Archus Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtiden bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Archus Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtiden bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Archus Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtiden bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Samhällsbyggande arkitektur

Det vi lägger grunden för idag utgör basen för framtidens samhällsbygge. Att planera för framtiden handlar för oss därför om att ge plats för det okända utifrån vår kunskap och vår erfarenhet och av det kända.

I tidiga skeden är allt möjligt och önskningarna många. Vi ser det som vårt uppdrag att ge plats för alla dessa förhoppningar utifrån de förutsättningar som ges. Drivna av nyfikenhet och en stark tro på framtiden hittar vi lösningar både för nuet och för framtiden. Utifrån en tidig tanke är vi med och påverkar allt från att ge form åt ett kvarter till att skapa förutsättningar för levande, hållbara och funktionella stadsdelar och städer.

”Att i alla skeden, från idé till genomförande, vara med och påverka samhällsutvecklingen är ett privilegium som vi möter med ödmjukhet och en stark tro på framtiden.”

BIM som arbetsprocess
Vi på Archus använder oss av BIM, byggnadsinformationsmodellering, som arbetsmetod för en effektiv arbetsprocess — med hög kvalitet.

Vår process – Vi arbetar med BIM som en process, som handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att informera och förmedla projektbeslut. Det betyder att all information från idé till projekterad byggnad finns samlad i en och samma modell. Ett arbetssätt som gör att vi vinner tid, höjer kvalitet, effektiviserar samordning och minskar kostnaden.

Professionalitet – Vi använder oss av Open-BIM, vilket gör att vi kan använda andra konsulters BIM-modeller och 3D-underlag, oavsett vilka programvaror de jobbar med. Vi använder även professionella programvaror för 3D-granskning av våra egna underlag, eller för externa samordningsuppdrag enligt beställarens önskemål.

Möjligheten – Archus erbjuder möjligheten att uppleva ett realistiskt resultat, genom att använda oss av VR-teknik från tidigt skede till projekterad byggnad. På så sätt säkerställer vi att rätt beslut kan fattas redan från tidiga skeden. Vi använder oss också av BIMx. Genom detta program har du tillgång till BIM-modeller oavsett var du befinner dig. Du får tillgång till en fullständig BIM-modell och kan navigera i både 3D och 2D ritningar i alla mobila enheter.

Samhällsbyggande arkitektur

Det vi lägger grunden för idag utgör basen för framtidens samhällsbygge. Att planera för framtiden handlar för oss därför om att ge plats för det okända utifrån vår kunskap och vår erfarenhet och av det kända.

I tidiga skeden är allt möjligt och önskningarna många. Vi ser det som vårt uppdrag att ge plats för alla dessa förhoppningar utifrån de förutsättningar som ges. Drivna av nyfikenhet och en stark tro på framtiden hittar vi lösningar både för nuet och för framtiden. Utifrån en tidig tanke är vi med och påverkar allt från att ge form åt ett kvarter till att skapa förutsättningar för levande, hållbara och funktionella stadsdelar och städer.

”Att i alla skeden, från idé till genomförande, vara med och påverka samhällsutvecklingen är ett privilegium som vi möter med ödmjukhet och en stark tro på framtiden.”

BIM som arbetsprocess
Vi på Archus använder oss av BIM, byggnadsinformationsmodellering, som arbetsmetod för en effektiv arbetsprocess — med hög kvalitet.

Vår process – Vi arbetar med BIM som en process, som handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att informera och förmedla projektbeslut. Det betyder att all information från idé till projekterad byggnad finns samlad i en och samma modell. Ett arbetssätt som gör att vi vinner tid, höjer kvalitet, effektiviserar samordning och minskar kostnaden.

Professionalitet – Vi använder oss av Open-BIM, vilket gör att vi kan använda andra konsulters BIM-modeller och 3D-underlag, oavsett vilka programvaror de jobbar med. Vi använder även professionella programvaror för 3D-granskning av våra egna underlag, eller för externa samordningsuppdrag enligt beställarens önskemål.

Möjligheten – Archus erbjuder möjligheten att uppleva ett realistiskt resultat, genom att använda oss av VR-teknik från tidigt skede till projekterad byggnad. På så sätt säkerställer vi att rätt beslut kan fattas redan från tidiga skeden. Vi använder oss också av BIMx. Genom detta program har du tillgång till BIM-modeller oavsett var du befinner dig. Du får tillgång till en fullständig BIM-modell och kan navigera i både 3D och 2D ritningar i alla mobila enheter.

Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder inom Archus Arkitektur >>