Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Stadsutveckling för havsutveckling i Åkersberga

Åkersberga blir en stad vid havet igen. Så låter projektvisionen för Täljöhalvön som innefattar stadsdelarna Täljö Strandäng, Näsängen och Kanalstaden där Archus helhetslösning bidrar till en strategisk förening av det nya samhället, regionens centrala delar och havet.

Långsiktig stadsutveckling

Utvecklingen och uppbyggnaden av Täljöhalvön i centrala Åkersberga, i Österåker kommun, är ett långsiktigt projekt som kommer att pågå under de kommande 20–30 åren. Genom att göra området tillgängligt och upprätta ca 6000 nya bostäder med allt från flerfamiljshus och samhällsfastigheter till restauranger, handel och utomhusmiljöer längs med Tunafjärden och Åkers kanal, kommer områdets potential att ta tillvara på. Uppdraget för Runö Fastigheter HB är omfattande med en stor utveckling över tid, vilket just efterfrågar Archus breda kompetens – med allt från idéutveckling, affärskalkyler, projektledning, strategisk rådgivning, Fastighetsutveckling, arkitektur, och avyttring.

Tar ansvar med ett helhetsgrepp

Archus utmaning i projektet ligger i de geotekniska förhållanden, klimatanpassning, drivande av detaljplan för samtliga bostäder, handel och sociala ytor som ska hålla över tid. Även marknadsföring och avyttring av kommande byggrätter till ”rätt aktörer” med långsiktigt fokus på hållbarhet. Genom att kliva in med ”VD-funktion” levererar Archus en helhetsprodukt där politiker, tjänstemän, konsulter och ägare samordnas och drivs gemensamt framåt mot ett tydligt uppsatt mål om att skapa en hållbar stadsdel för framtida generationer. Det här med utgångspunkt i de samhällstrender som vi ser framför oss.

Läs mer om utvecklingen av Västra Kanalstaden och Täljöhalvön

Västra Kanalstaden, Österåker

Tjänster
Affärsutveckling
Segment
Operating partner
Uppdragsgivare
Runö Fastigheter HB
Ort
Österåker Kommun
Status
Pågående

Team

Michael Larsson

VD Archus Affärsutveckling & Projektledning
Porträttbild av Åsa Blomsterhage, projektutvecklare på Archus

Åsa Blomsterhage

Projektutvecklare

Viktor Ståhl

Projektledare stadsutveckling

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.