Archus leder utvecklingen av Strandenområdet i Mora

Archus leder utvecklingen av Strandenområdet i Mora

Kommunstyrelsen i Mora beslutade på tisdag den 7 april att göra en förfrågan till bygg- och fastighetsmarknaden om det finns intresse att investera i Strandenområdet. Området är ett kommunalägt kvarter om cirka 25 000 kvadratmeter och används bland annat under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad. Archus har fått i uppdrag att leda processen.

Då Mora kommun vill ta reda på om det finns ett kommersiellt intresse för investerare att investera i och eventuellt förvalta lokaler på Strandenområdet har Archus anlitats för att leda processen. Området är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används som Vasaloppens målgång, men är i övrigt till stor del outnyttjad.

I förslaget som Archus tagit fram föreslås en 800 elevers högstadieskola, en idrottshall, en kulturscen samt lokaler för kulturskola och ungdomsgård. I vilken utsträckning marknadens aktörer tillåts medverka bestäms under processen.

-Ett fantastiskt projekt för stadsutveckling innehållande många beståndsdelar såsom politik, stort allmänintresse, evenemangsutveckling och förutsättningar för ungdomars utbildning och fritid. Archus får i detta projekt bistå i en politisk process när den är som bäst, att ge och ta, förhandla med Morabon i fokus, för ett attraktivare Mora och en rimlig kommunal ekonomi, säger Åsa Svedjetun, affärsutvecklare på Archus.

När det gäller finansieringen finns olika alternativ: Ett bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar lokaler och där kommunen går in och hyr det som behövs för kommunens verksamheter. En annan möjlighet är att kommunen bygger i egen regi och äger lokalerna, eller blandformer av alternativen. Bygget kan dock inte påbörjas innan det nya infrastrukturprojektet, Genomfart Mora är klar, alltså omkring 2023.

Archus leder utvecklingen av Strandenområdet i Mora

Kommunstyrelsen i Mora beslutade på tisdag den 7 april att göra en förfrågan till bygg- och fastighetsmarknaden om det finns intresse att investera i Strandenområdet. Området är ett kommunalägt kvarter om cirka 25 000 kvadratmeter och används bland annat under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad. Archus har fått i uppdrag att leda processen.

Då Mora kommun vill ta reda på om det finns ett kommersiellt intresse för investerare att investera i och eventuellt förvalta lokaler på Strandenområdet har Archus anlitats för att leda processen. Området är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används som Vasaloppens målgång, men är i övrigt till stor del outnyttjad.

I förslaget som Archus tagit fram föreslås en 800 elevers högstadieskola, en idrottshall, en kulturscen samt lokaler för kulturskola och ungdomsgård. I vilken utsträckning marknadens aktörer tillåts medverka bestäms under processen.

-Ett fantastiskt projekt för stadsutveckling innehållande många beståndsdelar såsom politik, stort allmänintresse, evenemangsutveckling och förutsättningar för ungdomars utbildning och fritid. Archus får i detta projekt bistå i en politisk process när den är som bäst, att ge och ta, förhandla med Morabon i fokus, för ett attraktivare Mora och en rimlig kommunal ekonomi, säger Åsa Svedjetun, affärsutvecklare på Archus.

När det gäller finansieringen finns olika alternativ: Ett bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar lokaler och där kommunen går in och hyr det som behövs för kommunens verksamheter. En annan möjlighet är att kommunen bygger i egen regi och äger lokalerna, eller blandformer av alternativen. Bygget kan dock inte påbörjas innan det nya infrastrukturprojektet, Genomfart Mora är klar, alltså omkring 2023.

Dela denna nyhet
Datum

9 april, 2020

Skribent

Elin Hermansson

Taggar

Affärsutveckling Projekt Projektutveckling