Pressmeddelande: Archus samordnar jättesatsning i Västerås city

Pressmeddelande: Archus samordnar jättesatsning i Västerås city

Västerås innerstad och city står inför stora förändringar med tillväxt, handelns förändring och flera stora stadsomvandlingsprojekt i och i anslutning till den innersta kärnan. Den pågående pandemin har intensifierat behovet av konkreta stadsutvecklingsåtgärder.

Utöver de samverkansaktiviteter som redan pågår, bland annat inom ramen för Västerås Citysamverkan, inleds nu ett fördjupat samarbete mellan fastighetsägarna i city och Västerås stad. Samarbetet ska leda till konkreta åtgärder i en gemensam målbild. Stadsdelsutveckling på riktigt, där vi förenar aktiveringar, aktiv förvaltning, fastighetsutveckling och modern samhällsplanering.

Ett samverkansavtal tas nu fram tillsammans av Västerås stad och de större fastighetsägarna i city, med stark förankring hos alla lokala fastighetsägare i city och i dialog med Citysamverkan och genom samordning av Archus.

Västerås som region utvecklas starkt och vi har många satsningar som för Västerås framåt. Det är nu dags att det även får avspeglas i Västerås innerstad och det är glädjande att se att initiativet tas tillsammans med privata fastighetsägare, säger stadsdirektör Helene Öhrling.

– Vi fastighetsägare har under flera år samverkat och nu är det dags att ta det till nästa nivå. Genom att arbeta fram en konkret gemensam handlingsplan och målbild, där vi samordnar insatserna och prioriterar investeringarna, berättar Karl Ternemo affärsområdeschef på Castellum och ordförande i föreningen Fastighetsägarna i Västerås.

Staden och fastighetsägarna har redan många planer och konkreta projekt på gång, men en fördjupad samverkan och en gemensam utvecklingsinriktning avseende stadsmiljön, dess byggnader och allmänna platser måste till. Via gemensamma prioriteringar möjliggörs ett större grepp och bättre resultat än det som är möjligt var och en för sig.

Vårt arbete ska leda fram till ett nytt city med bättre dynamik och utvecklade miljöer. Att knyta ihop city för alla; för handel, nöjen, mat, kontor, boende, promenader och lek, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad.

Bilder från pressträffen 27 juni på Stadshustrappan i Västerås.

Pressmeddelande: Archus samordnar jättesatsning i Västerås city

Västerås innerstad och city står inför stora förändringar med tillväxt, handelns förändring och flera stora stadsomvandlingsprojekt i och i anslutning till den innersta kärnan. Den pågående pandemin har intensifierat behovet av konkreta stadsutvecklingsåtgärder.

Utöver de samverkansaktiviteter som redan pågår, bland annat inom ramen för Västerås Citysamverkan, inleds nu ett fördjupat samarbete mellan fastighetsägarna i city och Västerås stad. Samarbetet ska leda till konkreta åtgärder i en gemensam målbild. Stadsdelsutveckling på riktigt, där vi förenar aktiveringar, aktiv förvaltning, fastighetsutveckling och modern samhällsplanering.

Ett samverkansavtal tas nu fram tillsammans av Västerås stad och de större fastighetsägarna i city, med stark förankring hos alla lokala fastighetsägare i city och i dialog med Citysamverkan och genom samordning av Archus.

Västerås som region utvecklas starkt och vi har många satsningar som för Västerås framåt. Det är nu dags att det även får avspeglas i Västerås innerstad och det är glädjande att se att initiativet tas tillsammans med privata fastighetsägare, säger stadsdirektör Helene Öhrling.

– Vi fastighetsägare har under flera år samverkat och nu är det dags att ta det till nästa nivå. Genom att arbeta fram en konkret gemensam handlingsplan och målbild, där vi samordnar insatserna och prioriterar investeringarna, berättar Karl Ternemo affärsområdeschef på Castellum och ordförande i föreningen Fastighetsägarna i Västerås.

Staden och fastighetsägarna har redan många planer och konkreta projekt på gång, men en fördjupad samverkan och en gemensam utvecklingsinriktning avseende stadsmiljön, dess byggnader och allmänna platser måste till. Via gemensamma prioriteringar möjliggörs ett större grepp och bättre resultat än det som är möjligt var och en för sig.

Vårt arbete ska leda fram till ett nytt city med bättre dynamik och utvecklade miljöer. Att knyta ihop city för alla; för handel, nöjen, mat, kontor, boende, promenader och lek, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad.

Bilder från pressträffen 27 juni på Stadshustrappan i Västerås.
Dela denna nyhet
Datum

27 juni, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Development Pressmeddelande Strategisk Rådgivning