Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Strategisk rådgivning för SECO-tools huvudkontor

Seco Tools huvudkontors nya arbetssätt tar form

Med drygt 50 år på nacken är Seco Tools huvudkontor i Fagersta i stort behov av renovering och behöver konstrueras för framtidens arbetssätt. Archus anlitades för att breda väg för att möta dessa behov.

Traditionella kontor blir moderna

Uppdraget bestod i att hjälpa Seco att gå från traditionellt kontor till ett modernt kontor, där de kan börja jobba mer aktivitetsbaserat. De gamla lokalerna stod därför inför en upprustning för att stödja Secos framtida arbetssätt.

Systematiskt och kommunikativt arbete

Utgångspunkten för projektet är den masterplan som definierar hur hela kontoret ska komma att fungera när projektets olika etapper är färdigställda år 2023. Utifrån denna masterplan kunde vi djupdyka ner i den första etappen. Eftersom arbetet kommer att utmynna i en lösning som är helt verksamhetsanpassad så har ett systematiskt arbete påbörjats för att sammanföra samtliga avdelningar som kommer att beröras av projektets första etapp och ta del av deras insikter.

Mitt i projektet

Nu är etapp 1 inflyttad och etapp 2 nästan färdigbyggd bara inredningen saknas. Etapp 3 håller på och projekteras för fullt. Det har varit ett spännande och lärorikt projekt, riktigt roligt att se resultatet av allas arbete. Nu hoppas vi på att kontoret kommer bli ordentligt använt när det går att jobba på plats igen.

”Att lokalerna är gamla och behöver renoveras är bara ett skäl till förändringsarbetet. Men lika viktigt är att skapa morgondagens arbetsplats utifrån ett individanpassat tankesätt. I hårdnande konkurrens är det dessutom viktigt att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö, som ger förutsättning att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang.”

Fredrik Vejgården, vd Seco Tools

Seco Tools huvudkontor

Tjänster
Arkitektur
Inredning, koncept & hyresgästsanpassning
Segment
Inredning och koncept
Uppdragsgivare
Seco Tools
Ort
Fagersta
Status
2018–2022

Team

Porträttbild av Andreas Kristoffersson, designer och inredare på Archus

Andreas Kristoffersson

Designer
Porträttbild av Maria Vång, inredningsarkitekt och inredare på Archus

Maria Vång

Inredningsarkitekt SIR/MSA
Porträttbild av Karin Lindqvist, byggnadsingenjör på Archus

Karin Lindqvist

Inredningsarkitekt
Porträttbild av Åsa Ericson Borgh, inredningsarkitekt och inredare på Archus

Åsa Ericson Borgh

Inredningsarkitekt MSA

Bilder

Strategisk rådgivning för SECO-tools huvudkontor
Strategisk rådgivning för SECO-tools huvudkontor
Strategisk rådgivning för SECO-tools huvudkontor
Strategisk rådgivning för SECO-tools huvudkontor

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.