Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

En ny stadsdel i Fredriksdal

Archus har arbetat med utvecklingen av den nya stadsdelen Fredriksdal som under många århundraden främst förknippats med Gäddeholms herrgård, men är nu är en del av ett stort naturnära utvecklingsområde i Västerås

Bakgrund

Bakgrund På uppdrag av Västerås Stad involverades Archus tidigt med strategisk rådgivning för hur den nya etappen i Gäddeholm bäst skulle utvecklas för att möjliggöra en breddning av kundgrupper, erbjuda olika bostadssortiment i området och göra byggrätterna så genomförbara som möjligt. Utgångspunkten var att skapa förutsättningar för stora som små byggherrar att våga investera i Gäddeholm. Tillsammans tog våra affärsutvecklare, arkitekter och landskapsarkitekter sammanställdes en förstudie med ett stadsbyggnadsförslag och utbyggnadsstrategi. Tillsammans med AL-Studio fick Archus därefter fortsatt uppdrag att ta fram detaljplaneunderlag och gestaltningsprogram.

Stadsbyggnadsidé

Detaljplanens övergripande idé bygger på visionen om ett naturskönt boende med det mindre samhällets närservice. Gäddeholm ligger i en historiskt präglad miljö med närhet till natur, Mälaren och ett kulturreservat runt herrgården. För Fredriksdal är det framför allt den direkta närheten till skogen och dess topografi som sätter karaktär och bidrar till platsens identitet. Detaljplanen möjliggör naturnära bostäder men sätter också krav på planen för att säkra de höga naturvärden som finns här

Strukturen

Fredriksdals bebyggelsestruktur utgår från en anpassning till platsens topografi och naturvärden. Värdefulla naturområden sparas både inom kvartersmark och insprängd i gatustrukturen. Längs Gäddeholmsvägen blir torget och skolan en central punkt i den nya byn med möjlighet till mindre verksamheter i entrévåningar, en livsmedelsbutik och en skola i direkt anslutning som bidrar till liv och rörelse. Kvarteren nås via gårdsgator vilka utformas för låga hastigheter där bilen samsas med gående och cyklister. Bilar rör sig här men på barnens villkor, i låg hastighet och endast parkering för rörelsehindrade tillåts. Inom gårdsgatorna finns även plats för natur i de kilar som sparas eller återställs efter byggnation.

Fredriksdal

Tjänster
Arkitektur
Fastighetsutveckling
Landskap
Strategisk rådgivning
Segment
Stadsutveckling
Uppdragsgivare
Exploateringskontoret Västerås
Ort
Västerås
Status
2019–2022
Hållbarhet
Kulturmiljö, Naturvärden, Fladdermösshabitat

Team

Porträttbild av Mangus Leksell, landskapsarkitekt och kontorschef på Archus kontor i Borlänge

Magnus Leksell

Landskapsarkitekt LAR/MSA
Porträttbild av Anders Rastin, projektutvecklare på Archus

Anders Rastin

Projektutvecklare
Porträttbild av Therese Nyberg, arkitekt på Archus

Therese Nyberg

Arkitekt SAR/MSA

Therese Sundqvist Andersson

Landskapsarkitekt LAR/MSA
Porträttbild av Åsa Blomsterhage, projektutvecklare på Archus

Åsa Blomsterhage

Projektutvecklare
Porträttbild av Mikael Lundahl, illustratör på Archus

Mikael Lundahl

Illustratör

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.