Projektutveckling

Vi tar oss an fastigheter med utvecklingspotential, inom såväl bostäder som kommersiella projekt. Allt från handel, kontor och logistik till lokaler för utbildning, idrott och hälsa. Vi skapar värde och trygghet för våra uppdragsgivare, men har alltid slutkunden i fokus. Oavsett om det är en bostadshyresgäst, lokalhyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

Projektutveckling

Vi tar oss an fastigheter med utvecklingspotential, inom såväl bostäder som kommersiella projekt. Allt från handel, kontor och logistik till lokaler för utbildning, idrott och hälsa. Vi skapar värde och trygghet för våra uppdragsgivare, men har alltid slutkunden i fokus. Oavsett om det är en bostadshyresgäst, lokalhyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

Projektutveckling

Vi tar oss an fastigheter med utvecklingspotential, inom såväl bostäder som kommersiella projekt. Allt från handel, kontor och logistik till lokaler för utbildning, idrott och hälsa. Vi skapar värde och trygghet för våra uppdragsgivare, men har alltid slutkunden i fokus. Oavsett om det är en bostadshyresgäst, lokalhyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

Vi säkerställer kvalitet

Utvecklar projektidéer hela vägen fram till ett tidigt bygglovsskede, genom projektutformning, affärskalkyler och detaljplaneläggning.

Inom kompetensområdet projektutveckling arbetar vi med bygglov, projektutformning, affärskalkyler och detaljplaneläggning. Vi renoverar, bygger om, bygger till och bygger nytt. Vi vårdar, minskar driftskostnader och förbättrar hyresintäkter.

Vi har beställarens fastighetskompetens, konsultens projekterings- och projektstyrningskompetens och entreprenörens genomförandekompetens. Genom att nyttja synergierna mellan Archuskoncernens samtliga kompetenser skapar vi värdetillväxt i alla skeden, från vision till verklighet.

Vi levererar:

 • Förprojekt
 • Utredningar
 • Detaljplaner
 • Investeringskalkyler
 • Underlag för inriktningsbeslut
 • Rådgivning och samråd
 • Bygglov

Vi säkerställer kvalitet

Utvecklar projektidéer hela vägen fram till ett tidigt bygglovsskede, genom projektutformning, affärskalkyler och detaljplaneläggning

Inom kompetensområdet projektutveckling arbetar vi med bygglov, projektutformning, affärskalkyler och detaljplaneläggning. Vi renoverar, bygger om, bygger till och bygger nytt. Vi vårdar, minskar driftskostnader och förbättrar hyresintäkter.

Vi har beställarens fastighetskompetens, konsultens projekterings- och projektstyrningskompetens och entreprenörens genomförandekompetens. Genom att nyttja synergierna mellan Archuskoncernens samtliga kompetenser skapar vi värdetillväxt i alla skeden, från vision till verklighet.

Vi levererar:

 • Förprojekt
 • Utredningar
 • Detaljplaner
 • Investeringskalkyler
 • Underlag för inriktningsbeslut
 • Rådgivning och samråd
 • Bygglov
Archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling5
Archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling2
Archus_projektutvecklare_vive_VD_anders_rastin1

Vill du veta mer om hur vi arbetar med projektutveckling?
Anders Rastin
Projektutvecklare
Telefon: 072–856 22 00
Klicka här för att skicka ett mail