Archus om morgondagens arbetsplats i framtidens kontor

Archus om morgondagens arbetsplats i framtidens kontor

Det senaste 1,5 året har förändrat synen på hur vi ser på kontorsarbete. Oavsett val av fysisk plats, så vill medarbetarna även efter pandemin behålla den individuella valfriheten som distansarbetet har öppnat upp för. Men de fysiska kontoren spelar en viktig roll. Det är när vi ses fysiskt vi blir kreativa, idéer och samarbeten föds och befintliga tjänster förädlas med hjälp av goda råd, erfarenheter och meningsutbyten.

Vad är det egentligen för kontor vi nu går tillbaka till och hur har preferenserna och förväntningarna från anställda och chefer förändrats? Och vad kommer att vara avgörande för att attrahera både befintliga medarbetare och morgondagens talanger?

Archus har tittat på trenderna i kontorsmiljön och dess framtida utformning och funktion.

– Redan före pandemin såg vi förändringarna vad gäller attityden inför kontorsmiljöer och deras funktionalitet, roll och utseende, säger Andreas Kristoffersson, designer och ansvarig för hyresgästanpassningar på Archus. Han fortsätter:

– Morgondagens kontor speglar företagets varumärke in i detalj och erbjuder en långsiktig flexibilitet med mötes- och arbetsplatser, gärna med personlig touch och en blandning av gammalt och nytt i naturmaterial.

–  Vi ser tydligt bilden av framtidens kontor: en social plats att mötas på, präglad av delningsekonomin och med fokus på hållbarhet och trivsel.

Vad är det då för framtida kontorslandskap som breder ut sig?

Att medarbetarna väljer att arbeta hemifrån i större utsträckning än innan pandemin gör att vi inte behöver lika många fasta arbetsplatser. Glöm anonyma kontorslandskap med rader av skrivbord. Kontorsmiljön blir en flexibel, öppen och överskådlig yta som lätt kan omdisponeras till andra typer av funktioner som skapar variation i arbetsmiljön. Gärna med ett antal angränsande mindre rum för exempelvis digitala möten. Tidigare hade ett företag med 100 medarbetare 100 skrivbord. Idag kanske de har 40 skrivbord. Fåtöljer, ståbord och en variation av strama och mysiga mötesytor varieras friskt för att kunna tillgodose de många olika behoven en och samma arbetsplats har.    

Men med fler mötesytor ökar kraven på akustik. Gärna som byggs in på smarta sätt till exempel genom att använda möbler med akustiska egenskaper, eller akustikskivor under borden.

– En tydlig trend är att förvaring försvinner alltmer tack vare digitaliseringen. Det som är viktigt att förvara får däremot större utrymmen, säger Andreas Kristoffersson. Möbler och inredning ska förmedla företagets varumärke och själ. Att ha en fåtölj som hängt med sedan företaget grundades är en trend, liksom möbler med funktion, till exempel fåtöljer som omsluter som ett slutet rum.

Hållbar gestaltning med fokus på återbruk

Gestaltningen av arbetsplatsen spelar också allt större roll för att skapa trivsel som lockar både nya och gamla medarbetare till kontoren.

Trenden går mot en förening av gammalt och nytt. Det ska vara personligt och handplockat som skapar en image som inte går att kopiera. Det innebär att inköpen sällan görs från en enda leverantör, utan här mixas Bukowskis, Kinnarps och Ikea friskt eller så uppgraderas befintliga möbler med nya textiler eller lackas om.

Företagen bygger inte om kontoren i någon större utsträckning – väggar och glaspartier får stå kvar till förmån för lös inredning. Grunden i en kontorslokal är att den ska ha hög flexibilitet för att kunna anpassas utan en total ombyggnation.

– Vi ser även ett ökat intresse för naturmaterial i olika kulörer, säger Maria Vång, inredningsarkitekt på Archus.

Naturmaterial som läder, rotting, ull och trä dominerar. Just nu kommer pasteller i dova kulörer starkt. Formerna har ofta organiska former och strukturer och vi ser att trenden att låta naturen ta en del av arbetsplatsen ökar.

Exempelvis så visar studier på att växtlighet i inomhusmiljö bidrar till bättre luftkvalitet, bättre ljudkvalitet och ett ökat lugn, berättar Maria Vång.

Kontor som underlättar vardagspusslet

Inte bara nya och gamla medarbetare lär uppleva förändringar på arbetsplatsen efter pandemin. Nu är det också dags för fastighetsägarna att ta itu med nya behov:

– Medarbetarna vill ha olika servicefunktioner tätt inpå. De fastighetsägare som erbjuder en hög grad av servicenivå i direkt anslutning har en klar fördel. Framtidens kontor blir minisamhällen, kanske med restaurang i bottenplanet och gym i källaren, allt under ett tak, säger Andreas Kristoffersson.

Framtidens kontor har fler parametrar för fastighetsägaren att ta hänsyn till. De vanor och beteenden som medarbetarna odlat under pandemin lär flytta in på kontoret. Många lär fortsätta hemmajobbet på deltid, till stor del för att underlätta livspusslet.

– Medarbetarna lär ställa större krav på frihet och flexibilitet. Digitala möten består men det gör även behovet av närhet till kollegorna, säger Andreas Kristoffersson.

Ett kontor med trivselkänsla, ett synligt hållbarhetsarbete i fråga om inredning och atmosfär, är alltså vad som väntar oss – lika delar personligt och unikt, företagets varumärkes-hubb:

– Framtidens kontor handlar mer om att tillgodose större delar av medarbetarnas liv än tidigare, säger Andreas. Att arbetsgivare och fastighetsägare kan erbjuda närliggande servicefunktioner som förenklar livet för medarbetarna – inte bara under kontorstid.

Archus om morgondagens arbetsplats i framtidens kontor

Det senaste 1,5 året har förändrat synen på hur vi ser på kontorsarbete. Oavsett val av fysisk plats, så vill medarbetarna även efter pandemin behålla den individuella valfriheten som distansarbetet har öppnat upp för. Men de fysiska kontoren spelar en viktig roll. Det är när vi ses fysiskt vi blir kreativa, idéer och samarbeten föds och befintliga tjänster förädlas med hjälp av goda råd, erfarenheter och meningsutbyten.

Vad är det egentligen för kontor vi nu går tillbaka till och hur har preferenserna och förväntningarna från anställda och chefer förändrats? Och vad kommer att vara avgörande för att attrahera både befintliga medarbetare och morgondagens talanger?

Archus har tittat på trenderna i kontorsmiljön och dess framtida utformning och funktion.

– Redan före pandemin såg vi förändringarna vad gäller attityden inför kontorsmiljöer och deras funktionalitet, roll och utseende, säger Andreas Kristoffersson, designer och ansvarig för hyresgästanpassningar på Archus. Han fortsätter:

– Morgondagens kontor speglar företagets varumärke in i detalj och erbjuder en långsiktig flexibilitet med mötes- och arbetsplatser, gärna med personlig touch och en blandning av gammalt och nytt i naturmaterial.

–  Vi ser tydligt bilden av framtidens kontor: en social plats att mötas på, präglad av delningsekonomin och med fokus på hållbarhet och trivsel.

Vad är det då för framtida kontorslandskap som breder ut sig?

Att medarbetarna väljer att arbeta hemifrån i större utsträckning än innan pandemin gör att vi inte behöver lika många fasta arbetsplatser. Glöm anonyma kontorslandskap med rader av skrivbord. Kontorsmiljön blir en flexibel, öppen och överskådlig yta som lätt kan omdisponeras till andra typer av funktioner som skapar variation i arbetsmiljön. Gärna med ett antal angränsande mindre rum för exempelvis digitala möten. Tidigare hade ett företag med 100 medarbetare 100 skrivbord. Idag kanske de har 40 skrivbord. Fåtöljer, ståbord och en variation av strama och mysiga mötesytor varieras friskt för att kunna tillgodose de många olika behoven en och samma arbetsplats har.    

Men med fler mötesytor ökar kraven på akustik. Gärna som byggs in på smarta sätt till exempel genom att använda möbler med akustiska egenskaper, eller akustikskivor under borden.

– En tydlig trend är att förvaring försvinner alltmer tack vare digitaliseringen. Det som är viktigt att förvara får däremot större utrymmen, säger Andreas Kristoffersson. Möbler och inredning ska förmedla företagets varumärke och själ. Att ha en fåtölj som hängt med sedan företaget grundades är en trend, liksom möbler med funktion, till exempel fåtöljer som omsluter som ett slutet rum.

Hållbar gestaltning med fokus på återbruk

Gestaltningen av arbetsplatsen spelar också allt större roll för att skapa trivsel som lockar både nya och gamla medarbetare till kontoren.

Trenden går mot en förening av gammalt och nytt. Det ska vara personligt och handplockat som skapar en image som inte går att kopiera. Det innebär att inköpen sällan görs från en enda leverantör, utan här mixas Bukowskis, Kinnarps och Ikea friskt eller så uppgraderas befintliga möbler med nya textiler eller lackas om.

Företagen bygger inte om kontoren i någon större utsträckning – väggar och glaspartier får stå kvar till förmån för lös inredning. Grunden i en kontorslokal är att den ska ha hög flexibilitet för att kunna anpassas utan en total ombyggnation.

– Vi ser även ett ökat intresse för naturmaterial i olika kulörer, säger Maria Vång, inredningsarkitekt på Archus.

Naturmaterial som läder, rotting, ull och trä dominerar. Just nu kommer pasteller i dova kulörer starkt. Formerna har ofta organiska former och strukturer och vi ser att trenden att låta naturen ta en del av arbetsplatsen ökar.

Exempelvis så visar studier på att växtlighet i inomhusmiljö bidrar till bättre luftkvalitet, bättre ljudkvalitet och ett ökat lugn, berättar Maria Vång.

Kontor som underlättar vardagspusslet

Inte bara nya och gamla medarbetare lär uppleva förändringar på arbetsplatsen efter pandemin. Nu är det också dags för fastighetsägarna att ta itu med nya behov:

– Medarbetarna vill ha olika servicefunktioner tätt inpå. De fastighetsägare som erbjuder en hög grad av servicenivå i direkt anslutning har en klar fördel. Framtidens kontor blir minisamhällen, kanske med restaurang i bottenplanet och gym i källaren, allt under ett tak, säger Andreas Kristoffersson.

Framtidens kontor har fler parametrar för fastighetsägaren att ta hänsyn till. De vanor och beteenden som medarbetarna odlat under pandemin lär flytta in på kontoret. Många lär fortsätta hemmajobbet på deltid, till stor del för att underlätta livspusslet.

– Medarbetarna lär ställa större krav på frihet och flexibilitet. Digitala möten består men det gör även behovet av närhet till kollegorna, säger Andreas Kristoffersson.

Ett kontor med trivselkänsla, ett synligt hållbarhetsarbete i fråga om inredning och atmosfär, är alltså vad som väntar oss – lika delar personligt och unikt, företagets varumärkes-hubb:

– Framtidens kontor handlar mer om att tillgodose större delar av medarbetarnas liv än tidigare, säger Andreas. Att arbetsgivare och fastighetsägare kan erbjuda närliggande servicefunktioner som förenklar livet för medarbetarna – inte bara under kontorstid.

Dela denna nyhet
Datum

14 oktober, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Inredning & koncept