Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Lokal stadsutveckling med nationellt intresse

Archus stärker Regionsstad Moras attraktionskraft genom att på kommunens uppdrag planera och utveckla Strandenområdet. En entré österut som förhöjer livskvalitén i Mora och utvecklar Vasaloppets förutsättningar.

Ett strandområde och ett intresseområde

Archus har uppdraget att för Mora kommuns räkning utreda förutsättningarna för utveckling av Strandområdet i Mora i enlighet med översiktsmålet att skapa god livskvalité i en attraktiv Siljanregion och realisera utvecklingen i linje med övriga intressenters ambitioner och önskan. Kommunen vill bland annat att Archus förhandlar fram den bästa utformningen för kommunpengen (25 årigt hyrskontrakt) med en privat fastighetsägare. Platsen ska innehålla en samlad årskurs 7-9 skola för 800 elever, idrottshallar, ungdomsgård, kulturskola och tillagningskök. Uppdraget innebär även att skapa bättre förutsättningar för Vasaloppet att verka på området.

Mora kommun vill även att fastighetsaktören förbinder sig att bygga 300 bostäder med blandade upplåtelseformer i Mora under en 10 års period, varav hälften ska vara klara inom fem år. Vidare får fastighetsaktören bygga bostäder på den gamla högstadieskolan, Morkarlbyhöjden. Vidare ska kommunen få rätt att förvärva fastigheterna på Strandenområdet vid den 25 åriga kontraktstidens slut, till då gällande marknadsvärde.

Under hösten 2021 kommer förhandlingar fortsätta med de fastighetsaktörer som är utvalda i processen, Stenvalvet, SBB och Sveafastigheter. Kommunfullmäktige planerar att i december 2021 välja vilken aktör som man tecknar avtal med utifrån ekonomiska förutsättningar och fysisk utformning.

För Archus har det har varit viktigt att hitta ökade synergier mellan verksamheterna för att utveckla dem samtidigt som man minskar kommunens ekonomiska åtaganden. Archus har genom att hitta ett samutnyttjande av ytor möjliggjort en både socialt, praktisk och ekonomisk genomförbar utveckling av området. Upprättandet av en dialog med Vasaloppet har inneburit att de med största sannolikhet kommer höja kvaliteten på det samhällsengagerade arrangemangen. En planering pågår för att möta marknadens aktörer för samverkan kring utvecklingen. Målet är en välkomnande ny stadsdel — Mora entré!

”Ett fantastiskt projekt för stadsutveckling innehållande många beståndsdelar såsom politik, stort allmänintresse, evenemangsutveckling och förutsättningar för ungdomars utbildning och fritid. Archus får i detta projekt bistå i en politisk process när den är som bäst, att ge och ta, förhandla med Morabon i fokus, för ett attraktivare Mora och en rimlig kommunal ekonomi.”

Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

Strandenområdet, Mora

Tjänster
Affärsutveckling
Uppdragsgivare
Mora Kommun
Ort
Mora
Status
Pågående
Hållbarhet
Trästad Mora

Team

Åsa Svedjetun

Affärsutvecklare

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.