Pressmeddelande: Archus startar nytt bolag inom transaktionsrådgivning

Pressmeddelande: Archus startar nytt bolag inom transaktionsrådgivning

För att möta marknadens efterfrågan av kvalificerad transaktionsrådgivning kompletterar Archus sitt erbjudande med att starta upp ytterligare ett bolag, Archus Transaktion. Det nya bolaget ska specialisera sig på köp- och säljrådgivning inriktad mot tidiga skeden, byggrätter samt utvecklingsfastigheter. Bolaget kommer att ledas av Gustav Källén, koncernchef Archus, tillsammans med medgrundarna Per Wåhlin och Felix Ridderström.

- Många fastighetsutvecklare hanterar fortfarande sina byggrättsaffärer på ett väldigt traditionellt sätt. Vi bedömer att många fler affärer förtjänar att konkurrensutsättas på säljsidan och att det å andra sidan finns betydande vinster att göra på köpsidan genom att identifiera utvecklingsaffärer off market, säger Gustav Källén, koncernchef för Archus.

Archus Transaktion har redan fått positiv respons från marknaden och har flera pågående sälj- respektive köprådgivningsuppdrag. Ambitionen är att rekrytera ytterligare en handfull rådgivare det närmaste året och målsättningen är en mix av erfarenheter från affärs- och projektutveckling, fastighetsrätt och transaktionsrådgivning.

Per Wåhlin har över 15 års branscherfarenhet och har de senast året arbetat med fastighetsekonomisk rådgivning på Archus. Innan dess var han Affärschef Värdering på Svefa, med ansvar för att utveckla bolagets värderingsverksamhet inriktad mot byggrätter.

Felix Ridderström har över tio års erfarenhet från tidiga skeden och fastighetsutvecklingsfrågor och kommer senast från en roll som Affärschef Transaktioner på Svefa.

Tillsammans med Archuskoncernens cirka 100 medarbetare etableras nu en stark förmåga att ta idé till genomförande med djup förståelse för investeringsmarknadens drivkrafter.

För ytterligare information kontakta;

Gustav Källén, koncernchef Archus AB
Telefon: 070–763 17 83, Epost: gustav.kallen@archus.se

Pressmeddelande: Archus startar nytt bolag inom transaktionsrådgivning

För att möta marknadens efterfrågan av kvalificerad transaktionsrådgivning kompletterar Archus sitt erbjudande med att starta upp ytterligare ett bolag, Archus Transaktion. Det nya bolaget ska specialisera sig på köp- och säljrådgivning inriktad mot tidiga skeden, byggrätter samt utvecklingsfastigheter. Bolaget kommer att ledas av Gustav Källén, koncernchef Archus, tillsammans med medgrundarna Per Wåhlin och Felix Ridderström.

- Många fastighetsutvecklare hanterar fortfarande sina byggrättsaffärer på ett väldigt traditionellt sätt. Vi bedömer att många fler affärer förtjänar att konkurrensutsättas på säljsidan och att det å andra sidan finns betydande vinster att göra på köpsidan genom att identifiera utvecklingsaffärer off market, säger Gustav Källén, koncernchef för Archus.

Archus Transaktion har redan fått positiv respons från marknaden och har flera pågående sälj- respektive köprådgivningsuppdrag. Ambitionen är att rekrytera ytterligare en handfull rådgivare det närmaste året och målsättningen är en mix av erfarenheter från affärs- och projektutveckling, fastighetsrätt och transaktionsrådgivning.

Per Wåhlin har över 15 års branscherfarenhet och har de senast året arbetat med fastighetsekonomisk rådgivning på Archus. Innan dess var han Affärschef Värdering på Svefa, med ansvar för att utveckla bolagets värderingsverksamhet inriktad mot byggrätter.

Felix Ridderström har över tio års erfarenhet från tidiga skeden och fastighetsutvecklingsfrågor och kommer senast från en roll som Affärschef Transaktioner på Svefa.

Tillsammans med Archuskoncernens cirka 100 medarbetare etableras nu en stark förmåga att ta idé till genomförande med djup förståelse för investeringsmarknadens drivkrafter.

För ytterligare information kontakta;

Gustav Källén, koncernchef Archus AB
Telefon: 070–763 17 83, Epost: gustav.kallen@archus.se

Dela denna nyhet
Datum

20 september, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Pressmeddelande