Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter

Fastigheter med avgörande samhällsfunktioner anpassade efter dagens behov. Från skolor till äldre- och trygghetsboenden.