kunskap

Under 2019 fattades beslutet att flytta Högskolan Dalarnas verksamhet i Borlänge till den centrala stadskärnan. Ett projekt passande för flera av Archus kompetenser och som efterfrågar moderna och hållbara lösningar, för att skapa ett föredömligt campus som sätter Borlänge och Högskolan på kartan.

Skisser över ett nytt Campus i Dalarna där Archus bistår med projektledning

Varuhus blir högskola
Det tidigare Domusvaruhuset i centrala Borlänge ska byggas om och till för att passa Högskolan Dalarna och dess framtidsambitioner. Ett projekt med syfte att skapa en mer tillgänglig högskola med en tilltalande arbets- och studiemiljö och som föder aktivitet och kreativitet. Ambitionen är även att vara ett föredöme inom energi, miljö och inomhusklimat.

Arkitektur och projektledning
Archus bidrar både med sin kompetens inom arkitektur och projektledning i detta projekt. Med sin samlade kompetens kan Archus effektivt möta ambitionerna i att skapa ett campus som aktivt bidrar till Borlänges utveckling. Inom ramen för uppdraget ingår även att driva detaljplaneförändringar samt att bistå Högskolan i upphandlingen av partneringentreprenör för genomförande av projektering och produktion. Det nya citycampus beräknas stå klart sommaren 2024. Ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya läromiljöer, som även kan ge staden en ökad attraktionskraft.

Kv Mimer, Högskolan Dalarnas nya campus

Uppdragsgivare:
Diös Fastigheter

Ort:
Borlänge

Status:
Pågående

Hållbarhet:
BREEAM In-Use, Very Good

Team:
Henrik Belin, affärsutvecklare
Andreas Mallsten, designer

KV MIMER, HÖGSKOLAN DALARNAS NYA CAMPUS

Archus kompetenser bygger kunskap

Under 2019 fattades beslutet att flytta Högskolan Dalarnas verksamhet i Borlänge till den centrala stadskärnan. Ett projekt passande för flera av Archus kompetenser och som efterfrågar moderna och hållbara lösningar, för att skapa ett föredömligt campus som sätter Borlänge och Högskolan på kartan.

Archus-Borlange-Hogskolan-Dalarna-projektledning-arkitektur3

Varuhus blir högskola
Det tidigare Domusvaruhuset i centrala Borlänge ska byggas om och till för att passa Högskolan Dalarna och dess framtidsambitioner. Ett projekt med syfte att skapa en mer tillgänglig högskola med en tilltalande arbets- och studiemiljö och som föder aktivitet och kreativitet. Ambitionen är även att vara ett föredöme inom energi, miljö och inomhusklimat.

Arkitektur och projektledning
Archus bidrar både med sin kompetens inom arkitektur och projektledning i detta projekt. Med sin samlade kompetens kan Archus effektivt möta ambitionerna i att skapa ett campus som aktivt bidrar till Borlänges utveckling. Inom ramen för uppdraget ingår även att driva detaljplaneförändringar samt att bistå Högskolan i upphandlingen av partneringentreprenör för genomförande av projektering och produktion. Det nya citycampus beräknas stå klart sommaren 2022. Ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya läromiljöer, som även kan ge staden en ökad attraktionskraft.

”Beslutet om högskolans flytt till centrala Borlänge är något vi jobbat för under en lång tid och det känns fantastiskt att vi nu är där. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till en ökad attraktivitet för Högskolan Dalarna och en utveckling för Borlänge, helt i linje med vår strategi om stadsutveckling.”
Mikael Hedh, affärschef, Diös Dalarna.

Archus-Borlange-Hogskolan-Dalarna-projektledning-arkitektur2

Kv Mimer, Högskolan Dalarnas nya campus

Uppdragsgivare:
Diös Fastigheter

Ort:
Borlänge

Status:
Pågående

Hållbarhet:
BREEAM In-Use, Very Good

Team:
Henrik Belin, affärsutvecklare
Andreas Mallsten, designer