Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv

Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat oss för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett stängt industriområde till ett modern arbetsplats och boendeområde.

Stadsdel på historisk plats

Kopparlunden är en central plats i Västerås industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse och på ett unikt sätt visar industrihistorien i Sverige. Samspelet mellan historien och framtiden är viktig och central fråga genomgående i projektet.

Kopparlunden i morgon

Tillsammans skapar vi en modern, öppen och attraktiv stadsdel. Utvecklingen i Kopparlunden kommer att bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks. Nya mötesplatser, besöksmål, arbetstillfällen och bostäder med gångavstånd till stadskärnan är planerat. Målet är att området ska bli attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom besökare. Det är viktigt att lyfta fram kulturarvet samtidigt som behovet för framtiden kan beaktas.

Den 2 september 2021 antog kommunfullmäktige de tre detaljplanerna Syd, Mitt och Norr för Kopparlunden, den sista detaljplanen Öst utvecklas nu i ett senare skede. De tre detaljplanerna omfattar cirka 350 000 kvm innehållande 1 700 bostäder och plats för butiker, kontor och förskolor. Byggstart väntas ske i slutet av 2022 eller under 2023. De nya detaljplanerna ger förutsättning att omvandla Kopparlunden till en blandad stadsbebyggelse. De ger även ett skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som pekats ut i kulturmiljöutredningar. Visionen för Kopparlunden är en levande, unik, öppen, tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsdel.

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv

Archus är helhetssamordnare och samverkar tätt med fastighetsägarna och Västerås Stad. Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat oss för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett industri- och arbetsplatsområde till en modern stadsdel med arbetsplatser och bostäder. Här handlar det om att Archus för fastighetsägarnas räkning förhandlar fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driver på detaljplanerna. Archus arbetar fram förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram. Nu pågår nästa steg där genomförandefrågor nu realiseras.

Kopparlunden, Västerås

Tjänster
Affärsutveckling
Segment
Stadsutveckling
Uppdragsgivare
Castellum, Corem, Peab Bosta, Avansmaskin, Balder, Riksbyggen, SveaReal, Nyfosam, Kungsleden
Ort
Västerås
Status
Pågående

Team

Michael Larsson

VD Archus Affärsutveckling & Projektledning
Porträttbild av Anders Rastin, projektutvecklare på Archus

Anders Rastin

Projektutvecklare
Porträttbild av Salman Salman, affärsutvecklare på Archus

Salman Salman

Affärsutvecklare / Arkitekt
Porträttbild av Åsa Blomsterhage, projektutvecklare på Archus

Åsa Blomsterhage

Projektutvecklare

Sarah Paskota

Affärsutvecklare

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.